Základná škola, Ostredková 14, 821 02 Bratislava, IČO:31780822

Profil verejného obstarávania je uvedený na stránke Úradu verejného obstarávania: www.uvov.go.sk

a to v záložke „Vestník a Zoznamy“, potom treba vybrať „Profily verejných obstarávateľov“, v ponúkanom zozname vybrať „Vyhľadávanie profilov“ a pod menom: Základná škola a zadaním IČO: 31780822 je možné si prezrieť zákazky v zložke „Všeobecné dokumenty“ a „Zákazky“.


Nataša Káčerová, pracovník zodpovedný za VO