Kontakt

 

Tel: 0911 234 934 (sekretariát)
Tel: 02-43 42 24 51 (jedáleň)

Mail: drgonova@zsostredkova.sk(riaditeľka)

Poštová adresa

     Základná škola SNP, Ostredková 14, 821 02 Bratislava

Zriaďovateľ
    Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová ul. č. 21, Bratislava

Vedenie školy
    Riaditeľka školy: PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.
    Zástupkyňa RŠ pre 1.-4. ročník: Mgr. Alena Piešová
    Zástupkyňa RŠ pre 5.-9. ročník: Mgr. Miroslava Mičjanová
 Zástupkyňa RŠ pre ŠKD: Mgr. Zuzana Berešíková

Sekretariát
    Vedúca sekretariátu riaditeľky: Nataša Káčerová
    Ekonómka a referentka pre PaM: Viera Kohýlová, Anna Jajcajová
Meno

Funkcia

Služobný mobil/pevná linka

Mail

PaedDr. Erika Drgoňová

riaditeľka školy

0911 234 934

drgonova@zsostredkova.sk

Nataša Káčerová

sekretariát riaditeľky školy

0911 234 934

kacerova@zsostredkova.sk

Mgr. Alena Piešová

zástupkyňa RŠ pre I.st.

0911 174 345

piesova@zsostredkova.sk

Mgr. Miroslava Mičjanová

zástupkyňa RŠ pre II.st.

0911 174 347

micjanova@zsostredkova.sk

Mgr. Daniela Adamčíková 

školský psychológ


adamcikova@zsostredkova.sk 

Mgr. Zuzana Berešíková

vedúca ŠKD

0911 174 340

beresikova@zsostredkova.sk

Mgr. Vlasta Šalingová

Mgr. Samuel Tiripa 

špeciálny pedagóg

školský sociálny pedagóg

0911 174 340

salingova@zsostredkova.sk

tiripa@zsostredkova.sk

Viera Kohýlová, Anna Jajcayová

personalistika-ekonomika

0911 174 343

kohylova@zsostredkova.sk

Anna Brinkáčová

školská jedáleň

02/4342 2451

abjedalen@gmail.com

Ak potrebujete pomoc

     Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

     Drieňová 36, Bratislava

     02 / 43632588 - oddelenie diagnostiky

     02 / 43410712 - oddelenie prevencie
Trieda Triedny učiteľ email Zastupujúci TU email
1.A Mgr. Jana Haberlandová haberlandova@zsostredkova.sk Mgr. Zuzana Schoellerová schoellerova@zsostredkova.sk
1.B PaedDr. Lucia Patlevičová patlevicova@zsostredkova.sk Mgr. Michaela Prepletaná prepletana@zsostredkova.sk
1.C PaedDr. Nataša Klimeková klimekova@zsostredkova.sk Mgr. Andrea Martinková martinkova@zsostredkova.sk
1.D Mgr. Martina Kválová kvalova@zsostredkova.sk Dáča Obuchová obuchova@zsostredkova.sk
2.A PaedDr. Lucia Maťovčíková matovcikova@zsostredkova.sk Mgr. Mária Szöllösy szollosy@zsostredkova.sk
2.B Mgr. Miriam Hájiková hajikova@zsostredkova.sk Mgr. Katarína Gondová gondova@zsostredkova.sk
2.C Mgr. Hana Kotlárová kotlarova@zsostredkova.sk Miroslava Beňová benova@zsostredkova.sk
2.D Mgr. Martina Jesenská jesenska@zsostredkova.sk Mgr. Katarína Šelembová selembova@zsostredkova.sk
3.A Mgr. Bronislava Hašanová hasanova@zsostredkova.sk Vanda Ďatková datkova@zsostredkova.sk
3.B Mgr. Renáta Kumor kumor@zsostredkova.sk PhDr. Denisa Dolná dolna@zsostredkova.sk
3.C PaedDr. Ingrid Hrnčárová hrncarova@zsostredkova.sk Ing. Renata Kolláriková kollarikova@zsostredkova.sk
3.D Mgr. Jarmila Hrdličková hrdlickova@zsostredkova.sk Mária Pališčáková paliscakova@zsostredkova.sk
4.A Mgr. Kamila Výbohová vybohova@zsostredkova.sk Ing. Viera Horváthová horvathova@zsostredkova.sk
4.B Mgr. Barbora Streberová streberova@zsostredkova.sk Mgr. Jaroslav Perniš pernis@zsostredkova.sk
4.C PaedDr. Martina Tománková tomankova@zsostredkova.sk Eva Belaiová belaiova@zsostredkova.sk
4.D Mgr. Zuzana Sedláková sedlakova@zsostredkova.sk Jana Vöröšová vorosova@zsostredkova.sk
4.E Mgr. Ingrid Simaničová simanicova@zsostredkova.sk PaedDr. Viera Křečková kreckova@zsostredkova.sk
 
5.A Mgr. Júlia Machánová machanova@zsostredkova.sk Mgr. Andrej Sobolič soboli@zsostredkova.sk
5.B ThDr. Patrik Kužma, PhD. kuzma@zsostredkova.sk Mgr. Bibiana Grilliová grilliova@zsostredkova.sk
5.C Mgr. Boris Lešťan lestan@zsostredkova.sk Mgr. Eva Birnsteinová birnsteinova@zsostredkova.sk
5.D Mgr. Nina Barcajová barcajova@zsostredkova.sk  Mgr. Lenka Kubincová kubincova@zsostredkova.sk
5.E Mgr. Lucia Kubulková kubulkova@zsostredkova.sk  Mgr. Ľuboš Kopecký kopecky@zsostredkova.sk
6.A Mgr. Zuzana Gajdošová gajdosova@zsostredkova.sk Mgr. Lucia Schejbalová schejbalova@zsostredkova.sk
6.B Mgr. Soňa Ročkaiová rockaiova@zsostredkova.sk Mgr. Nadežda Bulíková bulikova@zsostredkova.sk
6.C Mgr. Klára Meňhert Kausitz menhert.kausitz@zsostredkova.sk  Mgr. Mária Kováčiková kovacikova@zsostredkova.sk
6.D Mgr. Martin Škorica skorica@zsostredkova.sk  Mgr. Mária Kováčiková kovacikova@zsostredkova.sk
7.A Mgr. Michaela Fabišová fabisova@zsostredkova.sk Mgr. Zuzana Demčáková demcakova@zsostredkova.sk
7.B Mgr. Želmíra Gdovcová gdovcova@zsostredkova.sk  Mgr. Zuzana Demčáková demcakova@zsostredkova.sk
7.C Mgr. Zuzana Mitasová mitasova@zsostredkova.sk  Mgr. Zuzana Demčáková demcakova@zsostredkova.sk
8.A Mgr. Renata Prokopová prokopova@zsostredkova.sk Mgr. Renata Truchlá truchla@zsostredkova.sk
8.B Mgr. Michal Hlatký hlatky@zsostredkova.sk Mgr. Renata Truchlá truchla@zsostredkova.sk
8.C Mgr. Eva Fondatiová fondatiova@zsostredkova.sk Mgr. Renata Truchlá truchla@zsostredkova.sk
9.A Mgr. Róbert Trnka trnka@zsostredkova.sk PaedDr. Jana Hlisnikovská hlisnikovska@zsostredkova.sk
9.B Mgr. Petronela Klaučová klaucova@zsostredkova.sk PaedDr. Jana Hlisnikovská hlisnikovska@zsostredkova.sk
9.C Mgr. Milan Špánik, PhD. spanik@zsostredkova.sk PaedDr. Jana Hlisnikovská hlisnikovska@zsostredkova.sk