Výchovné poradenstvo a profesijná orientácia žiakov našej školy

Výchovný poradca: PaedDr. Jana Hlisnikovská
Miestnosť: kabinet CJ – 1. poschodie
Konzultačné hodiny: v súčasnej situácii len mailom
Kontakt: hlisnikovska@zsostredkova.sk
Telefón: 0911 234 934

„VSTUPNÝ DOKLAD ŽIAKA“(tlačivo TU)

„ INFORMÁCIE K PODÁVANIU PRIHLÁŠOK“ (informácie TU)

„ZÁPISNÝ LÍSTOK“ (informácie TU)

Stránky, ktoré by ste mali navštíviť:
www.svs.edu.sk www.povolania.eu http://www.cvtisr.sk
www.stredneskoly.sk http://www.zoznamskol.eu