Kontakt

 

Tel: 0911 234 934 (sekretariát)
Tel: 02-43 42 24 51 (jedáleň)

Mail: drgonova@zsostredkova.sk(riaditeľka)

Poštová adresa

     Základná škola SNP, Ostredková 14, 821 02 Bratislava

Zriaďovateľ
     Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová ul. č. 21, Bratislava

Vedenie školy
     Riaditeľka školy:  PaedDr. Erika Drgoňová
     Zástupkyňa RŠ pre 1.-4. ročník:  Mgr. Alena Piešová
     Zástupkyňa RŠ pre 5.-9. ročník:  Mgr. Miroslava Mičjanová

Sekretariát
     Vedúca sekretariátu riaditeľky: Nataša Káčerová
     Vedúca školskej jedálne: Anna Brinkáčová
     Ekonómka: Viera Kohýlová

Meno
Funkcia
Služobný mobil/pevná linka
Mail
PaedDr. Erika Drgoňová riaditeľka školy 0911 234 934 drgonova@zsostredkova.sk
Nataša Káčerová sekretariát riaditeľky školy 0911 234 934 kacerova@zsostredkova.sk
Mgr. Alena Piešová zástupkyňa RŠ pre I.st. 0911 174 345 piesova@zsostredkova.sk
Mgr. Miroslava Mičjanová zástupkyňa RŠ pre II.st. 0911 174 347 micjanova@zsostredkova.sk
Mgr. Lenka Rumanská školský psychológ 0911 972 790 rumanska@zsostredkova.sk
Mgr. Zuzana Berešíková vedúca ŠKD 0911 174 340 beresikova@zsostredkova.sk
Mgr. Vlasta Šalingová špeciálny pedagóg 0911 174 340 salingova@zsostredkova.sk
Viera Kohýlová, Anna Jajcayová personalistika-ekonomika
0911 174 343
kohylova@zsostredkova.sk
Anna Brinkáčová školská jedáleň
02/4342 2451
abjedalen@gmail.com


Ak potrebujete pomoc

     Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

     Drieňová 36, Bratislava

     02 / 43632588 - oddelenie diagnostiky

     02 / 43410712 - oddelenie prevencie