Organizáciu školského roka 2023/2024 upravuje dokument, ktorý nájdete

tu