Rozlúčka s ŠKD

Pred prázdninami sa deti so školským klubom rozlúčili športovým popoludním. Na deviatich stanovištiach si vyskúšali tradičné i netradičné disciplíny. A pritom si užili aj zábavu.

Všetkým našim deťom želáme krásne prázdniny

Kyberšikana - projekt z INF

Michal Foltin 5.B

Boj proti ikane Plagt_maly_programator_5BjpgFarmársky deň v ŠKD

V jeden slnečný štvrtok sa náš altánok premenil na burzu zdravých dobrôt. Pokojne by sme mohli konkurovať akémukoľvek streetfood festivalu.
Pripravte si servítku, pretože pri pozeraní našej fotogalérie Vám určite vybehne nejedna slinka.
Ďakujeme všetkým rodičom, deťom a pani vychovávateľkám za prípravu tejto skvelej akcie
IMG_20220519_142127794_HDRjpg

Celoslovenské Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

Obrzok1jpg

 Termín: 18.5.2022 od 8,00 hod. vo vopred určených učebniach. Testujú sa vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Bližšie a kompletné informácie:

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5


DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA
BLAHOŽELÁME!

Naši úspešní žiaci v OKRESNOM KOLE DO :
7.ročník - Nina Repková (4.miesto), Hanka Berciková (7.miesto)
8. ročník - Viliam Weis (2.miesto), Dalibor Jakub Hrtko (3. miesto)
9.ročník - Jakub Weis (1.miesto), Michaela Kužmová (2.miesto)
foto 1jpg

Úspešní žiaci v KRAJSKOM KOLE DO:
9.ročník - Jakub Weis (4.miesto)
8.ročník - Viliam Weis (3.miesto)
foto 2jpg
Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

Deň vody v ŠKD

20220316_134730jpg
Bez vody by nebol život. Voda je vzácna a musíme ňou šetriť. Nie každý má pitnú vodu.
Naše deti toto všetko vedia. Vedia, ako s vodou narábať tak, aby sme jej mali dosť aj v budúcnosti. Pri príležitosti Svetového dňa vody sme v ŠKD realizovali rôzne ekologicky zamerané aktivity, ktoré s vodou bezprostredne súvisia. Spolu sme kreslili, tvorili, skúmali, ale aj premýšľali a diskutovali, experimentovali, ba niektorí si dokonca "zaplávali" v moriach a oceánoch.
Presvedčte sa sami v našej fotogalérii.

Celoslovenské Testovanie žiakov
9. ročníka ZŠ

Obrzok1jpg

Termín: 6.4.2022 od 8,00 hod. vo vopred určených učebniach. Testujú sa vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. 

Bližšie informácie: 


Ponožková výzva

IMG_20220324_074624jpg

Možno viete, možno nie, 21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu.
Preto sme si v pondelok s deťmi na znak spolupatričnosti obuli dve rôzne ponožky. Týmto gestom chceme vyjadriť podporu všetkým ľuďom s Downovým syndrómom.
Naše modelkovské nôžky v ponožkách, ako aj návrhy ponožiek starších žiakov našej školy, ktorými nám školu v tento deň krásne vyzdobili, si pozrite vo fotogalérii.


Gratulujeme Sebastiánovi Klučkovi žiakovi 1.D triedy.

IMG_9374jpg

Podarilo sa mu získať cenu poroty vovýtvarnej  súťaži Namaľuj svoju obľúbenú hračku. Cenu si prevzal 22.01.2022 na výstave Ako sa hrali naši v Múzeu dejín mesta - Stará radnica. Výber výtvarných diel zaslaných dosúťaže je uverejnený v januárovom čísle časopisu Slniečko. Našu školu reprezentujú výtvarné práce dvoch spolužiakov Sebastiána Klučku a Karin Krchňavej.


Karneval v ŠKD

Minulý rok sme sa pre pandemické opatrenia museli zaobísť bez karnevalu. Zato tento rok sme si pred jarnými prázdninami naplno užili zábavu a súťaže v karnevalových maskách.
Ako sa naše deti bavili a aké krásne masky si pripravili si môžete pozrieť v našej karnevalovej fotogalérii.
maskajpgJarné prázdniny

8d8dea02ae956a796c38e98f5016188bjpg
Jarné prázdniny sú od 28.2. 2022 do 4. 3. 2022, všetci zdraví žiaci nastupujú na prezenčné vyučovanie dňa 7. 3. 2022.

Vážení rodičia, milí žiaci!

V novom roku želám všetkým najmä pevné zdravie.
Oznamujem Vám, že prezenčná výučba pre všetkých žiakov začne 10.1. 2022 podľa riadneho rozvrhu hodin.. Škola sa bude riadiť školským semaforom. V prípade pozitivity môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa uzatvoriť príslušnú triedu, ktorá ide do karantény . Na škole budú zároveň podľa platnej vyhlášky ÚVZ povinné rúška. Samotesty sú objednané, čakám na pokyny k ich prevzatiu.
PaedDr. Erika Drgoňová, PhD. , riaditeľka školyOZNAM
o uzatvorení školskej jedálne

Oznamujem Vám, že dňa 1. 12. 2021 bol potvrdený pozitívny test na ochorenie COVID 19 pani kuchárke v školskej jedálni, nezaočkované pani kuchárky musia ísť do karantény. 

Tento oznam posielam na RÚVZ a počkám na jeho pokyny, dovtedy rozhodnutím riaditeľa školy so súhlasom zriaďovateľa školy od 2.12. 2021 uzatváram prevádzku školskej jedálne do odvolania. Všetci budú od 2.12. 2021 z obeda odhlásení automaticky. Prevádzku školy

ponechám otvorenú a pokúsim sa udržať prezenčnú formu vzdelávania čo najdlhšie podľa Školského semaforu. Žiadam rodičov, aby žiakom zabezpečili obed vo vlastnej réžii.
Vyučovanie bude podľa riadneho rozvrhu hodín, obmedzenia budú len v školskom klube detí, ktorého fungovanie skrátime do maximálne 16,30 h. Z týchto dôvodov žiadam rodičov, aby zabezpečili deťom, ktoré naďalej budú chodiť do školského klubu detí suchú stravu na celý deň. V opačnom prípade by sme školu museli z prevádzkových dôvodov zatvoriť, takto sme vytvorili spoločný kompromis a pevne verím, že sa nám podarí udržať otvorenú školu a všetkých zdravých v nej.

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.
riaditeľka školy


Vážení rodičia!

Oznamujem Vám zmenu termínu vianočných prázdnin, ktoré rozhodnutím ministra školstva budú od 20.12.2021 (vrátane) do 7.1.2022.
PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.,
riaditeľka školy

Milí žiaci,

máme pre Vás jedno skvelé prekvapenie!

Do školy prichádza nová školská kolekcia a ste to práve Vy, kto rozhodne o jej podobe! Hlasujte od 15.11. 2021 presne týždeň do 22.  11. 2021 o tom, ktorý z troch motívov sa Vám páči najviac. Víťazný motív potom použijeme na vytvorenie celej kolekcie, kde nájdete nielen mikiny a tričká, ale aj tepláky, batohy, čiapky a ďalšie kúsky :-) Hlasovať môžetetu:

 https://schoolsunited.cz/hlasovani/8664c73c


Výstava svetlonosov 2021

IMG_20211026_185243jpg
Ako býva na našej škole tradíciou, aj tento rok sme usporiadali výstavu vyrezávaných tekvíc - svetlonosov. Tekvičky sme mali ozaj rôzne. Vyrezávané aj maľované, tradičné i zvieratkové, usmiate, nahnevané, zubaté, a dokonca aj také, čo k zubárovi vôbec nechodili, a preto mali zuby čierne ako uhlíky.
Každá jedna tekvička bola krásny originál. Večer, keď tma zakryla aj náš školský dvor, stala sa súčasťou čarovnej večernej galérie svetlonosov. Veď posúďte sami.
Ďakujeme šikovným rodičom a ich aktívnym deťom za krásne príspevky.VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií na okná v budovách A a B na Základnej školy SNP, Ostredková 14, Bratislava
tlacivo

Začiatok šk.roka 2021/22

Samo Balaz navsteva sept 2021_1jpg
VItajte iacijpg

Vážení rodičia

 na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (0. -9. ročníka) a všetkých žiakov špeciálnych základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.

 

HARMONOGRAM PRE REALIZÁCIU TESTOVANIA KLOKTACÍMI TESTAMI NA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

1.            Od 23. 8. 2021 do 26.8.2021 škola zistí záujem o testovanie kloktacími PCR testami medzi rodičmi žiakov (napr. cez EDUPAGE). Tí svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s testovaním žiaka vyjadria prostredníctvom tlačiva – „Súhlas dotknutej osoby“ a „Zber údajov“. Ak sa testovanie vykonáva v domácom prostredí, rodič vyplní iba tlačivo „Čestné prehlásenie – samoodber“. Vzory týchto tlačív sú uverejnené na webovej stránke https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

2.            Do 26. 8. 2021 do 10:00 riaditeľ školy na základe zisteného záujmu objedná potrebný počet testov prostredníctvom formuláru https://covid2021.iedu.sk/kloktanie/pridaj. Požiadavky po tomto termíne nebudú akceptované ministerstvom, ani dodávateľmi.

3.            Po objednávke sa dodávateľ spojí so školou a dohodne spôsob distribúcie a realizácie testovania kloktacími PCR testami. Kontaktné údaje dodávateľov podľa krajov sú zverejnené na webovej stránke https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/. Dodávateľ inštruuje školu kedy, a akým spôsobom budú vytvorené zoznamy žiakov, ktorí sa budú testovať.

4.            Od 30. 8. 2021 sa uskutoční distribúcia testov priamo do škôl v termíne dohodnutom školou s dodávateľom.

5.            Od 2. 9. 2021 do 5. 9. 2021 sa realizuje testovanie žiakov. Škola na základe dohody s dodávateľom testov určí deň a spôsob realizácie testovania kloktacími PCR testami. Škola informuje rodičov o dni a spôsobe realizácie testovania kloktacími PCR testami.

6.            Deň zberu testov si škola dohodne s dodávateľom kloktacích testov individuálne. Testy budú vyzdvihnuté dodávateľom na adrese školy.

7.            Do 72 hodín od zozbierania testov bude doručený výsledok testu prostredníctvom SMS alebo e-mailu rodičovi. Škola obdrží takisto anonymizovaný výsledok testovania prostredníctvom e-mailu. V prípade, že rodič neobdrží výsledok testu, kontaktuje dodávateľa.

 Spôsob, akým prebieha testovanie kloktacími PCR testami, ako aj všetky potrebné informácie o kloktacích PCR testoch nájdete na webovej stránke ministerstva https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu: kloktanie@minedu.sk.

 

Covid tím MŠVVaŠ SR
Dôležitá informácia

pre rodičov žiakov, ktorí majú záujem o príspevok na stravovanie v školskom roku 2021/22.
Dokumenty na stiahnutie tu.


Vážení rodičia!

Dovoľte mi poďakovať sa Vám za veľkú dávku empatie, ochoty si vzájomne pomáhať a spolupracovať pri výchove a vzdelávaní Vašich detí počas náročného školského roka. Pandémiu COVID 19 a dištančné vzdelávanie sme v škole spoločne zvládli, aj napriek nerovnako nastaveným podmienkam. Cením si prácu viacerých žiakov a ich rodičov, ktorí boli vystavení mnohonásobnému zaťaženiu (práca, vedenie domácnosti a ešte aj "učiteľovanie"). Prajem Vám veľa zdravia a  príjemné leto.

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD., riaditeľka školy


ZBER PAPIERA v šk. r. 2020/21Vyhodnotenie súťaže tried:
1. stupeň: 1. miesto – 4.E - 2 212,65 kg
2. miesto - 4.A - 2 182,45 kg
3. miesto - 1.D - 955,- kg

2. stupeň: 1. miesto – 6.B - 1 048,55 kg
2. miesto - 5.E - 1 039,6 kg
3. miesto - 6.D - 845,1 kg

Vyhodnotenie súťaže jednotlivcov:
1. stupeň: 1. miesto – Melichová Zoja 4.A - 1 368,7 kg
2. miesto - Berciková Elena 4.E - 983,6 kg
3. miesto - Bučko Hugo 4.A -  435,05 kg

2. stupeň: 1. miesto – Berciková Hana 6.D - 825,8 kg
2. miesto - Lavo Lilly 7.B - 667,6 kg
3. miesto - Bučková Ema 6.B -  435,05 kgPokusy v školskom klube detí

Ako vychovávateľka stále niečo rada vyrábam, strihám, lepím, tvorím spolu s detičkami. Preto sú pokusy pre mňa niečím novým, ale aj obohacujúcim pre celý náš kolektív. Každý štvrtok spolu skúmame, či sa nám pokus podarí, alebo nepodarí. . Ako správni výskumníci sme postupovali presne podľa návodu (smiech). Ale o tom to je! Tá ich detská radosť, spolupráca a konečný výsledok je uspokojujúci a hlavne, keď vidíte na detičkách, že sa im to páčilo, je to o to lepšie. Zo začiatku sme začali niečím jednoduchým - ako dúha z cukríkov, dúha pomocou kuchynských utierok a potravinárskej farby, cez  výrobu obrázkov zo soli, práca s mliekom, farbenie chryzantém až po výrobu „triednej“ plastelíny.

A skvelou správou na koniec je aj to, že niektoré naše pokusy robili deti s rodičmi aj doma .

Malí-veľkí cestovatelia

IMG_20210608_164314jpg

Ku koncu školského roka sme sa s deťmi v ŠKD vybrali na cesty. Niektorí sa držali nohami pevne na zemi a spoznávali slovenské mestá. Iní zvedavci sa vybrali až do ďalekého vesmíru. Vznikli krásne dielka a projekty, ktoré každé oddelenie ŠKD poňalo a zrealizovalo "po svojom".
Originálne práce našich detí pod vedením pani vychovávateliek a pánov vychovávateľov si môžete pozrieť v našej fotogalérii.Vážení rodičia,

od 29. apríla 2021 je zrušená podmienka preukazovania sa pri vstupe do školy negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pre žiaka a jeho zákonného zástupcu, preto v našej škole nebudeme robiť pravidelné skríningové testovanie. V ZŠ SNP Ostredková 14 prechádzame na  tzv. intervenčné testovanie, ktoré sa bude v našej škole realizovať len  v prípade podozrenia výskytu ochorenia na škole alebo prechodu do iného stupňa varovania. O realizácii intervenčného testovania Vás budú vždy vopred informovať Vaši triedni učitelia a realizovať ho budeme len na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu žiaka.  

V Bratislave dňa 3. 5. 2021

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.


Vážení rodičia!

Dňa 28.4.2021 Úrad verejného zdravia SR vydal vyhlášku č. 197/2021, ktorá s účinnosťou od 29.4.2021 nastavuje nové pravidlá pohybu a vstupu do rôznych objektov. Okrem iného v ustanovení § 1 ods. 2 písm. u) a v) povoľuje vstup žiaka základnej školy do školy, ak sa škola nachádza v okrese zaradenom podľa „COVID AUTOMATu“ do stupňa:  Monitoring, do I. alebo II. stupňa ostražitosti alebo do I., II. alebo III. stupňa varovania. Vstup do týchto škôl a školských zariadení nie je podmienený negatívnym testom dieťaťa, žiaka alebo ich zákonného zástupcu.

Predmetnú vyhlášku nájdete na adrese:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_197.pdf

Oznam

Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/12811:1-A1810 od 26. 4. 2021 sa v ZŠ SNP Ostredková 14, Bratislava obnovuje školské vyučovanie aj u žiakov 5. a 7. ročníka. Škola je otvorená pre všetkých žiakov. 

Na stránke MŠVVaŠ SR - MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk) - je mapa Covid školského automatu, ktorá určuje kto môže mať prezenčné vzdelávanie.


Belasý motýľ
Dňa 29.6.2021, presne počas rozlúčky s deviatakmi, k nám zavítali členovia z Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR (OMD) p. Mrkvicová a p. Blažek, aby žiakom našej školy odovzdali 15 knižných titulov s názvom Stratený princ. Autormi tejto knihy sú členky OMD. Zaujal nás ich pokoj, vôľa a chuť žiť život naplno. Toto nám, ľuďom bez hendikepu totiž často chýba. Sme radi, že na našu doterajšiu spoluprácu nezabudli a spomenuli si nás. Želáme im veľa zdravia a sily.
MDD
Pirátsky deň na ZŠ Ostredková 14
1. jún 2021
IMG_5143jpg

Návrat do školy - apríl 2021
Uvodne foto na web Nvrat do skoly april 2021jpg
FotogalériaRecy-veci
Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý sa koná každoročne 22. apríla, sme v ŠKD realizovali recyklačné dielničky. Že prečo? No predsa preto, lebo recyklácia je jedným zo spôsobov ako môžeme šetriť našu planétu. Ako to šlo našim deťom? Úplne skvele. Pozrite si našu fotogalériu.
IMG_20210428_121630_1jpg
Súťaž Najväčší narcis

V stredu, 28.5.2021 naša škola zorganizovala a zapojila sa do súťaže o najväčší narcis. Žiaci i učitelia sa toho zhostili na výbornú, čoho výsledkom je i krásne umelecké dielo. Verím, že ho nám dážď nezmyje :). Ďakujem veľmi pekne zúčastneným za ochotu a spoluprácu.

Deň narcisov

DEjpg

Deň narcisov sa uskutoční opäť netradične, a to v termíne 10. - 12. júna 2021, bez dobrovoľníkov v uliciach.

U exkluzívneho partnera, spoločnosti TESCO, budú dobrovoľníci – zamestnanci Tesco, práve v tieto dni rozdávať narcis v jeho prevádzkach po celom Slovensku. Prispieť do zbierky bude možné buď priamo do pokladničiek v predajniach alebo formou príspevkových kupónov. Narcis, kvet spolupatričnosti, chceme doručiť i ľuďom do schránok v 300 000 domácnostiach naprieč Slovenskom.

Podpora Dňa narcisov dobrovoľným príspevkom bude možná v čase komunikačnej kampane od 7. do 20. júna ako každoročne aj inými spôsobmi, napr. formou SMS na č. 848 alebo príspevkom na účet zbierky. Všetky informácie o zbierke a formy prispenia budú uvedené v letáku, ktorý budeme verejnosti distribuovať prostredníctvom našich partnerov a tiež na www.dennarcisov.sk

Organizátori zbierky pre žiakov (i učiteľov :) ) pripravili súťaž o „najväčší narcis“.

Zadanie je nasledovné: vyrobiť z akéhokoľvek materiálu čo možno najväčší narcis, ktorý nám odfotíte (tak, aby bola jeho veľkosť zjavne merateľná – napr. priloženie metra k hotovému narcisu), uvítame aj foto či video natočené počas jeho tvorby. Kreatívne diela očakávame na dennarcisov@lpr.sk

Súťaž prebieha od 10. do 31. mája.

Radi by sme víťazné práce odprezentovali na tlačovej besede pred Dňom narcisov. Počas komunikačnej kampane sa s víťazmi spojíme a všetkým tvorcom víťazného narcisu radi zašleme „narcisové“ ponožky od spoločnosti Fusakle. 

Ďakujeme, že aj s Vašou pomocou môžeme zachovať myšlienku spolupatričnosti počas Dňa narcisov.


Dážďovky v 3.B

IMG_20210419_124516jpg

V pondelok 19.4. triedu 3.B navštívili netradiční hostia - kalifornské dážďovky. Deti sa o nich dozvedeli zaujímavé informácie. Tiež sa oboznámili s vermikompostovaním, čo je spôsob kompostovania s pomocou práve týchto dážďoviek. Bez problémov sa dá realizovať hoci aj v panelákovom byte.
Galéria


Prosba rodičom

megafonpngManuál k nástupu žiakov 19.4. 2021

manulaaajpgVážení rodičia,

minister školstva, vedy, výskumu a športu dnes 8.apríla 2021 podpísal rozhodnutie, na základe ktorého sa  od 12. apríla plošne otvára prvý stupeň a materské školy pre deti všetkých rodičov. Bližšie informácie nájdete na adrese:

https://www.minedu.sk/od-12-aprila-sa-plosne-otvara-prvy-stupen-a-materske-skoly-pre-deti-vsetkych-rodicov/

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-4-2021-s-ucinnostou-od-12-4-2021/Vážení rodičia, milí žiaci!

Želám Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov. V kruhu svojej najbližšej rodiny si doprajte veľa zábavy a oddychu od učenia počas celých veľkonočných prázdnin od 1. do 6. 4. 2021.

 Od 7. 4. 2021 pokračuje prvý stupeň v nastavenom režime prezenčnou formou vzdelávania.

 Všetci žiaci 2.stupňa od 7.4. 2021 pokračujú v dištančnej forme výučby. 

 Robím všetko, čo je v mojich silách, aby sme sa v plnom zdraví čo najskôr všetci stretli na prezenčnej forme vzdelávania.

 PaedDr. Erika Drgoňová, PhD., riaditeľka školy


Ponožková výzva

20210322_114622jpg

Ponožková výzva sa koná každoročne 21.marca. V tento deň si mnohí obúvame dve rozdielne ponožky. Prejavujeme tak solidaritu a podporu ľuďom s Downovým syndrómom.
S deťmi v ŠKD sme si pripomenuli, že tak, ako môžu byť rozmanité naše ponožky, na svete žijú rôzni ľudia. Niektorí sú zdraví, môžu behať, skákať, vzdelávať sa v bežnej škole... No žijú medzi nami aj ľudia, ktorí môžu byť istým spôsobom znevýhodnení. Napriek tomu je každý z nás jedinečný. Niekto je vysoký, iný nízky, jeden má svetlé vlasy, druhý tmavé... Niekto má talent na spev, iný na šport, matematiku...
A práve to, akí sme rozdielni, robí náš svet pestrejším, zaujímavejším, krajším.


istockphoto-1148641884-612x612jpg

Blahoželáme Dare Ruth Plett z 8.C triedy, ktorá obsadila 2. miesto v Celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku. 

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy, Ružinova a celej Bratislavy!Dištančné vyučovanie chémie

tmp_1616347122388jpg

Napriek tomu, že naše školské laboratórium ostáva momentálne, žiaľ, nevyužité, experimentovať sme neprestali. Aj pomocou bežne dostupných surovín skúmame materiály a javy, objavujeme, dokazujeme, že chémia je všade okolo nás.
Vo 8.ročníku žiaci pracovali na projektoch z chémie tak, aby každý mohol uplatniť svoj talent, zručnosť a získané vedomosti. Vznikli tak krásne modely atómov z rôznych materiálov, plagáty, videá, prezentácie, portréty známych i menej známych chemikov a chemičiek, ba dokonca aj grafický návrh chemického trička, či web stránka o chemických prvkoch.
Ani v tejto dobe si radosť z objavovania nenechávame vziať.
FotogalériaBalík ovocia pre žiakov zdarma!

ovociejpg

Vážení rodičia,

 v týchto náročných časoch mám pre Vás príjemnú správu. V spolupráci s pani vedúcou našej súkromnej školskej jedálne a firmou Boni Fructi sa nám podarilo získať pre všetkých žiakov našej školy jedenkrát mesačne zdarma balík ovocia. Toto ovocie bude vydávané vždy v prvom týždni v mesiaci od pondelka do piatku medzi 7,00 h až 14,00 h cez zriadené výdajné okienko v zadnom vchode B-pavilónu, pri vchode do školskej kuchyne. Ovocie si bude môcť prísť prevziať zákonný zástupca alebo žiak 2.stupňa, ktorý si balíček vopred objednal. Žiaci 1.stupňa si balíček budú preberať so svojou triednou učiteľkou. 

Prevzatie balíčka ovocia potvrdia svojim podpisom.
Želám veľa zdravia!

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD. , riaditeľka školyManuál k nástupu po jarných prázdninách

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že od 1. 3. do 5. 3. 2021 sú jarné prázdniny a škola bude zatvorená.

Manuál k nástupu po jarných prázdninách je tu:

manulaaajpgManuál opatrení k otvoreniu školy

od 18. 2. 2021

manulaaajpg

Vážení rodičia,

 urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, aby sme v pondelok 15.2. mohli školu otvoriť, učitelia ešte v piatok absolvovali PCR testovanie. Prirodzený strach pred otvorenim vystriedala dávka ľudskej odvahy v podobe očkovania. Možno práve učitelia budú po lekároch a zdravotníkoch mnohým príkladom, že očkovanie je pre vrátenie zivota do normálu nevyhnutné. Píšem to v tejto chvíli aj napriek tomu, že väčšina z nás má po očkovaní nepríjemnú reakciu na očkovaciu látku - vysoké teploty, bolesť svalov, kĺbov, závraty... My to zvládneme, nepríjemnú reakciu prekonáme. Ale, žiaľ, nie je v ľudských silách zabezpečiť od 15.2. akúkoľvek výučbu na 1. stupni, a ani otvorenie našej školy z personálnych dôvodov. ZŠ SNP Ostredková sa neotvorí. K
 možnosti dištančnej formy výučby v triedach na 1.stupni vás budú informovať jednotliví triedni učitelia.
Erika Drgoňová, dňa 14.2.2021Manuál k otvoreniu školy

 dňa 15.2.2021

manulaaajpgOznam pre rodičov
dňa 8. 2. 2021

Na základe rozhodnutia starostu.

Vážení rodičia!Ministerstvo školstva oznámilo otvorenie škôl pre žiakov 1.stupňa od 8.2.2021 s tým, že o otváraní na regionálnej úrovni má rozhodnúť RÚVZ. Po víkendovom testovaní rodičov našich žiakov 1.stupňa a zamestnancov školy Vám oznamujem, že na základe Rozhodnutia starostu MČ Bratislava Ružinov, po zvážení pandemiologickej situácie v Ružinove a na základe toho, že  RÚVZ nedoporučuje školy v Ružinove otvoriť, pokračujú žiaci ZŠ SNP na Ostredkovej ulici v dištančnom vzdelávaní a škola ostáva naďalej zatvorená. Otvorená je opäť len pre žiakov, ktorých rodičia pracujú  v kritickej infraštruktúre. Naďalej máte nárok na čerpanie pandemickej OČR. Otvorenie našej školy pre žiakov 1.stupňa je naplánované na pondelok 15. 2. 2021 podľa pravidiel, ktoré som nastavila v manuáli k otvoreniu školy. Želám veľa trpezlivosti. Naďalej si spolu pomáhajme!

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD., riaditeľka školyVážení rodičia.

 Proces otvorenia školy je rozbehnutý, dostali ste pokyny a nádej na otvorenie školy. Teraz musím urobiť neunáhlené, rozumné rozhodnutie: Neotvorim školu, kým nebudem mať 100% istotu, že zamestnanci a žiaci sú zdraví . V pondelok ráno budem narábať s povikendovými dátami. Popoludní v pondelok vydám definitivne stanovisko k otvoreniu našej školy. Potrebujem vašu pomoc - urobte z našej školy bezpečné miesto pre vaše deti tým, že pred otvorením školy budete mať čerstvý negatívny test. Urobila som maximum, čo sa do tejto chvíle dalo, napríklad aj zriadenie prioritného testovacieho miesta pre zamestnancov a rodičov našich žiakov na objednanie v našej škole  http://bit.ly/OM_ZS_Ostredkova  

Dôverujte mi, že školu otvorím po racionálnom posúdení relelvantných údajov a dôslednej príprave . Ďakujem za trpezlivosť.

 PaedDr. Erika Drgoňová, PhD., riaditeľka školyManuál k otvoreniu školy 9.2.2021

manulaaajpgPriebežná informácia

riaditeľky školy


megafonpng

dňa 18. 1. 2021

Oznam 14.1.2021


Vážení rodičia, milí žiaci,

školské vyučovanie bude aj v týždni od 18. 1. 2021 prebiehať dištančnou formou pre všetkých žiakov základnej školy (1. stupeň aj 2. stupeň).
Z tohto dôvodu Vás informujem, že pokiaľ rodičovi nie je umožnené pracovať z domu, je možné od 18.1.2021 zriadiť školský klub detí 1.stupňa pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry (zdravotníci, hasiči, príslušníci policajného zboru a pod.)
Pokiaľ patríte do tejto skupiny, prosíme Vás, aby ste svoj záujem o umiestnenie dieťaťa v ŠKD nahlásili triednemu učiteľovi dieťaťa ešte dnes 14.1.2021 (štvrtok) do 18:00 hod.

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.Manuál opatrení riaditeľky školy 


manulaaajpg
dňa 5. 1. 2021

Práce žiakov 2020
aj rodičov- dištančné vzdelávanie
(THD + ANJ)
Vianocne darceky 2020 _1jpg
Vianocne pohladnice 2020_2jpg
Fotogaléria
42. ročník PYTAGORIÁDA
9. a 10. december 2020
5. – 8. ročník
(Mgr. Bulíková, Mgr. Fondatiová,
Mgr. Klaučová, Mgr. Trnka)
Aj tento rok sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády.
Zúčastnilo sa jej 67 žiakov z 2. stupňa, z ktorých 34 žiakov bolo úspešných.
Úspešným riešiteľom blahoželáme.
obrzokpng

Vianočný pozdrav riaditeľky školy

Milé kolegyne a kolegovia, žiaci, milí rodičia! Milí priatelia!

Prichádza tajomný čas Vianoc a všetci by sme chceli  na chvíľu zabudnúť na pandémiu, nezmyselné hádky politikov,  zbaviť sa prirodzeného strachu z choroby a neistoty. Resetovať, nastoliť pokoj, zdravie,  koniec chaosu a korony, použiť Arabelin prsteň a všetky nepríjemnosti sveta zastaviť. Otočením prsteňa to  my, ľudia,  nedokážeme, ale niečo dokázať môžeme, ak to budeme chcieť.

V našich silách je schopnosť začať si vzájomne viac odpúšťať a viac si vážiť svoju rodinu. V človeku je  potenciál oceňovať prítomnosť dobrých  ľudí, rodičov, partnerov, detí, či priateľov a schopnosť venovať im svoj čas. Každý z nás by mal dokázať na chvíľu spomaliť životné tempo a  vychutnávať  si atmosféru pokoja. Naši predkovia neboli vysokoškolsky vzdelaní, dokonca niektorí nemali ani základné vzdelanie, napriek tomu boli veľmi múdri. Uchovávali si tradície, dokázali si viac pomáhať a boli jeden na druhého viac odkázaní. Mladší mali úctu k starším. V jednom dome žilo niekoľko generácií a boli súdržní, jednotliví členovia vedeli, že rodina je tá, na ktorú sa dá spoľahnúť, a ktorá ich nikdy nesklame.

Ceňme si preto tú najzákladnejšiu vec, ktorú máme. Nie je dôležitý mamon, nie je podstatné, že nemáme darčeky. Dôležité je, aby sme boli zdraví, vážili si prítomnosť našich najbližších, tešili sa na vzácne chvíle s nimi strávené stanovovaním spoločných predsavzatí, rozprávaním príhod z minulosti, spoločnými hrami, pečením či zdobením medovníkov,  spoločnou prechádzkou. Toto je teplo domova, prepotrebné upokojenie a energia.

Všetkým želám, nech máte dostatok zdravia, síl a elánu kúzelné teplo Vianoc vyčariť a nech Vám toto teplo Vianoc dodá energiu na celý ďalší rok. Máme nádej, že budúci rok všetci zvládneme v zdraví!  

V Bratislave dňa 16.12. 2020                                                                              Erika Drgoňová
vianocejpgMikuláš 2020

Aj napriek tohtoročnej nepriaznivej situácii sa nám podarilo so žiakmi prvého stupňa spríjemniť si tento predvianočný čas “Mikulášskym prekvapením” a “Vianočnými trhmi” v triedach.

Fotogaléria


OZNAM dňa 14. 12. 2020

Vianočné prázdniny sa uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Nástup žiakov do školy by mal byť 11.1. 2021. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia.

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD. , riaditeľka školy


Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

V prípade našej školy jedno plné auto. V spolupráci s rodičmi detí z ŠKD sme sa zapojili do krásnej akcie - darčekmi v krabičkách potešiť opustených starkých v domovoch pre seniorov. Veríme, že vďaka krabičkám budú mať tento rok o niečo radostnejšie Vianoce.
Ďakujeme všetkým rodičom a zamestnancom školy, ktorí sa zapojili do tohto krásneho projektu.

image001jpg

Milí rodičia,

 na základe včerajšieho rozhodnutia krízového štábu nebudú 2. stupeň základných škôl a stredné školy zatiaľ otvorené. Minister školstva po rokovaní potvrdil, že jeho rezort urobí všetko preto, aby sme všetci do Vianoc vedeli, za akých podmienok by bol návrat do škôl od 8. januára možný. Aj nový koncept však ešte bude musieť schváliť krízový štáb, ktorý bude zvažovať všetky aspekty tohto kroku.

Prosíme vás preto o trpezlivosť. V tejto chvíli nemáme iné informácie ako vy, ale hneď ako budeme vedieť viac, určite vám dáme vedieť. Žiadne z týchto rozhodnutí však nie je v kompetencii samosprávy a už vôbec nie škôl samotných.

Rovnako vás prosíme, aby ste od našich riaditeliek a riaditeľov, ani od našich učiteľov nežiadali vysvetlenie odkladu návratu detí do škôl, zavádzaných rozhodnutí ani ich právneho ukotvenia. Nik z nich tieto pravidlá netvorí a nemôžu ich meniť.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

Mgr. Tatiana Tóthová

riaditeľka

Komunikačné oddelenie
Miestny úrad MČ Bratislava – Ružinov


Informatická súťaž Ibobor 2020
iboborpng
Benjamín
Bobrík
Kadet

....a budú Vianoce

20201112_125128 1jpg
20201112_125150 1jpg
tvorivé dielne v 4.E
I.Simaničová
Fotogaléria
Projekty žiakov 5. ročníkov z geografie
IMG_3337jpg
(Mgr. K Sobôtková, Mgr. Nina Barcajová, foto: R. Truchlá)
Fotogaléria

Vážení rodičia 

od 30. 11. 2020  pokračuje na 2. stupni dištančná forma výučby. Aktuálne informácie o tom, ako to bude s nástupom žiakov 2.stupňa do škôl sa dozvieme v pondelok 30. 11. 2020 z tlačovej konferencie nášho pána ministra. 

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD., riaditeľka školy  


Z rozprávky do rozprávky

IMG_20201110_162903jpg

"Z rozprávky do rozprávky chcem sa túlať bez prestávky a snívam si tajne, že ma môj princ nájde..." spieva sa v jednej pesničke. Deti a rozprávky k sebe nepochybne patria. V ŠKD sme naše deti zoznámili so známymi i menej známymi ľudovými rozprávkami, a tiež s tvorbou slovenských autorov.
Z čítania a počúvania slovenských rozprávok deti tvorili milé projekty. Teraz nám skrášľujú vchod v malej budove školy.

FotogalériaMisie na našej škole

IMG_20201020_121602_1jpg

V rámci októbrovej Misijnej nedele 2020 - najväčšieho dňa solidarity katolíckeho sveta, sme sa opätovne zapojili do projektu, ktorý zastrešujú Pápežské misijné diela na Slovensku. Spoločne s deťmi sme sa na hodinách NBV oboznámili s celospoločenskou situáciou, ktorá panuje na ostrove Srí Lanka, modlili sme sa za potreby všetkých ľudí a zároveň sme finančne podporili Misijné dielo detí. Toto dielo sa usiluje o to, aby deti mohli vyrastať zdravé a bez strachu o svoju budúcnosť. Finančne pokrýva prevádzku nemocníc, škôl, sirotincov, centier pre duševne a fyzicky hendikepované deti, ale tiež nákup učebných pomôcok a oblečenia.

 Náš celkový finančný príspevok je vo výške 252,44€.
Všetkým participujúcim na projekte vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.


ThDr. Patrik Kužma, PhD.Výstava svetlonosov
Rovnako ako po minulé roky, i teraz sme si v ŠKD pripomenuli tradíciu vyrezávania svetlonosov z tekvíc
V minulosti si naši predkovia svetlonosmi osvetľovali cestu z cintorína, kde si v čase Dušičiek uctievali pamiatku svojich zosnulých blízkych. Túto tradíciu sme si opäť pripomenuli výstavou v našej ohrádke.
Ďakujeme šikovným deťom a ich rodičom za krásne dielka.

Vážení rodičia!

Žiaci 5. – 9. ročníka od pondelka 26.10. 2020 až do piatku 27.11.2020 prechádzajú  na dištančné vzdelávanie. Budeme postupovať podľa strategického plánu, ktorý škola vypracovala a rodičia s ním boli oboznámení v septembri na online triednych aktívoch (fixný rozvrh hodín, výučba, známkovanie).

 Žiaci 1. – 4. ročníka  pokračujú vo vyučovaní podľa platného rozvrhu hodín. ŠKD bude fungovať za rovnakých podmienok ako doteraz. Obedy budú deťom poskytované v školskej jedálni.

Jesenné prázdniny sú zmenené pre všetkých žiakov 1.- 9.ročníka,  budú deň pred celoštátnym testovaním a deň po ňom, teda piatok 30.10.2020, pondelok 2.11. 2020, piatok 6. 11. 2020 a pondelok 9.11. 2020.

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD., riaditeľka školyZačiatok školského roka 2020/21

IMG_0660 Zaciatok skol roka 2020 TEXTjpg

Biela pastelka

Naša škola sa aj tento rok zapojila do dobročinného projektu na pomoc nevidiacim   a slabozrakým - Biela pastelka. Svoje príspevky mohli žiaci i učitelia odovzdávať počas 18. a 19. septembra do pokladničky na vrátnici školy.
Viac informácií o tomto projekte sa dočítate na webovej stránke https://bielapastelka.sk/.
BP_logo_modre_napisjpgVýsledky volieb do rady školy
Dňa 14.9. 2020 zasadala volebná komisia a po spočítaní všetkých platných odovzdaných hlasov vyhlásila výsledky volieb.
Členmi rady školy za rodičov sa stali:

Ing. Kružliaková

JUDr. Weis

Mgr. Grznár

Ing. BezákZŠ SNP Ostredková 14, Bratislava je

od 10.9. 2020

v zelenom semafore.
Vážení rodičia!

Ďakujem Vám za zodpovedný prístup pri dodržiavaní prísnych opatrení, ktoré sme v škole nastavili kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID 19. Po týždni od otvorenia školského roka máme v škole situáciu pod kontrolou aj vďaka Vám, všetci sú zdraví, nastavené pravidlá fungujú, naďalej budeme držať spolu, vzájomne sa rešpektovať a informovať. Ak sa v niektorej triede vyskytne problém budem rodičov danej triedy ihneď informovať prostredníctvom IŽK a situáciu riešiť podľa pokynov RÚVZ. Nech sme všetci zdraví!

PaedDr. Erika Drgoňová PhD., riaditeľka školy.

Školský rok 2020/2021 začína 2. 9. 2020.

Program prvého dňa je nasledovný:

  • 9,00 h - stretnutie s prvákmi podľa informácii v prevádzkovom poriadku 
  • od 8,15 h  - postupný nástup žiakov 2. - 9. ročníka podľa informácii v prevádzkovom poriadku
  • od 11.40 hod. začína obed - podľa harmonogramu. Rodičia zaplatia režijný poplatok 13 Euro a musia odhlásiť žiaka, ktorý nepôjde na obed. V opačnom prípade zaplatia plnú sumu obeda.
  • ŠKD je otvorený do 17,30 h

Otvorenie prebieha za sprísnených hygienicko-epidemiologických opatrení. Prosíme všetkých zákonných zástupcov žiakov, aby si ich naštudovali:

 

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD., riaditeľka školy

Vážení rodičia,

dovoľte mi  poďakovať sa Vám za veľkú dávku empatie, ochoty si vzájomne pomáhať a spolupracovať pri výchove a vzdelávaní Vašich detí počas náročného druhého školského polroka. Pandémiu COVID 19 sme v škole spoločne zvládli, aj napriek nerovnako nastaveným podmienkam. Cením si prácu mnohých žiakov, ale aj rodičov, ktorí boli vystavení mnohonásobnému zaťaženiu (práca, vedenie domácnosti a ešte aj "učiteľovanie").

Napriek počiatočnému zľahčovaniu situácie je už teraz zrejmé, že svet sa zmení. Neviem, aký bude ten nový, no dozaista viem, že bude potrebovať šikovných, vzdelaných, rozhľadených ľudí  s poctivo nastavenými pravidlami a hodnotovým rebríčkom.Úprimne si želám, aby žiaci našej školy do tejto skupiny patrili. Prajem Vám príjemné leto.  

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD., riaditeľka školy

Oznam č.10

Vážení rodičia, 

na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:A2100 v znení rozhodnutia č.2020/12614:1-A2110 s účinnosťou od 15.6.2020 mestská časť Bratislava-Ružinov otvára plnú prevádzku 1. – 5. ročníkov základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a od 22.6.2020 aj 6. – 9. ročníkov základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Oznamujem, že od pondelka 15.6.2020 bude zrušené obmedzenie práce rizikových skupín. Vydávam Prevádzkový poriadok platný od 15. 6. do 19. 6. 2020. V tomto čase budú naďalej chodiť do školy len žiaci 1.- 5.ročníka dobrovoľne a v skupine môžu byť spolu všetci žiaci danej triedy.

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD., riaditeľka školy

Oznam č. 8

Na základe ROZHODNUTIA Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 sa obnovuje školské vyučovanie v základnej škole a školskom klube detí, ak tak rozhodne zriaďovateľ. Riaditeľka školy vypracovala návrh organizácie a prevádzky školy od 1. 6. 2020. Prosím zákonných zástupcov o preštudovanie tohto návrhu riaditeľky školy a následné vyplnenie dotazníka najneskôr do 27. 5. 2020.


PaedDr. Erika Drgoňová, PhD., riaditeľka školyOZNAM č. 7

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že RÚVZ plánuje otvorenie škôl od 1. júna 2020.  Podrobnosti o otvorení našej školy  zverejníme po Rozhodnutí RÚVZ o otvorení škôl. Nateraz pracujeme na stanovení vnútorných podmienok otvorenia našej školy a zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov po otvorení školy. Prevádzka školy, ranný nástup, filter, výučba, stravovanie, online vzdelávanie...

Škola má byť otvorená pre žiakov 1. – 5.ročníka na základe dobrovoľného rozhodnutia zákonného zástupcu. Každú skupinu žiakov 1.- 4.ročníka  prítomných v škole bude mať 1 pedagogický zamestnanec dopoludnia a 1 popoludní. Dopoludňajšia činnosť bude pravdepodobne končiť o 11:30 hod. Žiaci 5.ročníka budú v škole pravdepodobne do 13,30 h. Žiakov budeme zaraďovať podľa počtu prihlásených detí do školy do skupín po 20 detí, nie podľa tried. Žiaci 6. - 9. ročníka sa budú naďalej vzdelávať doterajším online spôsobom.

 

V Bratislave, dňa 20.5. 2020

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD., riaditeľka školyOZNAM č.6 

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že na základe rozhodnutia  Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu bude

              ZŠ SNP Ostredková 14 

             uzatvorená do odvolania.

Sledujte webovú stránku školy a súčasne maily od Vašich triednych učiteľov.

Dodržiavajte opatrenia na zamedzenie šírenia chrípkových ochorení!


V Bratislave dňa 24.3. 2020  

 PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.

riaditeľka školy


OZNAM č.5

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky bude ZŠ SNP Ostredková 14 uzatvorená do 27. 3.2020 vrátane. Ak sa dovtedy nezmení situácia žiaci nastúpia na riadne vyučovanie dňa 30.3. 2020. Sledujte webovú stránku školy a súčasne maily od Vašich triednych učiteľov.


V Bratislave dňa 12.3. 2020 o 14,15 h. 

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.

riaditeľka školyOZNAM č. 4

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že ruším všetky naplánované hromadné podujatia žiakov do 30. 3. 2020, ruším Deň otvorených dverí aj triedne aktívy OZ ZRPŠ. Ruším riaditeľské voľno dohodnuté na 27.3.2020 - ak vláda nerozhodne inak, žiaci pôjdu riadne do školy. Sledujte kalendár školy. Naďalej sledujte naše informácie na webe školy.

Bratislave dňa 12.3. 2020 

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.

riaditeľka školyOZNAM č.2 

Žiadame rodičov, aby dohliadli na deti - zmyslom zastavenia výučby nie je to, aby voľný čas trávili v nákupných centrách,  deti by naozaj zodpovedne mali zostať doma a vyhnúť sa iným hromadným akciám, potulovaniu po uliciach a podobne.

Rodičia majú nárok na vystavenie OČR – detskému pediatrovi stačí poslať „Nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov“ o uzatvorení školského zariadenia.

Učitelia zadávajú žiakom počas voľna prácu a štúdium na doma e-learningovou formou, prosíme rodičov o kontrolu.

Naďalej sledujte informácie na webe školy a v mailoch od učiteľov Vašich žiakov.

Opatrenia vedenia MČ Bratislava-Ružinov


V Bratislave dňa 10. 3. 2020

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.

riaditeľka školyOZNAM

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude ZŠ SNP Ostredková 14 uzatvorená od utorka 10. 3. do pondelka 16.3.2020 vrátane. Ak sa dovtedy nezmení situácia žiaci nastúpia na riadne vyučovanie dňa 17.3. 2020. Sledujte webovú stránku školy a súčasne maily od Vašich triednych učiteľov.


V Bratislave dňa 9.3. 2020 o 12,00 h.

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.

riaditeľka školyPodmorský svet

Prázdniny sa už nezadržateľne blížia. Keďže cez leto možno mnohí k moru nepôjdu, pozvali sme si more do ŠKD. Naše deťúrence sa poslednýkrát v tomto školskom roku pustili do spoločného projektu - vytvoriť podmorský svet na papieri.
Dielka i ozajstné umelecké diela sú vystavené na obdiv na školskom dvore. Veríme, že všetkým okoloidúcim skrášlia deň a navodia príjemnú letnú atmosféru.
Ako sa deti s výzvou popasovali si môžete pozrieť aj v našej fotogalérii.

Fotogaléria5AB - aktivity -jún 2020 _vyuč_R.Truchlá

Fotogaléria

Ľudové piesne_1

Ľudové piesne_2Otvorenie školy dňa 1.6. 2020

DSC07694JPG

Fotogaléria


Deň matiek

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Ani tento rok sme nezaháľali a s deťmi sme pre maminky pripravili malé darčeky k ich sviatku. Všetkým maminkám, ale aj ocinkom, želáme veľa síl a energie na zvládnutie tohto náročného obdobia.
V našej fotogalérii nájdete okrem darčekov pre maminky aj srdiečka, ktoré posielame všetkým, ktorí sa o nás starajú od začiatku pandémie.
Želáme Vám krásne májové dni plné lásky a vzájomného porozumenia.

Deň Zeme 2020

Deň Zeme slávime každý rok 22. apríla už od roku 1970. Vznikol preto, aby sme si pripomenuli, že našu planétu si musíme vážiť a chrániť ju.

Tento rok sme s deťmi z ŠKD absolvovali Deň Zeme „na diaľku“. Síce sme každý doma, ale predsa sme sa spojili a pripomenuli si ho. Niektorí starostlivosťou o kvietky, ďalší kreatívnou činnosťou či triedením odpadu. Naša pani vychovávateľka s pánom školníkom sa vybrali na prechádzku do prírody a vyzbierali plné vrece odpadkov. Inšpirujte sa a pomáhajte aj vy :)

FotogalériaOnline matematická súťaž ATTOMAT

16. apríl 2020

p-matpng

Aj žiaci našej školy sa zapojili!

Pekný úspech dosiahla žiačka 5.B triedy Stelka Kordošová.

Medzi 138 piatakmi z celého Slovenska sa umiestnila na krásnom 6. mieste.

Blahoželáme!
PREZENTIÁDA
13.4.2020
Žiačky 9.A triedy, Karin Fahmawi a Emma Michalková, sa zúčastnili a vyhrali krajské kolo medzinárodnej súťaže v prezentačných zručnostiach, ktoré sa konalo 6.4.2020 online a postúpili tak do Grandfinále, ktoré sa bude konať na Ekonomickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.
GRATULUJEME a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!
Mgr. Júlia Machánová
Prezentiadajpg

Aprílová selfie výzva

Pred veľkonočnými prázdninami sme deťom zadali „selfie výzvu“. Jej hlavnou myšlienkou je, že raz pandémiu koronavírusu prekonáme a o nejaký čas budeme spomínať, ako to bolo, keď sme nemohli chodiť do školy. A tiež ako a s kým sme toto obdobie zvládli.

Selfie výzvu vymyslela kolegynka z inej školy. Posunuli sme ju našim deťom v ŠKD. Deťúrence si mali každý deň urobiť „selfíčko“ podľa určitého zadania:

- pondelok – vitajte u mňa doma (vyfoť sa s človekom, s ktorým si v karanténe)

- utorok – dodržiavam hygienu (vyfoť sa ako si umývaš ruky)

- streda – v tomto najradšej spím (fotka v obľúbenom pyžame)

- štvrtok – som bifľoš/bifľoška (fotka pri učení)

- piatok – chránim seba, chránim teba (selfie v rúšku)

Vo fotogalérii nájdete aj fotky toho, ako sa deťúrence pustili do zadaní od svojich pani vychovávateliek a pána vychovávateľa. Snažíme sa nabádať deti k tomu, aby aj v týchto dňoch trávili svoj voľný čas zmysluplne.

Naše šikovné deti doma záhradkárčia, vyrábali veľkonočné kraslice a dekorácie, chodia do prírody, venujú sa športovým aktivitám, knižným projektom a mnohým ďalším. Máme z vás radosť :)

FotogalériaMaľujeme dúhu
V týchto náročných dňoch všetci potrebujeme nádej. Naše deti z ŠKD sme poprosili, aby nám ju namaľovali v podobe farebnej dúhy.
S maľovaním dúhy začali deti v Taliansku. Dúhu maľovali na chodníky, na múry, lepili ju do okien.
Dúha je v týchto dňoch symbolom nádeje. Ukazuje nám, že po každej búrke sa raz vyčasí a opäť vyjde slniečko. Menší i väčší šikovníci namaľovali nádherné obrázky. Niektorí sa ako správni umelci na svoje dielo aj podpísali :)
Naše šikovné deti posielajú nádej všetkým prostredníctvom našej fotogalérie. Nakuknite a skrášlite si deň.

Učíme sa doma

V snahe predísť šíreniu vírusu COVID-19 ostala aj naša škola prázdna. Napriek tomu prebieha online vyučovanie. Napriek neobvyklým podmienkam sa učitelia snažia zabezpečiť žiakom čo možno najlepší prísun učiva - komunikujú s nimi pomocou mailov, alebo cez Webex, kde sa pravidelne o ich práci informujú - zaujímajú sa o to, či si žiaci plnia školské povinnosti, ale i o to, či majú priestor na oddych.
Žiaci I. stupňa sa so svojimi učiteľmi podelili o svoje domáce karanténne aktivity. Veríme, že ani takáto vyhranená situácia nezabráni žiakom udržať si dobrú náladu a chuť do učenia. Napokon, z fotiek posúďte sami!

Fotogaléria


Karneval 2020

Aj tento rok do ŠKD zavítal karneval. Deti spolu s pani vychovávateľkami a pánom vychovávateľom sa prezliekli do kostýmov a premenili sa na rôzne zvieratká, rozprávkové a filmové postavy.
V jednotlivých oddeleniach sme si pre deti pripravili rôzne aktivity a súťaže. Aké? Pozrite si v našej fotogalérii :)
Veríme, že si počas karnevalu deťúrence užili kopec zábavy.

FotogalériaWorkshop (3.3.2020) - vyrábanie vrecúšok
Dňa 03.03 sa zúčastnila IV.B počas ŠKD druhého workshopu. Tentokrát si žiaci vypočuli niečo o rýchlej móde, ako môžeme rýchlu módu zmeniť a aké spôsoby využívajú ľudia na zlepšenie životného prostredia. Po menšej diskusii si žiaci vyskúšali aké je to ušiť si vlastné vrecúško a koľko roboty sa za tým skrýva. Žiaci si workshop užili, cítili sa príjemne a odniesli si mnoho nových informácií a samozrejme aj vrecúško.
Poďakovanie patrí Mgr. Kataríne Peterovej za veľmi poučné popoludnie :)
IMG_20200303_135807jpg
Fotogaléria

Workshop (12.02 - ŠKD IV.B)

Dňa 12.02 sa zúčastnila trieda IV.B počas ŠKD workshopu, ktorý bol zameraný na prvú pomoc Rozprávali sa o tom ako postupovať v prípade nehody alebo úrazu, aké telefónne čísla si majú zapamätať. Na praktických ukážkach si ukázali ako správne obviazať ruku pri zlomenine, krvácaní alebo odpadnutí.
Žiaci si workshop užili a dozvedeli sa viac informácií v oblasti prvej pomoci.
85207189_180450456558004_5172244091676655616_n 1jpg

FotogalériaŽiacky parlament

23.2.2020 žiaci Žiackeho parlamentu v doprovode pani učiteľky Demčákovej navštívili Oddelenie detskej hematológie a onkológie na bratislavských Kramároch, aby tamojšiemu personálu odovzdali výťažok z predaja výrobkov počas Mikulášskeho jarmoku. Veľké poďakovanie patrí žiacke M. Šrámekovej, ktorá vytvorila predlohu na darčekový šek.
DR1jpg

Fotogaléria


 
 
 

Základná škola SNP

Ostredková 14, 821 02 Bratislava
Tel: 0911 234 934 (sekretariát)
Tel: 02-43 42 24 51 (jedáleň)

Mail: drgonova@zsostredkova.sk(riaditeľka)