Krúžky v školskom roku 2021/2022

Názov Vedúci Miestnosť Čas konania
Tanečno športový klub M+M Milan Špánik Tanečná sála  
Stolný tenis Mgr. Boris Lešťan Veľká telocvičňa Pondelok: 13:45 - 14:45
BENITIM                      pohybové aktivity       Becová Dana, Mgr.   benitim@benitim.sk       www.bentitim.sk    
   
Veľká telocvičňa Piatok: 14:00 - 15:00
   
Evanjelické náboženstvo     Mgr. Norbert Hajský, PhD.     www.ecavprievoz.sk učebňa 212 Utorok: 14:00 - 14:45
Krúžky v škole - keramika   www.kruzkyvskole.sk učebňa 209 Pondelok: 14:00 - 15:00
Krúžky v škole - vedecké pokusy www.kruzkyvskole.sk učebňa 212 Pondelok: 14:00-14:45,15:00-15:45
Krúžky v škole - logické hry a šach www.kruzkyvskole.sk učebňa 008 Streda: 14:00-14:45,15:00-15:45
Krúžky v škole -  zdravé varenie www.kruzkyvskole.sk učebňa 005 Utorok: 14:00 - 15:30
Krúžky v škole - hravá angličtina pre 1. a 2. triedu www.kruzkyvskole.sk učebňa 009 Utorok: 15:00 - 15:45
SZUŠ Prokofievova - tanečný odbor   Veľká telocvičňa Pondelok - Štvrtok: podľa rozvrhu, začiatok o 14:00
www.umeleckaskola.sk
SZUŠ Prokofievova - výtvarný odbor učebňa 002 Pondelok - Piatok: denne 14:00 - 18:45
www.umeleckaskola.sk
učebňa 003 Pondelok - Utorok: 14:00 - 18:45
info@umeleckaskola.sk
Talentina: Literárno-dramatický odbor           www.talentina.sk učebňa 009 Pondelok: 14:00 - 16:45
Streda: 14:00 - 17:05
 
Talentina: Hudobný odbor www.talentina.sk učebňa 209 Utorok - Štvrtok: podľa rozvrhu, začiatok 14:00
  učebňa 008 Utorok: 14:00 - 16:35
ZUŠ Exnárova ul.:        gitara, klavír, spev, flauta, saxofón, priečna flata, husle           www.zus-exnarova.sk učebne 301,302,303,304,305,306,307,310,106 denne podľa rozvrhu ZUŠ