Dobrý ježko nosí jahody

Druhý septembrový týždeň dostala naša škola milý darček v podobe sadeníc jahôd.
Deti spolu s pani vychovávateľkami ich vysadili do vyvýšených záhonov v altánku.
Ďakujeme spoločnosti Boni Fructi a tešíme sa na prvé ovocie.
IMG_20230913_145105jpg
Začiatok školského roka 2023/24
Foto: R. Truchlá
Zaiatok kolskho rokajpg
Zaciatok sk roka 23_24_bjpg
Fotogaléria

Rockový koncert /29.6.23
Organizácia: Mgr. Ľuboš Kopecký
foto: R. Truchlá
Bletch  hudob skupjpg
Rockov koncert  29_7_23jpgFotogaléria
Video

Záver školského roka 2022/23
Futbalový turnaj  28/6/23
Volejbalový turnaj 28/6/23
Laci Strike  8/6/23
PaedDr. Tománková, PhD

Hodinu telesnej výchovy 2. D a 1.D prišiel spestriť Laci Strike.
Žiaci sa naučili  zopár základných tanečných krokov. Laci nám ukázal, ako sa kroky dajú kombinovať a využiť.
Ku koncu hodiny sme si zatancovali freestyle. Bolo to veľmi veselé a motivujúce stretnutie.
IMG_0316 Laci Strike ajpg
Olympijský deň na Kuchajde/ Branne cvičenie  23/6/23
Plávanie 3D
Plvanie 3DjpgFotogaléria

Exkurzia po Bratislave/6C/ANJ2
R.Truchlá

Exkurzia Bratislava 23 _6Cjpg
Fotogaléria


Biológia
Keď sa spojí veda a umenie...

Žiaci počas školského roka nenadobúdali len nové vedomosti, ale získavali aj nové zručnosti.
Práca s rôznymi materiálmi, naštudovanie danej problematiky a šikovnosť žiakov (ich rodičov, starých rodičov, súrodencov, či iných pomocníkov) sa zhmotnili v týchto krásnych 3D modeloch.
Šiestaci dostali na hodine biológie stručné zadanie : ,,Vytvorte model rastliny, ktorý bude aj pekný, aj poučný.“
Fotografie sú jasným dôkazom toho, že sa im to podarilo.
Chodby našej školy sa zmenili na galériu a žiaci svoje diela vystavili na obdiv všetkým ostatným.
Svojou usilovnosťou skrášlili interiér školy a vytvorili učebné pomôcky, ktoré sa môžu naďalej využívať na hodinách.
Eva Lašová
Foto: Truchlá
Biologiajpg
Fotogaléria
Milí žiaci,

školská brána sa pre Vás opäť po prázdninách
otvára v pondelok 4. 9. 2023 od 8,40 h.

8,40 h
- OTVORENIE ŠKOLSKEJ BRÁNY

8, 40 h - 8,55 h príchod žiakov 2. – 9. ročníka (žiaci pôjdu neprezutí priamo do tried)

8,40 h  – príchod žiakov 4.A, 4. C a 4. D pred elokované pracovisko Drieňová 35 (Triedne pani učiteľky 4.A,C,D si prevezmú žiakov a aj s rodičmi sa presunú do vynovených tried, kde sa rodičia môžu zdržať do 9,00 h. Bude nasledovať triednická hodina do 11,00 h, potom sa žiaci s pani vychovávateľkou presunú na obed a do ŠKD do hlavnej budovy školy, prípadne si rodičia môžu žiakov vyzdvihnúť o 11,00 h.)

8,55 – 9,20 h – triednické hodiny v kmeňových triedach

9,00 h – príchod prvákov pred hlavnú budovu školy
Prvácke pani učiteľky vyjdú pred školu o 8,50 h, kde žiakom pridelia odznak prváka.
Následne prváci aj s rodičmi a triednymi učiteľkami prejdú do tried.

9,20 h – hymna, slávnostný príhovor riaditeľky školy v školskom rozhlase.

9,30 h – 9,40 h prestávka

9,40 h – 11,00 h triednické hodiny so
stanovenou prestávkou

OBED
2.stupeň od 11,15 h do 11,45 h
1.stupeň od 11,45 h do 13,00 h

Úspechy žiakov v matematike a informatike

Ako inak by sme mali ukončiť tento školský rok, ak nie úspechmi našich žiakov.

Chcem sa poďakovať všetkým menovaným aj nemenovaným žiakom, ktorí sa zapojili do rôznych matematických a informatických súťaží. Tým úspešným srdečne blahoželám.

Zároveň chcem povzbudiť aj ostatných žiakov, aby sa nebáli zapájať do súťaží.

Rada by som sa poďakovala aj všetkým mojim kolegom z predmetovej komisie matematiky a informatiky za ich pomoc a spoluprácu v tomto školskom roku, za ich ľudský a pedagogický prístup.

Mgr. Eva Fondatiová, vedúca PK MI


Zoznam úspešných riešiteľov v jednotlivých súťažiach z matematiky a informatiky.

Stolný tenis - OSTREDKOVÁ

19.6 sa uskutočnil stolnotenisový turnaj pre žiakov I. stupňa (1-3 ročník).

Zúčastnení hráči navštevujú zároveň aj školský stolnotenisový krúžok.

Prvé 3 miesta:

3. miesto: Geľo Branislav 3.D,

2. miesto: Fabuš Lucas 3.D,

1. miesto: Diliancz Samuel 3.D.


20.6 sa uskutočnil stolnotenisový turnaj pre žiakov I. a II. stupňa (4-6 ročník).

Zúčastnení hráči navštevujú zároveň aj školský stolnotenisový krúžok.

Prvé 3 miesta:

3. miesto: Ondrejovič Adam 5.C,

2. miesto: Schmidt Nico 6.E

3. miesto: Kubík Maroš 6.E


Foto: Mgr. Boris Lešťan

Organizátor turnaja a vedúci stolnotenisového krúžku: Mgr. Boris Lešťan

Vyhodnotenie súťaže v zbere papiera v školskom roku 2022/23

V priebehu celého školského roka prebiehala súťaž v zbere papiera tried i jednotlivcov.
Chcem týmto zablahoželať víťazom, ale najmä poďakovať každému, kto sa zapojil a ukázal, že mu nie je ľahostajná budúcnosť našej prírody.

PaedDr. Nataša Klimeková

MDD a žonglér v ŠKD

Školský rok sa nám pomaly chýli ku koncu a my si v ŠKD užívame posledné spoločné akcie.V stredu 31.5. sme deň vopred oslávili Medzinárodný deň detí športovým popoludním plným netradičných disciplín. Deti si vyskúšali pančuchový bowling, beh cez lietajúce fľaše, húsenkovú dráhu a mnohé ďalšie.
Aký by to bol záver školského roka bez zábavy so žonglérom? Deti prišiel zabaviť žonglér Alex svojim novým interaktívnym kruhovým predstavením, na konci ktorého si všetci užili pravú žonglérsku diskotéku. Presvedčte sa v našej fotogalérii.

IMG_20230531_142853_1jpg

FotogalériaO Z N Á M E N I E

V zmysle rozkazu prezidenta Policajného zboru v súvislosti s „ochranou mäkkých cieľov na školách“ si Vám dovoľujem oznámiť 

telefónne číslo:

0961 032 705

a mailovú adresu:

oopzruzinovvychod@minv.sk

(resp. chranimedeti@minv.sk)

Obvodného oddelenia PZ Bratislava Ružinov – východ, Sputniková 12, Bratislava v územnej časti ktorého je Vaša škola situovaná.


Tieto kontaktné údaje majú slúžiť na oznámenie akýchkoľvek informácií, alebo zistenia skutočností nasvedčujúcich rôznemu protiprávnemu konaniu v školských zariadeniach.


ENTER micro:tour


Dňa 15.5. 2023 sme s radosťou privítali lektorov z organizácie Aj Ty v IT, ktorí našim piatakom zábavnou formou predstavili fungovanie micro:bitov- miniatúrnych programovateľných počítačov, vďaka ktorým si žiaci vyskúšali programovanie hravým, atraktívnym spôsobom. S nadšením riešili jednotlivé úlohy, až kým sa nedostali k rozlúšteniu záverečnej hádanky. Na záver si vytvorili vlastnú LED pohľadnicu.  

Mgr. Hašanová
Obrzok WhatsAp 2023-06-01 221734jpg

Fotogaléria


Farmárske popoludnie v ŠKD


Posledný májový štvrtok sa u nás v ŠKD niesol v mene zdravého jedla a pitia. Rodičia s deťmi, ale i pani vychovávateľky a páni vychovávatelia spolu s deťmi pripravili rôzne pochúťky v zdravšej verzii. Stoly v ohrádke lákali farbami a vôňami, deti skúšali a ochutnávali nové chute a kombinácie. Veríme, že sa im páčilo, a tiež, že všetkým chutilo.
Čo všetko mohli ochutnať si pozrite v našej fotogalérii.
Ďakujeme rodičom, deťom a pedagógom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto skvelej akcie.
image_67527169JPG

FotogalériaPrírodné vedy

Pre žiakov 8.ročníka sme v rámci vyučovania prírodných vied u nás na škole pripravili exkurziu do vedeckého centra Vida v Brne. Exkurzia sa realizovala v dvoch termínoch. Žiaci si okrem stálej interaktívnej expozície užili aj program s lektormi ( niektorí pitvali srdce, iní skúmali rádioaktivitu či magnetizmus) a vedecké predstavenia na rôzne témy.

FotogalériaDeň matiek

Žiaci 5.D triedy sa 12. mája zúčastnili návštevy veľkoskladu kvetov, kde si za pomoci skúsených floristov mali možnosť pripraviť prekvapenie pre svoje mamičky k ich sviatku.
Všetci si nielen naplno užili tvorivé dopoludnie, ale vyrobili aj krásne kytičky a ikebany pre svoje mamičky, ktoré sa im určite veľmi potešili.
Veď posúďte sami, nie sú krásne?

IMG_5668jpg

IMG_5760 Den matiek 2jpg

Den matiek 3jpg

Fotogaleria


BIOLÓGIA

20.apríla 2023 nás na okresnom kole Biologickej olympiády kategórie D úspešne reprezentovali žiaci Dorota Dolná zo 7.E a Richard Novorolský zo 7. D.

DOROTA DOLNÁ obsadila v silnej konkurencii žiakov základných škôl a gymnázii  2. miesto.

Srdečne gratulujeme!
( Mgr. Zorkócyová, Foto: Mgr. Truchlá )
Dorota Dolna BiologiajpgDEŇ NARCISOV


20. apríla 2023 celá naša škola rozkvitla žltými kvietkami. Dobré srdcia a štedré ruky žiakov a zamestnancov školy vhadzovali peňažné príspevky do pokladničiek dobrovoľníkov Ligy proti rakovine.

S radosťou a dobrým pocitom sa mohli ozdobiť kvetom narcisu ako symbolom pomoci a spolupatričnosti s ľuďmi, ktorí bojujú s onkologickým ochorením.

ĎAKUJEME!

Dobrovoľníci Dňa narcisov

( 8.C- Chebenová K., Horníčková J., Belovičová L., Sika K., Baláž O., Jókay M.,
 9.A- Miklušová N., Pangrácová A.)

( Mgr. Zorkócyová, Foto: Truchlá )
Den narcisov 2023jpg

Fotogaléria


ŠKD - Výcvik a výchova psov

Dňa 18,apríla popoludní k nám zavítali na milú akciu Výcviku psíkov sympatickí pracovníci firmy "Dog Trainer", aby nás zasvätili do tajov trénovania našich domácich miláčikov.

Akcia sa uskutočnila v rámci ŠKD v Besiedke na našom školskom dvore. Našťastie nám nakoniec prialo aj počasie.

Zamestnanci firmy nám predviedli aportovanie, obranu, a čo sa deťom veľmi páčilo, deťúrence dostali možnosť vyskúšať si povely so psíkmi aj samé.

Inštruktori pochválili znalosti žiakov, ktoré preukázali v odpovediach na ich otázky zo sveta starostlivosti o psíkov.

Hoci podujatie bolo avizované na 1 hodinu, naši noví "kamaráti" pobudli s nami takmer až o ďalšiu hodinu dlhšie.

Na záver obdarovali deti, ktoré majú doma psíkov, granulkami.

Aby naše spomienky časom nevybledli, urobili sme si na pamiatku spoločnú fotografiu.

Týmto by sme sa chceli pracovníkom firmy Dog Trainer zo srdca poďakovať a už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie na jeseň v budúcom školskom roku.

Ing. Renata Kollariková, dogtraining

18/04/24

SKD dogtrainer 2023 _Renata Kollrikovjpg

IMG_9410jpg

Fotogaléria


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
14.4.2023

Zapis do 1 rocnika 2023 a1jpg

Zapis do 1 rocnika 2023jpg

Fotogaléria


VEĽKONOČNÁ LATKA
5. 4.2023

Organizácia- učitelia telesnej výchovy : Eva Birnsteinová, Lucia Schejbalová, Boris Lešťan, Daniel Ruman


Víťazi:   1. Maroš Golian - 9.B, 2. Filip Sekerak - 7.D, 3. Juraj Hladůvka - 9.C.

Vitazky: 1. Nina Vrbikova - 8.D, 2. Petra Moravcikova - 7.C, 3. Jana Just 7.A

foto: Truchla Renata
Latka A 2023jpg

Latka B 2023jpg

Latka Cjpg

Fotogaléria


STOLNÝ TENIS

Mgr. B.Lešťan
3.4.2023

Žiaci našej školy sa zúčastnili školského turnaja v stolnom tenise, ktorý sa konal v ZŠ Podzáhradná v Bratislave. Naše štvorčlenné družstvo získalo 3. miesto vo veľmi silnej konkurencii. Žiaci okrem pohára a diplomu boli ocenení bronzovými medailami.

Gratulujeme!

Žiaci:
Niko Schmidt 6.E
Samuel Vrábel 4.D
Adam Ondrejovič 5.C
Šimon Kováč 8.B

Stolny tenis BLean 2023jpgPREZENTIÁDA
Mgr. J. Machánová, Mgr. B.Lešťan

20.3.2023


Jana Karolína Just a Juraj Kudroč (obaja zo 7.A triedy)  sa zúčastnili krajského kola súťaže v prezentovaní pod názvom PREZENTIÁDA, kde získali skvelé 3. miesto. Vybrali si tému s názvom 1+1, ktorú odprezentovali na vysokej úrovni. Vďaka tomu postúpili do česko-slovenského grand finále PREZENTIÁDY, ktoré sa uskutoční 20.4 2023 v Prahe. Žiaci budú reprezentovať našu školu spolu s ďalšími 35 školami z Čiech a zo Slovenska.

Držíme im palce!

PrezentiadajpgSlovenský jazyk

IMG_8074UPR1jpg

Nina Babulicová
3. miesto v okresnom kole súťaže v prednese slovenských povestí
"Šaliansky Maťko J.C. Hronského"

Gratulujeme!


Pripravení na Veľkú noc

Vonku to vyzerá, že zima sa rozhodla zotrvať dlhšie ako by sa patrilo, no kalendár hovorí jasnou rečou. Veľká noc je o chvíľu tu.
V ŠKD sme s deťmi tvorili, aby sme si skrášlili triedy aj izbičky doma. Popritom sme stihli aj tohtoročnú "ponožkovú výzvu".
Vo fotogalérii Vám ponúkame malé okienko do nášho veľkonočného tvorenia.

Fotogaléria


OBČIANSKA NÁUKA

Projekty z Občianskej náuky:

Moja škola / Mgr. K. Janíková

FOTO Moja skola 1pjpg

FOTO Moja skola 2jpg

Fotogaléria


DEŇ VODY

Aj tento rok sme si spoločne na 1.stupni pripomenuli Svetový deň vody.

Počas celého týždňa (20.3.- 24.3.) sme robili množstvo zaujímavých aktivít. Všetky triedy si krásne vyzdobili dvere triedy kvapkou vody, ktorú si sami vytvorili. Pani učiteľky boli veľmi šikovné a pripravili pre deti rôzne pokusy, hry, tvorivé písanie a veľa ďalších zaujímavých činností. Druháci si pre kamarátov z ostatných tried nacvičili milé divadelné predstavenie VODA. Nakreslili sme veľa krásnych obrázkov. Spoločne sme z malých kvapiek vody vytvorili jednu veľkú kvapku...

Verím, že sme sa všetci spolu dobre zabavili, pripomenuli sme si aká je voda pre nás dôležitá a určite sme sa dozvedeli kopec zaujímavostí.

Renáta Kumor
FOTO DEN VODY1pjpg

FOTO DEN VODY 2jpg

Fotogaléria


Návšteva veľvyslanca Írska v našej škole

Mgr. Júlia Machánová, Mr Shane Callagham

24.3.2023 sme privítali historicky prvú návštevu veľvyslanca Írska v našej škole. Jeho Excelencia Dermot McGauran sa stretol s pani riaditeľkou PaedDr. Erikou Drgoňovou, PhD., s talentovanými žiakmi 7.A a 7.B triedy, ako aj s učiteľmi anglického jazyka. Teší nás, že prijal pozvanie nášho írskeho kolegu Mr Shane Callagham. Vďaka tomu sme sa dozvedeli, ako vyzerá bežný deň veľvyslanca a čím všetkým sa zaoberá. Žiaci preverili jeho vedomosti o Slovensku v pripravenom kvíze. Jeho Excelencia Dermot McGauran ocenil vysokú úroveň anglického jazyka našich žiakov a prácu učiteľov anglického jazyka.
Irish Ambassadorjpg

Fotogaléria


BASKETBAL

Maroš Golian /9.B
Maroš Golian- BK Inter. Reprezentant SR v kategórii U16 a U17. Majster Slovenska 2018/19 a 2021/22.
V medzinárodnom turnaji- EYBL ( v top 5).
FOTO 2_ M_GOLIAN _1jpg

FOTO 2_ M_GOLIAN _2jpg

Fotogaléria


Úspešní žiaci našej školy

29/3/2023
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolo:

1. kategória (1.- 4. ročník) POÉZIA
Samuel Vrábel - 2. miesto s postupom
DO KRAJSKÉHO KOLA

1. kategória (1.- 4. ročník) PRÓZA
Jonáš Žilka - 2. miesto

Gratulujeme!
FOTO 1_HK_S_VRABEL_pjpg

FotogalériaPracovné vyučovanie

Pletenie veľkonočných korbáčov v 3.D

Veľká noc sa nám spája s rôznymi zvykmi, jedným z nich (ktorý dievčatá asi až tak neobľubujú) je šibanie korbáčom, aby boli dievky ďalší rok pekné a zdravé. Upletenie takého korbáča však nie je úplne jednoduchá záležitosť, o čom sa presvedčili aj žiaci 3.D počas netradičného pracovného vyučovania. Vďaka iniciatíve jedného z rodičov triedy - pána Tomáša Pribula si deti mohli pod jeho záštitou upliesť vlastný korbáč a dozvedieť sa viac o tradičnom slovenskom remesle - košikárstve.
Chlapci, ak chcete aj tento rok vyšibať nejaké dievčatá, mali by ste si na prechádzke nájsť mladé výhonky vŕbového prútia a vyskúšať si vlastnoručne upliesť takýto veľkonočný korbáč. Použiť ho môžete nielen na dievčatá, ale aj na veľkonočnú výzdobu.

Prajeme krásnu Veľkú noc!
Žiaci z 3.D.

20230313_111800jpg

FotogalériaSlovenský jazyk

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 1. stupeň

V utorok 7.3. 2023 sa v priestoroch knižnice Ružinov na Zimnej ulici uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín pre 1. kategóriu.
Žiaci druhých, tretích a štvrtých ročníkov súťažili v prednese poézie a prózy.
Príjemné a pokojné prostredie ružinovskej knižnice dalo tejto súťaži úplne inú atmosféru a deti predviedli vydarené recitátorské výkony.
V kategórii poézia zvíťazil Samko Vrábel zo 4.D triedy a v kategórii próza Jonáš Žilka z 3.A triedy.
Chlapcom držíme palce na okresnom kole a ďalším našim malým recitátorom želáme chuť a opätovné nadšenie sa opäť zúčastniť na tejto súťaži v budúcom školskom roku.
Mgr. Jarmila Hrdličková
Matematika
Úspešní riešitelia v okresnom
kole Matematickej olympiády.

Ja, Petronela Klaučová, učiteľka matematiky (radostne postávajúca približne uprostred skupinky), vám chcem predstaviť troch žiakov našej školy, úspešných riešiteľov v okresnom kole Matematickej olympiády.
Prvý sprava je Patrik Čavojec, žiak 9.C, ktorý v súťaži obsadil 3. miesto.
Celkom vľavo stojí Filip Kníž z tej istej triedy, ktorý sa prebojoval na 2. miesto.
Po mojej pravici stojí David Voltemar, žiak 9.B triedy - umiestnil sa
na 1. mieste.
Všetci traja žiaci postupujú do krajského kola MO, ktoré sa uskutoční 28.3.2023.
Za doterajšie úspechy im blahoželáme a zároveň držíme palce, aby v konkurencii žiakov z gymnázií, dosiahli v krajskom kole minimálne také úspechy, ako v kole okresnom.
Filip Kn  David Voltemar  Petronela Klauov Patrik avojecjpg

David Voltemar (9.B) - 1. miesto v okresnom kole MO
David Voltemarjpg

ANGLICKÝ JAZYK

Christian Guy Bailey, žiak 9.A triedy, získal 3. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1C (anglofónni žiaci). Krajské kolo sa konalo 16. februára 2023 za účasti obrovskej konkurencie - 35 súťažiacich v danej kategórii. Poďakovanie patrí aj učiteľom, Guy Bailey a Ciaran Chapman, ktorí pripravovali Christiana na súťaž. Srdečne gratulujeme!
Christian Guy Bailey _9Ajpg
Christian Guy Bailey _Ciaran Chapmanjpg

Biológia
14.2.2023
Okresné kolo Biologickej olympiády kategória C

žiak 9. B Viliam Weis sa umiestnil na 3. mieste
Gratulujeme !
Mgr. Monika Zorkócyová
Viliam Weis_jpg

Jazykový kvet 2023

(Mgr. Gajdošová, Mgr. Machánová)

Tento školský rok sa naša škola po prvý krát zapojila do jazykovo-umeleckej akreditovanej súťaže pre deti a mládež v prednese - JAZYKOVÝ KVET.
V semifinálovom kole, ktoré prebieha dištančnou online formou, nás budú reprezentovať dvaja žiaci zo 7.A -Juraj Kudroč a Filip Papp. Obaja s prednesom prózy, v anglickom jazyku, pod vedením pani učiteľky Mgr. Machánovej.

Chlapcom držíme palce, aby postúpili na krajské finále!


Súťažné videá tu:
Juraj Kudroč - George Mikes: The weather

Filip Papp - George Mikes: The language

JAZYKOVY KVET LOGO 2020png


Ekošerif a karneval
V týchto dňoch už v škole opäť usilovne pracujeme, no pred prázdninami sme v ŠKD stihli dve skvelé akcie. Prvou z nich bola interaktívna prednáška Ekošerif. Na nej sa deti dozvedeli užitočné informácie o zelenej energii a spolu s ekošerifkou vyrobili a odskúšali veternú turbínu.
Tou druhou bol karneval, ktorý neodmysliteľne patrí k fašiangom. Deťom sme v ŠKD pripravili popoludnie plné zábavy, netradičných hier a súťaží. Pozývame Vás do našej fotogalérie.

Milé kolegyne a kolegovia, žiaci, milí rodičia! Milí priatelia!

Obrzok1jpg

Prichádza tajomný čas Vianoc. Pokúsme sa na chvíľu spomaliť životné tempo a vychutnávať si atmosféru pokoja. Nie je dôležitý mamon, nie sú podstatné darčeky. Dôležité je, aby sme boli zdraví, vážili si prítomnosť našich najbližších, tešili sa na vzácne chvíle s nimi strávené stanovovaním spoločných predsavzatí, rozprávaním príhod z minulosti, spoločnými hrami, pečením či zdobením medovníkov, spoločnou prechádzkou.

Všetkým želám, nech máte dostatok zdravia, síl a elánu kúzelné teplo Vianoc vyčariť a nech Vám toto teplo Vianoc dodá energiu na celý ďalší rok. Máme nádej, že budúci rok všetci zvládneme v zdraví! Želám Vám čarovné Vianoce a šťastný nový rok!

V Bratislave dňa 21.12. 2022

Erika Drgoňová


Ozoboti s  Aj Ty v IT
Programovanie je zábava!
Workshop pre dievčatá- 5.A
Tituln fotojpg
Fotogaléria
Vianočná pošta

Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie sviatky roka. Nie každý má to šťastie, že ich môže stráviť so svojimi blízkymi. Niektorí ľudia na sklonku života ostanú sami.
Práve takýchto osamelých seniorov sme sa rozhodli potešiť a opäť sme sa zapojili do krásneho projektu s názvom Vianočná pošta. Spolu s deťmi sme tvorili, kreslili, strihali, lepili, vyšívali, farbili, aby sme spoločnými silami vytvorili bezmála 150 pozdravov, ktoré sme poslali do domovov sociálnych služieb na celom Slovensku.
Veríme, že im urobia radosť a zahrejú pri srdiečku.
Niektoré z nich si môžete prezrieť v našej fotogalérii.
20221215_153016jpg

Geografická olympiáda

Obrzok1png

Dňa 23. novembra 2022 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 40 žiakov druhého stupňa, ktorí súťažili v troch kategóriách.

Výsledky:

Žiaci 5.ročníka (kategória G)                      

-Súťažilo 11 žiakov, z toho bolo 9 úspešných riešiteľov

 1.miesto   Lucas Lenárt                5.D

 2.miesto   Gréta Hudečková         5.B

 3.miesto   Anna Ondreášová        5.A

 

Žiaci 6.a 7.ročníka (kategória F)

-Súťažilo 19 žiakov, z toho bolo 19 úspešných riešiteľov

 1.miesto   Peter Stolárik              6.B

 2.miesto   Liliana Šaušová          6.A

 3.miesto   Štefan Boroš               7.C

 

Žiaci 8.a 9.ročníka (kategória E)

-Súťažilo 10 žiakov, z toho bolo 9 úspešných riešiteľov

 1.miesto   Viliam Weis                     9.B  

 2.miesto   Ondrej Novotný              8.B 

 3.miesto   Tomáš Krištof                 8.C


Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že v zmysle § 54 ods.9 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR č.15/2005-R podľa čl. 5, odseku 2 písmena c) so súhlasom zriaďovateľa mestskej časti Bratislava-Ružinov a na základe odporúčania RÚVZ,  prerušujem žiakom ZŠ SNP Ostredková 14 v  Bratislave prezenčnú formu výchovno-vzdelávacieho procesu na 5 dní a žiaci školy prechádzajú na dištančnú formu výučby od 5.12. 2022 do 9.12.2022. 

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.


Energoland, Mochovce

uptavka obrzok 2png
23. november 2022
Energoland, Mochovce
9. A, 9.B a 9. C triedy
(Mgr. Fondatiová, Mgr. Grilliová)
Žiaci 9. ročníka navštívili zábavno-vzdelávacie informačné centrum Energoland v Mochovciach, kde na nich čakalo viac ako 40 interaktívnych exponátov poskytujúcich informácie o rôznych druhoch energií, o ich využití, pozitívach a negatívach. Žiaci si vyskúšali výrobu energie pohybovými aktivitami (napr. na rozsvietenie mobilu), termálne zrkadlo, Van de Graaffov generátor, oboznámili sa s rádioaktivitou, s fungovaním jadrového reaktora a tiež s uhlíkovou stopou a jej vplyvom na životné prostredie.

Bubnovačka


5Y7A5148JPG

BUBNOVAČKA v prezidentskom paláci s pani prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a žiakmi našej školy.


TICHO pred násilím deti neochráni,

 2png

a preto sa aj my zapájame do Bubnovačky, ktorá sa bude konať 18.novembra 2022 o 10:30 v našej škole, na celom Slovensku a v Českej republike. Viac o akcii sa môžete dozvedieť na stránke:

https://kozmove-dobrodruzstva.sk/bubnovacka/Vážení rodičia!

V škole už pár týždňov pozorujeme, že si žiaci prestali vážiť spoločný majetok a vynovené priestory školy. Nikdy sa nám nestávalo, že by žiaci násilím vylamovali vodovodné batérie, odmontovávali vodovodné hadičky pod sifónom, päsťou alebo nohami vyrážali diery do dverí, močili do smetného koša a nádobky na toaletné kefy, nahrávali na mobil cez vrch toaletnej kabínky spolužiaka v druhej kabínke vykonávajúceho toaletu. Väčšinou ničia majetok v priestoroch chlapčenských WC, v ktorých nemôžu byť umiestnené kamery.  

Žiaci podliehajú rôznym nevhodným vzorom a výzvam na sociálnych sieťach. Vyzývam Vás, vážení rodičia, aby ste sa rozprávali so svojimi deťmi a zrozumiteľne im vysvetlili, že výzvy na sociálnych sieťach k ničeniu majetku, vyhrážaniu sa spolužiakom, sebapoškodzovaniu, šikane, či dokonca fyzickým útokom na spolužiakov alebo pedagógov nie sú komickou záležitosťou a ani vtipné. Toto jednanie je a bude považované za hrubé porušenie školského poriadku, ktoré škola nebude tolerovať a bude ho riešiť v spolupráci s odborníkmi a políciou.

Pre takéto správanie máme nulovú toleranciu.

 

PaedDr. Erika Drgoňová,PhD., riaditeľka školy, dňa 9.11. 2022


Olympijský odznak všestrannosti
Mgr. Boris Lešťan (foto: R. Truchlá)
IMG_1111OLOVjpg
IMG_0942IUZIjpg
Fotogaléria

Výstava svetlonosov

Ako to už na našej škole býva zvykom, aj tento rok sme zorganizovali výstavu vyrezávaných tekvíc - svetlonosov. V minulosti si nimi ľudia osvetľovali cestu z cintorína. Dnes urobili radosť mnohým, ktorí sa prišli prejsť okolo nášho altánku. Okrem vizuálneho zážitku ich po zotmení privítala krásna vôňa.
Pred prázdninami sme spolu s výstavkou stihli v jednotlivých oddeleniach zábavu v maskách. Deťom sme pripravili rôzne aktivity a súťaže. Na prázdniny tak odchádzali s dobrou náladou.
Prekrásne tekvicové diela našich šikovných detí a ich rodičov, ale aj niečo z našej predprázdninovej zábavy si môžete pozrieť v našej fotogalérii.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.
IMG_20221024_185031jpg

FotogalériaJesenné prázdniny

IMG-20221028-WA0000jpg

 
 
 

Základná škola SNP

Ostredková 14, 821 02 Bratislava
Tel: 0911 234 934 (sekretariát)
Tel: 02-43 42 24 51 (jedáleň)

Mail: drgonova@zsostredkova.sk(riaditeľka)