Kontakt

 

Poštová adresa

     Základná škola SNP, Ostredková 14, 821 02 Bratislava

Zriaďovateľ
    Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová ul. č. 21, Bratislava


Meno
Funkcia
Služobný telefón
E-mail
PaedDr. Erika Drgoňová, PhD. riaditeľka školy 421 911 234 934 drgonova@zsostredkova.sk
Nataša Káčerová sekretariát riaditeľky školy 421 911 234 934 kacerova@zsostredkova.sk
Mgr. Alena Piešová zástupkyňa RŠ pre I. st. 421 911 174 345 piesova@zsostredkova.sk
Mgr. Miroslava Mičjanová zástupkyňa RŠ pre II. st. 421 911 174 347 micjanova@zsostredkova.sk
Mgr. Zuzana Berešíková zástupkyňa RŠ pre ŠKD 421 911 174 340 beresikova@zsostredkova.sk
Mgr. Vlasta Šalingová špeciálna pedagogička 421 911 174 340 salingova@zsostredkova.sk
Mgr. Daniela Adamčíková školská psychologička 421 911 972 790 adamcikova@zsostredkova.sk
Mgr. Alžbeta Zvolenská školská psychologička 421 911 972 790 zvolenska@zsostredkova.sk
Viera Kohýlová personalistka 421 911 174 343 kohylova@zsostredkova.sk
 Anna Jajcayová ekonómka 421 911 174 343  
Anna Brinkáčová vedúca školskej jedálne 02/4342 2451 abjedalen@gmail.com
I. stupeňII. stupeň
I.AMgr. KumorV.AMgr. Hašanová
I.BMgr. NogováV.BMgr. Prokopová
I.CPaedDr. HrnčárováV.CMgr. Janíková
I.DMgr. HrdličkováV.DMgr. Šufliarská
II.AMgr. SedlákováVI.AMgr. Kováčiková
II.BMgr. StreberováVI.BMgr. Kopecký
II.CMgr. SimaničováVI.CMgr. Klaučová
II.DPaedDr.Tománková, PhD.VI.DMgr. Demčáková
III.AMgr. HaberlandováVI.EMgr. Schejbalová
III.BPaedDr. PatlevičováVII.AMgr. Machánová
III.CPaedDr. KlimekováVII.BThDr. Kužma, PhD.
III.DMgr. OsaďanováVII.CMgr. Lešťan
IV.APaedDr. HlatkáVII.DMgr. Barcajová
IV.BMgr. HájikováVII.EMgr. Kubulková
IV.CMgr. KotlárováVIII.AMgr. Gajdošová
IV.DMgr. JesenskáVIII.BMgr. Ročkaiová
VIII.CMgr. Meňhert Kausitz
VIII.DMgr. Fondatiová
IX.AMgr. Zorkócyová
IX.BMgr. Gdovcová
IX.CMgr. Mitasová