Športový klub BENITIM otvára na našej škole športové kurzy:

ŠPORTMANIAK 6-10 rokov - trénujeme až 15 športov v jednom programe s cieľom nájsť pre seba najvhodnejší šport. Pondelky (15:15-16:15) a Stredy (15:30-16:30).

https://benitim.sk/kurzy/sportmaniak-6-10-r/

GYMNASTIKA 6.-9. r a 10.-15 r. - Stredy (14:30-15:30) a Piatky (14:00-15.00).

https://benitim.sk/kurzy/gymnastika-6-15-r/

Prídite si to vyskúšať na prvé tréningy, už od 20.9.2023. Viac info a prihlášky nájdete v linkoch jednotlivých kurzov.

EDUPAGE skolacijpgKrúžky v školskom roku 2023/2024

Názov

Vedúci

Miestnosť

Čas konania

Tanečno športový klub M+M

Milan Špánik

Tanečná sála

Stolný tenis

Mgr. Boris Lešťan lestan@zsostredkova.sk

Veľká telocvičňa

BENITIM: pohybové aktivity

Becová Dana, Mgr. benitim@benitim.sk www.bentitim.sk

Veľká telocvičňa

Evanjelické náboženstvo

Mgr. Norbert Hajský, PhD. www.ecavprievoz.sk

učebňa 212

Utorok: 14:00 - 14:45

Krúžky v škole - keramika

www.kruzkyvskole.sk

učebňa

Krúžky v škole - vedecké pokusy

www.kruzkyvskole.sk

učebňa

Krúžky v škole - logické hry a šach

www.kruzkyvskole.sk

učebňa

Krúžky v škole -  zdravé varenie

www.kruzkyvskole.sk

učebňa

Krúžky v škole - Divadelná hviezda

www.kruzkyvskole.sk

učebňa

SZUŠ Prokofievova - tanečný odbor

www.umeleckaskola.sk

Veľká telocvičňa Baletná sála

SZUŠ Prokofievova - výtvarný odbor

www.umeleckaskola.sk

učebňa

info@umeleckaskola.sk

učebňa

Talentina: Literárno-dramatický odbor

www.talentina.sk

učebňa

Talentina: Hudobný odbor

www.talentina.sk

učebňa

učebňa

ZUŠ Exnárova ul.: gitara, klavír, spev, flauta, saxofón, priečna flata, husle

www.zus-exnarova.sk

učebne

denne podľa rozvrhu ZUŠ

Cambridge - príprava na celosvetovo uznávané cambridgeské skúšky, pre 8. a 9. ročn.

Mgr. Mičjanová micjanova@zsostredkova.sk

učebňa

Mgr. Kubincová kubincova@zsostredkova.sk

učebňa

Mgr. Prokopová prokopova@zsostredkova.sk

učebňa

Informačný krúžok

Mgr. Lešťan lestan@zsostredkova.sk

učebňa


Krúžky ŠKD školský rok 2023/2024

Názov

Vychovávateľ

Miestnosť

Hravá angličtina

Rajtáková

1. A

Usilovné včielky (tvorivý)

Mgr. Perniš

1. B

Čáry - máry s papierom

Mgr. Martinková

1. C

Šikovné ruky

Obuchová

1. D

Mediálny krúžok

Mgr. Šuška

1. E

Bylinková záhrada

Mgr. Gondová

2. A

Tvorivé čítanie

Mgr. Prepletaná

2. B

Čítam, čítaš, čítame

PhDr. Dolná

2. C

Rozprávkové hranie

Pavlovičová

2. D

Šikovníček - kreatívne tvorenie

Ing. Horváthová

3. A

Čarovné nožničky

Belaiová

3. B

Kreatívna dielnička

Beňová

3. C

Art inšpirácie

Pališčáková

3. D

Učím sa zachraňovať

Mgr. Schoellerová

4. A

Spievajme, tancujme a kreslíme pre radosť

Ing. Kolláriková

4.B

Matematika hrou

Mgr. Lukan

4. D