Nai prv spen absolventi CAMBRIDGE skok a zaslenmi B1 a B2 certifiktmijpg

“Our Cambridge students are like SKODA car.

U know y?”

???

“ ‘Cause they are SUPER B ☺ ”

CAMBRIDGE krúžok angličtiny


Vážení rodičia, milí žiaci.

V tomto školskom roku sme sa ako škola stali školiacim centrom v príprave žiakov na Cambridgské skúšky. Naši žiaci boli úspešní a v spolupráci s International House Bratislava, kde absolvovali tieto náročné skúšky, získali Cambridge certifikáty na úrovni B1 a B2.

Gratulujeme a sme na vás hrdí!

Vďaka tomu, že sa našim žiakom podarilo získať celosvetovo uznávaný certifikát, sa im otvárajú dvere na akademickej pôde a, keďže certifikát má doživotnú platnosť, zvyšujú sa im šance lepšie sa uplatniť na pracovnom trhu.

Po pilotnom odštartovaní Cambridge krúžku, ponúkame v novom školskom roku 2023/2024 príležitosť dosiahnuť úspech aj širšiemu okruhu záujemcov na našej škole a to v nasledujúcich kurzoch:

Photo_1683615246477jpg

Pre A1 Starters – kurz pre žiakov 2. ročníka

A1 Movers kurz pre žiakov 3. ročníka

A2 Flyers – kurz pre žiakov 4. ročníka

A2 Key for Schools (KET) – kurz pre žiakov 5.–7. ročníka

B1 Preliminary for Schools (PET) – kurz pre žiakov 8.–9. ročníka

Krúžky sú vedené našimi učiteľmi angličtiny.kruzkyjpg


Krúžky v školskom roku 2022/2023

Názov

Vedúci

Miestnosť

Čas konania

Tanečno športový klub M+M

Milan Špánik

Tanečná sála

Stolný tenis

Mgr. Boris Lešťan lestan@zsostredkova.sk

Veľká telocvičňa

Pondelok a Utorok: 13:45 - 14:45 Piatok: 15"15 - 16:15

BENITIM pohybové aktivity

Becová Dana, Mgr. benitim@benitim.sk www.bentitim.sk

Veľká telocvičňa

Piatok: 14:00 - 15:00

Evanjelické náboženstvo

Mgr. Norbert Hajský, PhD. www.ecavprievoz.sk

učebňa 212

Utorok: 14:00 - 14:45

Krúžky v škole - keramika

www.kruzkyvskole.sk

učebňa 209

Pondelok: 14:00 - 15:00

Krúžky v škole - vedecké pokusy

www.kruzkyvskole.sk

učebňa 212

Pondelok: 14:00-14:45,15:00-15:45

Krúžky v škole - logické hry a šach

www.kruzkyvskole.sk

učebňa 008

Streda: 14:00-14:45,15:00-15:45

Krúžky v škole -  zdravé varenie

www.kruzkyvskole.sk

učebňa 005

Utorok: 14:30 - 16:00

Krúžky v škole - hravá angličtina pre 1. a 2. triedu

www.kruzkyvskole.sk

učebňa 009

Utorok: 15:00 - 15:45

SZUŠ Prokofievova - tanečný odbor

www.umeleckaskola.sk

Veľká telocvičňa

Pondelok - Štvrtok: podľa rozvrhu, začiatok o 15:00

SZUŠ Prokofievova - výtvarný odbor

www.umeleckaskola.sk

učebňa 002

Pondelok - Piatok: denne 14:00 - 18:45

info@umeleckaskola.sk

učebňa 003

Pondelok, Utorok a Štvrtok: 14:00 - 16:15

Talentina: Literárno-dramatický odbor

www.talentina.sk

učebňa 009

Pondelok: 14:00 - 16:45

Streda: 14:00 - 17:05

Talentina: Hudobný odbor

www.talentina.sk

učebňa 209

Utorok - Štvrtok: podľa rozvrhu, začiatok 14:00

učebňa 008

Utorok: 14:00 - 16:35

ZUŠ Exnárova ul.: gitara, klavír, spev, flauta, saxofón, priečna flata, husle

www.zus-exnarova.sk

učebne 301,302,303,304,305,306,307,310,106

denne podľa rozvrhu ZUŠ