kruzkyjpg


Krúžky v školskom roku 2022/2023

Názov

Vedúci

Miestnosť

Čas konania

Tanečno športový klub M+M

Milan Špánik

Tanečná sála

Stolný tenis

Mgr. Boris Lešťan lestan@zsostredkova.sk

Veľká telocvičňa

Pondelok a Utorok: 13:45 - 14:45 Piatok: 15"15 - 16:15

BENITIM pohybové aktivity

Becová Dana, Mgr. benitim@benitim.sk www.bentitim.sk

Veľká telocvičňa

Piatok: 14:00 - 15:00

Evanjelické náboženstvo

Mgr. Norbert Hajský, PhD. www.ecavprievoz.sk

učebňa 212

Utorok: 14:00 - 14:45

Krúžky v škole - keramika

www.kruzkyvskole.sk

učebňa 209

Pondelok: 14:00 - 15:00

Krúžky v škole - vedecké pokusy

www.kruzkyvskole.sk

učebňa 212

Pondelok: 14:00-14:45,15:00-15:45

Krúžky v škole - logické hry a šach

www.kruzkyvskole.sk

učebňa 008

Streda: 14:00-14:45,15:00-15:45

Krúžky v škole -  zdravé varenie

www.kruzkyvskole.sk

učebňa 005

Utorok: 14:30 - 16:00

Krúžky v škole - hravá angličtina pre 1. a 2. triedu

www.kruzkyvskole.sk

učebňa 009

Utorok: 15:00 - 15:45

SZUŠ Prokofievova - tanečný odbor

www.umeleckaskola.sk

Veľká telocvičňa

Pondelok - Štvrtok: podľa rozvrhu, začiatok o 15:00

SZUŠ Prokofievova - výtvarný odbor

www.umeleckaskola.sk

učebňa 002

Pondelok - Piatok: denne 14:00 - 18:45

info@umeleckaskola.sk

učebňa 003

Pondelok, Utorok a Štvrtok: 14:00 - 16:15

Talentina: Literárno-dramatický odbor

www.talentina.sk

učebňa 009

Pondelok: 14:00 - 16:45

Streda: 14:00 - 17:05

Talentina: Hudobný odbor

www.talentina.sk

učebňa 209

Utorok - Štvrtok: podľa rozvrhu, začiatok 14:00

učebňa 008

Utorok: 14:00 - 16:35

ZUŠ Exnárova ul.: gitara, klavír, spev, flauta, saxofón, priečna flata, husle

www.zus-exnarova.sk

učebne 301,302,303,304,305,306,307,310,106

denne podľa rozvrhu ZUŠ