Krúžky v školskom roku 2020/2021
NázovVedúciMiestnosťČas konania
Tanečno športový klub M+M
Milan Špánik


Stolný tenisMgr. Boris LešťanVeľká telocvičňaPiatok: 15.00 - 16.15 hod.
BENITIM pohybové aktivity
Becová Dana, Mgr. benitim@benitim.sk www.bentitim.sk


Evanjelické náboženstvo Mgr. Norbert Hajský, PhD. www.ecavprievoz.sk
Krúžky v škole - keramika www.kruzkyvskole.sk
Krúžky v škole - vedecké pokusywww.kruzkyvskole.sk
Krúžky v škole - logické hry a šachwww.kruzkyvskole.sk
Krúžky v škole -  zdravé vareniewww.kruzkyvskole.sk
Krúžky v škole - hravá angličtina pre 1. a 2. trieduwww.kruzkyvskole.sk
SZUŠ Prokofievova - tanečný odbor
www.umeleckaskola.sk


SZUŠ Prokofievova - tanečný odbor
www.umeleckaskola.sk


SZUŠ Prokofievova - tanečný odbor
www.umeleckaskola.sk


SZUŠ Prokofievova - výtvarný odbor
www.umeleckaskola.sk


info@umeleckaskola.sk
Talentina: Literárno-dramatický odbor
www.talentina.sk


Talentina: Hudobný odbor
www.talentina.sk


LEGO-Tvorivé stavebnice
www.tvorivestavebnice.sk


Class Jazyková školawww.class.sk
ZUŠ Exnárova ul.: gitara, klavír, spev, flauta, saxofón, priečna flata, husle www.zus-exnarova.sk