Kontakt

 

Tel: 0911 234 934 (sekretariát)
Tel: 02-43 42 24 51 (jedáleň)

Mail: drgonova@zsostredkova.sk(riaditeľka)

Poštová adresa

     Základná škola SNP, Ostredková 14, 821 02 Bratislava

Zriaďovateľ
    Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová ul. č. 21, Bratislava

Vedenie školy
    Riaditeľka školy: PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.
    Zástupkyňa RŠ pre 1.-4. ročník: Mgr. Alena Piešová
    Zástupkyňa RŠ pre 5.-9. ročník: Mgr. Miroslava Mičjanová
 Zástupkyňa RŠ pre ŠKD: Mgr. Zuzana Berešíková

Sekretariát
    Vedúca sekretariátu riaditeľky: Nataša Káčerová
    Ekonómka a referentka pre PaM: Viera Kohýlová, Anna Jajcajová
Trieda
Triedny učiteľ
email
Vychovávateľ/Zástupca triedneho učiteľa
email
1.A Sedláková Zuzana, Mgr. sedlakova@zsostredkova.sk Horváthová Viera, Ing. horvathova@zsostredkova.sk
1.B Streberová Barbora, Mgr. streberova@zsostredkova.sk Belaiová Eva belaiova@zsostredkova.sk
1.C Simaničová Ingrid, Mgr. simanicova@zsostredkova.sk Beňová Miroslava benova@zsostredkova.sk
1.D Tománková Martina, PaedDr., PhD. tomankova@zsostredkova.sk Hnidková Janka, Mgr. hnidkova@zsostredkova.sk
2.A Haberlandová Jana, Mgr. haberlandova@zsostredkova.sk Schoellerová Zuzana, Mgr. schoellerova@zsostredkova.sk
2.B Patlevičová Lucia, PaedDr. patlevicova@zsostredkova.sk Prepletaná Michaela, Mgr. prepletana@zsostredkova.sk
2.C Klimeková Nataša, PaedDr. klimekova@zsostredkova.sk Martinková Andrea, Mgr. martinkova@zsostredkova.sk
2.D Kválová Martina, Mgr. kvalova@zsostredkova.sk Obuchová Dáša obuchova@zsostredkova.sk
3.A Maťovčíková Lucia, PaedDr. matovcikova@zsostredkova.sk Lamperová Zuzana, Mgr. lamperova@zsostredkova.sk
3.B Hájiková Miriam, Mgr. hajikova@zsostredkova.sk Gondová Katarína, Mgr. gondova@zsostredkova.sk
3.C Kotlárová Hana, Mgr. kotlarova@zsostredkova.sk Rajtáková Paulína rajtakova@zsostredkova.sk
3.D Jesenská Martina, Mgr. jesenska@zsostredkova.sk Perniš Jaroslav, Mgr. pernis@zsostredkova.sk
4.A Hašanová Bronislava, Mgr. hasanova@zsostredkova.sk Varju Padová Jana padova@zsostredkova.sk
4.B Kumor Renáta, Mgr. kumor@zsostredkova.sk Dolná Denisa, PhDr. dolna@zsostredkova.sk
4.C Hrnčárová Ingrid, PaedDr. hrncarova@zsostredkova.sk Kolláriková Renáta, Ing. kollarikova@zsostredkova.sk
4.D Hrdličková Jarmila, Mgr. hrdlickova@zsostredkova.sk Pališčáková Mária paliscakova@zsostredkova.sk
5.A Sirko Ivan, Mgr. sirko@zsostredkova.sk Kováčiková Mária, Mgr. kovacikova@zsostredkova.sk
5.B Kopecký Ľuboš, Mgr. kopecky@zsostredkova.sk Kubincová Lenka, Mgr. kubincova@zsostredkova.sk
5.C Klaučová Petronela, Mgr. klaucova@zsostredkova.sk Truchlá Renata, Mgr. truchla@zsostredkova.sk
5.D Demčáková Zuzana, Mgr. demcakova@zsostredkova.sk Wallin Edina, Mgr. wallin@zsostredkova.sk
5.E Schejbalová Lucia, Mgr. schejbalova@zsostredkova.sk Slováková Ivana, Mgr. slovakova@zsostredkova.sk
6.A Machánová Júlia, Mgr. machanova@zsostredkova.sk Janíková Kamila, Mgr. janikova@zsostredkova.sk
6.B Kužma Patrik, ThDr., PhD. kuzma@zsostredkova.sk Grilliová Bibiana, Mgr. grilliova@zsostredkova.sk
6.C Lešťan Boris, Mgr. lescan@zsostredkova.sk Birnsteinová Eva, Mgr. birnsteinova@zsostredkova.sk
6.D Barcajová Nina, Mgr. barcajova@zsostredkova.sk Kubincová Lenka, Mgr. kubincova@zsostredkova.sk
6.E Kubulková Lucia, Mgr. kubulkova@zsostredkova.sk Rudzanová Simona, Mgr. rudzanova@zsostredkova.sk
7.A Gajdošová Zuzana, Mgr. gajdosova@zsostredkova.sk Truchlá Renata, Mgr. truchla@zsostredkova.sk
7.B Ročkaiová Soňa, Mgr. rockaiova@zsostredkova.sk Bulíková Nadežda, Mgr. bulikova@zsostredkova.sk
7.C Meňhert Kausitz Klára, Mgr. menhert.kausitz@zsostredkova.sk Kováčiková Mária, Mgr. kovacikova@zsostredkova.sk
7.D Fondatiová Eva, Mgr. fondatiova@zsostredkova.sk Kováčiková Mária, Mgr. kovacikova@zsostredkova.sk
8.A Fabišová Michaela, Mgr. fabisova@zsostredkova.sk Grilliová Bibiana, Mgr. grilliova@zsostredkova.sk
8.B Gdovcová Želmíra, Mgr. gdovcova@zsostredkova.sk Wallin Edina, Mgr. wallin@zsostredkova.sk
8.C Mitasová Zuzana, Mgr. mitasova@zsostredkova.sk Lašová Eva, Mgr. lasova@zsostredkova.sk
9.A Prokopová Renáta, Mgr. prokopova@zsostredkova.sk Hlisnikovská Jana, PaedDr. hlisnikovska@zsostredkova.sk
9.B Hlatký Michal, Mgr. hlatky@zsostredkova.sk Hlisnikovská Jana, PaedDr. hlisnikovska@zsostredkova.sk