Slovenský jazyk

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 1. stupeň

V utorok 7.3. 2023 sa v priestoroch knižnice Ružinov na Zimnej ulici uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín pre 1. kategóriu.
Žiaci druhých, tretích a štvrtých ročníkov súťažili v prednese poézie a prózy.
Príjemné a pokojné prostredie ružinovskej knižnice dalo tejto súťaži úplne inú atmosféru a deti predviedli vydarené recitátorské výkony.
V kategórii poézia zvíťazil Samko Vrábel zo 4.D triedy a v kategórii próza Jonáš Žilka z 3.A triedy.
Chlapcom držíme palce na okresnom kole a ďalším našim malým recitátorom želáme chuť a opätovné nadšenie sa opäť zúčastniť na tejto súťaži v budúcom školskom roku.
Mgr. Jarmila Hrdličková
Matematika
Úspešní riešitelia v okresnom
kole Matematickej olympiády.

Ja, Petronela Klaučová, učiteľka matematiky (radostne postávajúca približne uprostred skupinky), vám chcem predstaviť troch žiakov našej školy, úspešných riešiteľov v okresnom kole Matematickej olympiády.
Prvý sprava je Patrik Čavojec, žiak 9.C, ktorý v súťaži obsadil 3. miesto.
Celkom vľavo stojí Filip Kníž z tej istej triedy, ktorý sa prebojoval na 2. miesto.
Po mojej pravici stojí David Voltemar, žiak 9.B triedy - umiestnil sa
na 1. mieste.
Všetci traja žiaci postupujú do krajského kola MO, ktoré sa uskutoční 28.3.2023.
Za doterajšie úspechy im blahoželáme a zároveň držíme palce, aby v konkurencii žiakov z gymnázií, dosiahli v krajskom kole minimálne také úspechy, ako v kole okresnom.
Filip Kn  David Voltemar  Petronela Klauov Patrik avojecjpg

David Voltemar (9.B) - 1. miesto v okresnom kole MO
David Voltemarjpg

ANGLICKÝ JAZYK

Christian Guy Bailey, žiak 9.A triedy, získal 3. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1C (anglofónni žiaci). Krajské kolo sa konalo 16. februára 2023 za účasti obrovskej konkurencie - 35 súťažiacich v danej kategórii. Poďakovanie patrí aj učiteľom, Guy Bailey a Ciaran Chapman, ktorí pripravovali Christiana na súťaž. Srdečne gratulujeme!
Christian Guy Bailey _9Ajpg
Christian Guy Bailey _Ciaran Chapmanjpg

Biológia
14.2.2023
Okresné kolo Biologickej olympiády kategória C

žiak 9. B Viliam Weis sa umiestnil na 3. mieste
Gratulujeme !
Mgr. Monika Zorkócyová
Viliam Weis_jpg

Jazykový kvet 2023

(Mgr. Gajdošová, Mgr. Machánová)

Tento školský rok sa naša škola po prvý krát zapojila do jazykovo-umeleckej akreditovanej súťaže pre deti a mládež v prednese - JAZYKOVÝ KVET.
V semifinálovom kole, ktoré prebieha dištančnou online formou, nás budú reprezentovať dvaja žiaci zo 7.A -Juraj Kudroč a Filip Papp. Obaja s prednesom prózy, v anglickom jazyku, pod vedením pani učiteľky Mgr. Machánovej.

Chlapcom držíme palce, aby postúpili na krajské finále!


Súťažné videá tu:
Juraj Kudroč - George Mikes: The weather

Filip Papp - George Mikes: The language

JAZYKOVY KVET LOGO 2020png


Ekošerif a karneval
V týchto dňoch už v škole opäť usilovne pracujeme, no pred prázdninami sme v ŠKD stihli dve skvelé akcie. Prvou z nich bola interaktívna prednáška Ekošerif. Na nej sa deti dozvedeli užitočné informácie o zelenej energii a spolu s ekošerifkou vyrobili a odskúšali veternú turbínu.
Tou druhou bol karneval, ktorý neodmysliteľne patrí k fašiangom. Deťom sme v ŠKD pripravili popoludnie plné zábavy, netradičných hier a súťaží. Pozývame Vás do našej fotogalérie.

Milé kolegyne a kolegovia, žiaci, milí rodičia! Milí priatelia!

Obrzok1jpg

Prichádza tajomný čas Vianoc. Pokúsme sa na chvíľu spomaliť životné tempo a vychutnávať si atmosféru pokoja. Nie je dôležitý mamon, nie sú podstatné darčeky. Dôležité je, aby sme boli zdraví, vážili si prítomnosť našich najbližších, tešili sa na vzácne chvíle s nimi strávené stanovovaním spoločných predsavzatí, rozprávaním príhod z minulosti, spoločnými hrami, pečením či zdobením medovníkov, spoločnou prechádzkou.

Všetkým želám, nech máte dostatok zdravia, síl a elánu kúzelné teplo Vianoc vyčariť a nech Vám toto teplo Vianoc dodá energiu na celý ďalší rok. Máme nádej, že budúci rok všetci zvládneme v zdraví! Želám Vám čarovné Vianoce a šťastný nový rok!

V Bratislave dňa 21.12. 2022

Erika Drgoňová


Ozoboti s  Aj Ty v IT
Programovanie je zábava!
Workshop pre dievčatá- 5.A
Tituln fotojpg
Fotogaléria
Vianočná pošta

Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie sviatky roka. Nie každý má to šťastie, že ich môže stráviť so svojimi blízkymi. Niektorí ľudia na sklonku života ostanú sami.
Práve takýchto osamelých seniorov sme sa rozhodli potešiť a opäť sme sa zapojili do krásneho projektu s názvom Vianočná pošta. Spolu s deťmi sme tvorili, kreslili, strihali, lepili, vyšívali, farbili, aby sme spoločnými silami vytvorili bezmála 150 pozdravov, ktoré sme poslali do domovov sociálnych služieb na celom Slovensku.
Veríme, že im urobia radosť a zahrejú pri srdiečku.
Niektoré z nich si môžete prezrieť v našej fotogalérii.
20221215_153016jpg

Geografická olympiáda

Obrzok1png

Dňa 23. novembra 2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 40 žiakov druhého stupňa, ktorí súťažili v troch kategóriách.

Výsledky:

Žiaci 5.ročníka (kategória G)                      

-Súťažilo 11 žiakov, z toho bolo 9 úspešných riešiteľov

 1.miesto   Lucas Lenárt                5.D

 2.miesto   Gréta Hudečková         5.B

 3.miesto   Anna Ondreášová        5.A

 

Žiaci 6.a 7.ročníka (kategória F)

-Súťažilo 19 žiakov, z toho bolo 19 úspešných riešiteľov

 1.miesto   Peter Stolárik              6.B

 2.miesto   Liliana Šaušová          6.A

 3.miesto   Štefan Boroš               7.C

 

Žiaci 8.a 9.ročníka (kategória E)

-Súťažilo 10 žiakov, z toho bolo 9 úspešných riešiteľov

 1.miesto   Viliam Weis                     9.B  

 2.miesto   Ondrej Novotný              8.B 

 3.miesto   Tomáš Krištof                 8.C


Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že v zmysle § 54 ods.9 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR č.15/2005-R podľa čl. 5, odseku 2 písmena c) so súhlasom zriaďovateľa mestskej časti Bratislava-Ružinov a na základe odporúčania RÚVZ,  prerušujem žiakom ZŠ SNP Ostredková 14 v  Bratislave prezenčnú formu výchovno-vzdelávacieho procesu na 5 dní a žiaci školy prechádzajú na dištančnú formu výučby od 5.12. 2022 do 9.12.2022. 

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.


Energoland, Mochovce

uptavka obrzok 2png
23. november 2022
Energoland, Mochovce
9. A, 9.B a 9. C triedy
(Mgr. Fondatiová, Mgr. Grilliová)
Žiaci 9. ročníka navštívili zábavno-vzdelávacie informačné centrum Energoland v Mochovciach, kde na nich čakalo viac ako 40 interaktívnych exponátov poskytujúcich informácie o rôznych druhoch energií, o ich využití, pozitívach a negatívach. Žiaci si vyskúšali výrobu energie pohybovými aktivitami (napr. na rozsvietenie mobilu), termálne zrkadlo, Van de Graaffov generátor, oboznámili sa s rádioaktivitou, s fungovaním jadrového reaktora a tiež s uhlíkovou stopou a jej vplyvom na životné prostredie.

Bubnovačka


5Y7A5148JPG

BUBNOVAČKA v prezidentskom paláci s pani prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a žiakmi našej školy.


TICHO pred násilím deti neochráni,

 2png

a preto sa aj my zapájame do Bubnovačky, ktorá sa bude konať 18.novembra 2022 o 10:30 v našej škole, na celom Slovensku a v Českej republike. Viac o akcii sa môžete dozvedieť na stránke:

https://kozmove-dobrodruzstva.sk/bubnovacka/Vážení rodičia!

V škole už pár týždňov pozorujeme, že si žiaci prestali vážiť spoločný majetok a vynovené priestory školy. Nikdy sa nám nestávalo, že by žiaci násilím vylamovali vodovodné batérie, odmontovávali vodovodné hadičky pod sifónom, päsťou alebo nohami vyrážali diery do dverí, močili do smetného koša a nádobky na toaletné kefy, nahrávali na mobil cez vrch toaletnej kabínky spolužiaka v druhej kabínke vykonávajúceho toaletu. Väčšinou ničia majetok v priestoroch chlapčenských WC, v ktorých nemôžu byť umiestnené kamery.  

Žiaci podliehajú rôznym nevhodným vzorom a výzvam na sociálnych sieťach. Vyzývam Vás, vážení rodičia, aby ste sa rozprávali so svojimi deťmi a zrozumiteľne im vysvetlili, že výzvy na sociálnych sieťach k ničeniu majetku, vyhrážaniu sa spolužiakom, sebapoškodzovaniu, šikane, či dokonca fyzickým útokom na spolužiakov alebo pedagógov nie sú komickou záležitosťou a ani vtipné. Toto jednanie je a bude považované za hrubé porušenie školského poriadku, ktoré škola nebude tolerovať a bude ho riešiť v spolupráci s odborníkmi a políciou.

Pre takéto správanie máme nulovú toleranciu.

 

PaedDr. Erika Drgoňová,PhD., riaditeľka školy, dňa 9.11. 2022


Olympijský odznak všestrannosti
Mgr. Boris Lešťan (foto: R. Truchlá)
IMG_1111OLOVjpg
IMG_0942IUZIjpg
Fotogaléria

Výstava svetlonosov

Ako to už na našej škole býva zvykom, aj tento rok sme zorganizovali výstavu vyrezávaných tekvíc - svetlonosov. V minulosti si nimi ľudia osvetľovali cestu z cintorína. Dnes urobili radosť mnohým, ktorí sa prišli prejsť okolo nášho altánku. Okrem vizuálneho zážitku ich po zotmení privítala krásna vôňa.
Pred prázdninami sme spolu s výstavkou stihli v jednotlivých oddeleniach zábavu v maskách. Deťom sme pripravili rôzne aktivity a súťaže. Na prázdniny tak odchádzali s dobrou náladou.
Prekrásne tekvicové diela našich šikovných detí a ich rodičov, ale aj niečo z našej predprázdninovej zábavy si môžete pozrieť v našej fotogalérii.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.
IMG_20221024_185031jpg

FotogalériaJesenné prázdniny

IMG-20221028-WA0000jpg

 
 
 

Základná škola SNP

Ostredková 14, 821 02 Bratislava
Tel: 0911 234 934 (sekretariát)
Tel: 02-43 42 24 51 (jedáleň)

Mail: drgonova@zsostredkova.sk(riaditeľka)