Školský rok 2022/2023
Teens World 10

Školský rok 2021/2022
Teens World 9

Školský rok 2017/2018

Teens World 8

Školský rok 2016/2017

Teens World 7

Teens World 6

Školský rok 2015/2016

Teens World 5

Školský rok 2014/2015

Teens World 4

Teens World 3

Školský rok 2013/2014

Teens World 2

Teens World 1