Vážení rodičia!

Žiaci 5. – 9. ročníka od pondelka 26.10. 2020 až do piatku 27.11.2020 prechádzajú  na dištančné vzdelávanie. Budeme postupovať podľa strategického plánu, ktorý škola vypracovala a rodičia s ním boli oboznámení v septembri na online triednych aktívoch (fixný rozvrh hodín, výučba, známkovanie).

 Žiaci 1. – 4. ročníka  pokračujú vo vyučovaní podľa platného rozvrhu hodín. ŠKD bude fungovať za rovnakých podmienok ako doteraz. Obedy budú deťom poskytované v školskej jedálni.

Jesenné prázdniny sú zmenené pre všetkých žiakov 1.- 9.ročníka,  budú deň pred celoštátnym testovaním a deň po ňom, teda piatok 30.10.2020, pondelok 2.11. 2020, piatok 6. 11. 2020 a pondelok 9.11. 2020.

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD., riaditeľka školy

Začiatok školského roka 2020/21

IMG_0660 Zaciatok skol roka 2020 TEXTjpg

Biela pastelka

Naša škola sa aj tento rok zapojila do dobročinného projektu na pomoc nevidiacim   a slabozrakým - Biela pastelka. Svoje príspevky mohli žiaci i učitelia odovzdávať počas 18. a 19. septembra do pokladničky na vrátnici školy.
Viac informácií o tomto projekte sa dočítate na webovej stránke https://bielapastelka.sk/.
BP_logo_modre_napisjpgVýsledky volieb do rady školy
Dňa 14.9. 2020 zasadala volebná komisia a po spočítaní všetkých platných odovzdaných hlasov vyhlásila výsledky volieb.
Členmi rady školy za rodičov sa stali:

Ing. Kružliaková

JUDr. Weis

Mgr. Grznár

Ing. BezákZŠ SNP Ostredková 14, Bratislava je

od 10.9. 2020

v zelenom semafore.
Vážení rodičia!

Ďakujem Vám za zodpovedný prístup pri dodržiavaní prísnych opatrení, ktoré sme v škole nastavili kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID 19. Po týždni od otvorenia školského roka máme v škole situáciu pod kontrolou aj vďaka Vám, všetci sú zdraví, nastavené pravidlá fungujú, naďalej budeme držať spolu, vzájomne sa rešpektovať a informovať. Ak sa v niektorej triede vyskytne problém budem rodičov danej triedy ihneď informovať prostredníctvom IŽK a situáciu riešiť podľa pokynov RÚVZ. Nech sme všetci zdraví!

PaedDr. Erika Drgoňová PhD., riaditeľka školy.

Školský rok 2020/2021 začína 2. 9. 2020.

Program prvého dňa je nasledovný:

  • 9,00 h - stretnutie s prvákmi podľa informácii v prevádzkovom poriadku 
  • od 8,15 h  - postupný nástup žiakov 2. - 9. ročníka podľa informácii v prevádzkovom poriadku
  • od 11.40 hod. začína obed - podľa harmonogramu. Rodičia zaplatia režijný poplatok 13 Euro a musia odhlásiť žiaka, ktorý nepôjde na obed. V opačnom prípade zaplatia plnú sumu obeda.
  • ŠKD je otvorený do 17,30 h

Otvorenie prebieha za sprísnených hygienicko-epidemiologických opatrení. Prosíme všetkých zákonných zástupcov žiakov, aby si ich naštudovali:

 

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD., riaditeľka školy

Vážení rodičia,

dovoľte mi  poďakovať sa Vám za veľkú dávku empatie, ochoty si vzájomne pomáhať a spolupracovať pri výchove a vzdelávaní Vašich detí počas náročného druhého školského polroka. Pandémiu COVID 19 sme v škole spoločne zvládli, aj napriek nerovnako nastaveným podmienkam. Cením si prácu mnohých žiakov, ale aj rodičov, ktorí boli vystavení mnohonásobnému zaťaženiu (práca, vedenie domácnosti a ešte aj "učiteľovanie").

Napriek počiatočnému zľahčovaniu situácie je už teraz zrejmé, že svet sa zmení. Neviem, aký bude ten nový, no dozaista viem, že bude potrebovať šikovných, vzdelaných, rozhľadených ľudí  s poctivo nastavenými pravidlami a hodnotovým rebríčkom.Úprimne si želám, aby žiaci našej školy do tejto skupiny patrili. Prajem Vám príjemné leto.  

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD., riaditeľka školy

Oznam č.10

Vážení rodičia, 

na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:A2100 v znení rozhodnutia č.2020/12614:1-A2110 s účinnosťou od 15.6.2020 mestská časť Bratislava-Ružinov otvára plnú prevádzku 1. – 5. ročníkov základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a od 22.6.2020 aj 6. – 9. ročníkov základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Oznamujem, že od pondelka 15.6.2020 bude zrušené obmedzenie práce rizikových skupín. Vydávam Prevádzkový poriadok platný od 15. 6. do 19. 6. 2020. V tomto čase budú naďalej chodiť do školy len žiaci 1.- 5.ročníka dobrovoľne a v skupine môžu byť spolu všetci žiaci danej triedy.

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD., riaditeľka školy

Oznam č. 8

Na základe ROZHODNUTIA Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 sa obnovuje školské vyučovanie v základnej škole a školskom klube detí, ak tak rozhodne zriaďovateľ. Riaditeľka školy vypracovala návrh organizácie a prevádzky školy od 1. 6. 2020. Prosím zákonných zástupcov o preštudovanie tohto návrhu riaditeľky školy a následné vyplnenie dotazníka najneskôr do 27. 5. 2020.


PaedDr. Erika Drgoňová, PhD., riaditeľka školyOZNAM č. 7

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že RÚVZ plánuje otvorenie škôl od 1. júna 2020.  Podrobnosti o otvorení našej školy  zverejníme po Rozhodnutí RÚVZ o otvorení škôl. Nateraz pracujeme na stanovení vnútorných podmienok otvorenia našej školy a zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov po otvorení školy. Prevádzka školy, ranný nástup, filter, výučba, stravovanie, online vzdelávanie...

Škola má byť otvorená pre žiakov 1. – 5.ročníka na základe dobrovoľného rozhodnutia zákonného zástupcu. Každú skupinu žiakov 1.- 4.ročníka  prítomných v škole bude mať 1 pedagogický zamestnanec dopoludnia a 1 popoludní. Dopoludňajšia činnosť bude pravdepodobne končiť o 11:30 hod. Žiaci 5.ročníka budú v škole pravdepodobne do 13,30 h. Žiakov budeme zaraďovať podľa počtu prihlásených detí do školy do skupín po 20 detí, nie podľa tried. Žiaci 6. - 9. ročníka sa budú naďalej vzdelávať doterajším online spôsobom.

 

V Bratislave, dňa 20.5. 2020

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD., riaditeľka školyOZNAM č.6 

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že na základe rozhodnutia  Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu bude

              ZŠ SNP Ostredková 14 

             uzatvorená do odvolania.

Sledujte webovú stránku školy a súčasne maily od Vašich triednych učiteľov.

Dodržiavajte opatrenia na zamedzenie šírenia chrípkových ochorení!


V Bratislave dňa 24.3. 2020  

 PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.

riaditeľka školy


OZNAM č.5

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky bude ZŠ SNP Ostredková 14 uzatvorená do 27. 3.2020 vrátane. Ak sa dovtedy nezmení situácia žiaci nastúpia na riadne vyučovanie dňa 30.3. 2020. Sledujte webovú stránku školy a súčasne maily od Vašich triednych učiteľov.


V Bratislave dňa 12.3. 2020 o 14,15 h. 

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.

riaditeľka školyOZNAM č. 4

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že ruším všetky naplánované hromadné podujatia žiakov do 30. 3. 2020, ruším Deň otvorených dverí aj triedne aktívy OZ ZRPŠ. Ruším riaditeľské voľno dohodnuté na 27.3.2020 - ak vláda nerozhodne inak, žiaci pôjdu riadne do školy. Sledujte kalendár školy. Naďalej sledujte naše informácie na webe školy.

Bratislave dňa 12.3. 2020 

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.

riaditeľka školyOZNAM č.2 

Žiadame rodičov, aby dohliadli na deti - zmyslom zastavenia výučby nie je to, aby voľný čas trávili v nákupných centrách,  deti by naozaj zodpovedne mali zostať doma a vyhnúť sa iným hromadným akciám, potulovaniu po uliciach a podobne.

Rodičia majú nárok na vystavenie OČR – detskému pediatrovi stačí poslať „Nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov“ o uzatvorení školského zariadenia.

Učitelia zadávajú žiakom počas voľna prácu a štúdium na doma e-learningovou formou, prosíme rodičov o kontrolu.

Naďalej sledujte informácie na webe školy a v mailoch od učiteľov Vašich žiakov.

Opatrenia vedenia MČ Bratislava-Ružinov


V Bratislave dňa 10. 3. 2020

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.

riaditeľka školyOZNAM

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude ZŠ SNP Ostredková 14 uzatvorená od utorka 10. 3. do pondelka 16.3.2020 vrátane. Ak sa dovtedy nezmení situácia žiaci nastúpia na riadne vyučovanie dňa 17.3. 2020. Sledujte webovú stránku školy a súčasne maily od Vašich triednych učiteľov.


V Bratislave dňa 9.3. 2020 o 12,00 h.

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.

riaditeľka školyPodmorský svet

Prázdniny sa už nezadržateľne blížia. Keďže cez leto možno mnohí k moru nepôjdu, pozvali sme si more do ŠKD. Naše deťúrence sa poslednýkrát v tomto školskom roku pustili do spoločného projektu - vytvoriť podmorský svet na papieri.
Dielka i ozajstné umelecké diela sú vystavené na obdiv na školskom dvore. Veríme, že všetkým okoloidúcim skrášlia deň a navodia príjemnú letnú atmosféru.
Ako sa deti s výzvou popasovali si môžete pozrieť aj v našej fotogalérii.

Fotogaléria5AB - aktivity -jún 2020 _vyuč_R.Truchlá

Fotogaléria

Ľudové piesne_1

Ľudové piesne_2Otvorenie školy dňa 1.6. 2020

DSC07694JPG

Fotogaléria


Deň matiek

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Ani tento rok sme nezaháľali a s deťmi sme pre maminky pripravili malé darčeky k ich sviatku. Všetkým maminkám, ale aj ocinkom, želáme veľa síl a energie na zvládnutie tohto náročného obdobia.
V našej fotogalérii nájdete okrem darčekov pre maminky aj srdiečka, ktoré posielame všetkým, ktorí sa o nás starajú od začiatku pandémie.
Želáme Vám krásne májové dni plné lásky a vzájomného porozumenia.

Deň Zeme 2020

Deň Zeme slávime každý rok 22. apríla už od roku 1970. Vznikol preto, aby sme si pripomenuli, že našu planétu si musíme vážiť a chrániť ju.

Tento rok sme s deťmi z ŠKD absolvovali Deň Zeme „na diaľku“. Síce sme každý doma, ale predsa sme sa spojili a pripomenuli si ho. Niektorí starostlivosťou o kvietky, ďalší kreatívnou činnosťou či triedením odpadu. Naša pani vychovávateľka s pánom školníkom sa vybrali na prechádzku do prírody a vyzbierali plné vrece odpadkov. Inšpirujte sa a pomáhajte aj vy :)

FotogalériaOnline matematická súťaž ATTOMAT

16. apríl 2020

p-matpng

Aj žiaci našej školy sa zapojili!

Pekný úspech dosiahla žiačka 5.B triedy Stelka Kordošová.

Medzi 138 piatakmi z celého Slovenska sa umiestnila na krásnom 6. mieste.

Blahoželáme!
PREZENTIÁDA
13.4.2020
Žiačky 9.A triedy, Karin Fahmawi a Emma Michalková, sa zúčastnili a vyhrali krajské kolo medzinárodnej súťaže v prezentačných zručnostiach, ktoré sa konalo 6.4.2020 online a postúpili tak do Grandfinále, ktoré sa bude konať na Ekonomickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.
GRATULUJEME a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!
Mgr. Júlia Machánová
Prezentiadajpg

Aprílová selfie výzva

Pred veľkonočnými prázdninami sme deťom zadali „selfie výzvu“. Jej hlavnou myšlienkou je, že raz pandémiu koronavírusu prekonáme a o nejaký čas budeme spomínať, ako to bolo, keď sme nemohli chodiť do školy. A tiež ako a s kým sme toto obdobie zvládli.

Selfie výzvu vymyslela kolegynka z inej školy. Posunuli sme ju našim deťom v ŠKD. Deťúrence si mali každý deň urobiť „selfíčko“ podľa určitého zadania:

- pondelok – vitajte u mňa doma (vyfoť sa s človekom, s ktorým si v karanténe)

- utorok – dodržiavam hygienu (vyfoť sa ako si umývaš ruky)

- streda – v tomto najradšej spím (fotka v obľúbenom pyžame)

- štvrtok – som bifľoš/bifľoška (fotka pri učení)

- piatok – chránim seba, chránim teba (selfie v rúšku)

Vo fotogalérii nájdete aj fotky toho, ako sa deťúrence pustili do zadaní od svojich pani vychovávateliek a pána vychovávateľa. Snažíme sa nabádať deti k tomu, aby aj v týchto dňoch trávili svoj voľný čas zmysluplne.

Naše šikovné deti doma záhradkárčia, vyrábali veľkonočné kraslice a dekorácie, chodia do prírody, venujú sa športovým aktivitám, knižným projektom a mnohým ďalším. Máme z vás radosť :)

FotogalériaMaľujeme dúhu
V týchto náročných dňoch všetci potrebujeme nádej. Naše deti z ŠKD sme poprosili, aby nám ju namaľovali v podobe farebnej dúhy.
S maľovaním dúhy začali deti v Taliansku. Dúhu maľovali na chodníky, na múry, lepili ju do okien.
Dúha je v týchto dňoch symbolom nádeje. Ukazuje nám, že po každej búrke sa raz vyčasí a opäť vyjde slniečko. Menší i väčší šikovníci namaľovali nádherné obrázky. Niektorí sa ako správni umelci na svoje dielo aj podpísali :)
Naše šikovné deti posielajú nádej všetkým prostredníctvom našej fotogalérie. Nakuknite a skrášlite si deň.

Učíme sa doma

V snahe predísť šíreniu vírusu COVID-19 ostala aj naša škola prázdna. Napriek tomu prebieha online vyučovanie. Napriek neobvyklým podmienkam sa učitelia snažia zabezpečiť žiakom čo možno najlepší prísun učiva - komunikujú s nimi pomocou mailov, alebo cez Webex, kde sa pravidelne o ich práci informujú - zaujímajú sa o to, či si žiaci plnia školské povinnosti, ale i o to, či majú priestor na oddych.
Žiaci I. stupňa sa so svojimi učiteľmi podelili o svoje domáce karanténne aktivity. Veríme, že ani takáto vyhranená situácia nezabráni žiakom udržať si dobrú náladu a chuť do učenia. Napokon, z fotiek posúďte sami!

Fotogaléria


Karneval 2020

Aj tento rok do ŠKD zavítal karneval. Deti spolu s pani vychovávateľkami a pánom vychovávateľom sa prezliekli do kostýmov a premenili sa na rôzne zvieratká, rozprávkové a filmové postavy.
V jednotlivých oddeleniach sme si pre deti pripravili rôzne aktivity a súťaže. Aké? Pozrite si v našej fotogalérii :)
Veríme, že si počas karnevalu deťúrence užili kopec zábavy.

FotogalériaWorkshop (3.3.2020) - vyrábanie vrecúšok
Dňa 03.03 sa zúčastnila IV.B počas ŠKD druhého workshopu. Tentokrát si žiaci vypočuli niečo o rýchlej móde, ako môžeme rýchlu módu zmeniť a aké spôsoby využívajú ľudia na zlepšenie životného prostredia. Po menšej diskusii si žiaci vyskúšali aké je to ušiť si vlastné vrecúško a koľko roboty sa za tým skrýva. Žiaci si workshop užili, cítili sa príjemne a odniesli si mnoho nových informácií a samozrejme aj vrecúško.
Poďakovanie patrí Mgr. Kataríne Peterovej za veľmi poučné popoludnie :)
IMG_20200303_135807jpg
Fotogaléria

Workshop (12.02 - ŠKD IV.B)

Dňa 12.02 sa zúčastnila trieda IV.B počas ŠKD workshopu, ktorý bol zameraný na prvú pomoc Rozprávali sa o tom ako postupovať v prípade nehody alebo úrazu, aké telefónne čísla si majú zapamätať. Na praktických ukážkach si ukázali ako správne obviazať ruku pri zlomenine, krvácaní alebo odpadnutí.
Žiaci si workshop užili a dozvedeli sa viac informácií v oblasti prvej pomoci.
85207189_180450456558004_5172244091676655616_n 1jpg

FotogalériaŽiacky parlament

23.2.2020 žiaci Žiackeho parlamentu v doprovode pani učiteľky Demčákovej navštívili Oddelenie detskej hematológie a onkológie na bratislavských Kramároch, aby tamojšiemu personálu odovzdali výťažok z predaja výrobkov počas Mikulášskeho jarmoku. Veľké poďakovanie patrí žiacke M. Šrámekovej, ktorá vytvorila predlohu na darčekový šek.
DR1jpg

Fotogaléria


Informácia pre rodičov a zamestnancov školy vydaná dňa 25. 2. 2020

V súvislosti s otázkou riešenia problematiky návratu detí ( i zamestnancov) zo zahraničných dovoleniek (severné Taliansko, Benátky a Miláno) v súvislosti s koronavírusom sme zisťovali informácie na RÚVZ.

RÚVZ k dnešnému dňu nevydal žiadne obmedzenia týkajúce sa iných destinácií. Jediné obmedzenia sú vo vzťahu k Číne.

Je potrebné sledovať stránku RÚVZ, kde sa budú (podľa potreby) informácie aktualizovať.

Odporúčame preštudovať: http://www.uvzsr.sk/

V súvislosti s bežným rozšírením klasickej chrípky v Bratislave odporúčame dodržiavanie zvýšenej hygieny.

V škole zabezpečíme intenzívnejšiu dezinfekciu kľučiek, žiakom budeme pripomínať častejšie umývanie rúk a pod.

 

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.

riaditeľka školyUSA očami rodeného Američana a Slováka
Ďakujeme za veľmi zaujímavé prezentácie
T. Lesana (USA) a Michala Daráša (5.A)
USA1jpg
USA2jpg
Fotogaléria

Valentín 2020

Valentinkajpg

FotogalériaPrváci v Mestečku povolaní
Vo februári sme sa my, žiaci 1. C a 1. D, vybrali do kina na 3D film. Bol o ohrozených lemuroch v Madagaskare. Potom sme sa hrali na veľkých v Mestečku povolaní. Bolo nám, aj s pani učiteľkami a vychovávateľkami, veľmi fajn.

Výzva k opatrnosti!

Informácia pre rodičov školy od okradnutého rodiča nášho žiaka:

 Dobrý deň, len pre informáciu píšem, že dnes ráno nám v čase 7:38-7:40 vykradli pred školou auto. Syna som iba vyprevadila a vrátila som sa naspäť k autu.Mr. Bubble pre tretiakov "Zorničkárov"

4.2.2020
Foto : I.Simaničová

20200204_125543jpg

FotogalériaFinančný dar našich žiakov pre Misijné dielo detí

ZŠ SNP Ostredková 14, Bratislava

Žiaci jednotlivých ročníkov a tried voliteľného predmetu - NBV svojim dobrovoľným finančným príspevkom vo výške: 140,95€ pomáhajú šíriť evanjelium vo svete, umožňujú prístup deťom k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a skvalitneniu ich životných podmienok.
Tento finančný príspevok v plnej výške odosielam poštovou poukážkou na účet Pápežských misijných diel (PMD) na Slovensku, odkiaľ ho budú distribuovať na účet konkrétnej katolíckej misijnej organizácie stredoafrickej krajiny /Rwanda, Uganda/.
Všetkým žiakom participujúcim na projekte PMD vyslovujem Pán Boh zaplať nielen za ich materiálnu solidaritu s chudobnými, ale tiež za ich duchovnú podporu, ktorú obetovali vo forme mnohých modlitieb.

Viac informácií o projekte nájdete na internetovej stránke: http://www.misijnediela.sk/

ThDr. Patrik Kužma, PhD.

Misijn-projektyjpg

31. január 2020

IMG_4622jpg

IMG_4678_3jpg

IMG_5242jpg

FotogalériaŠportovec Ružinova 2019
Dňa 26.1.2020 sa uskutočnilo v KD Ružinov za prítomnosti pána starostu a vicestarostov Ružinova slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety Športovec Ružinova 2019. Organizátorom galavečera a celej ankety bol Ružinovský športový klub. Nominácie získali aj členovia Tanečno športového klubu TŠK M + M Bratislava pri ZŠ Ostredková. Bývalí žiaci ZŠ Ostredková Simona Pavlovičová a Jaroslav Jesenský zvíťazili v kategórii športovcov Detí - jednotlivcov. Učiteľ našej školy Mgr. Milan Špánik, PhD. zvíťazil v kategórii trénerov Detí. Športovou osobnosťou Ružinova sa stala tiež členka tanečno športového klubu Mgr. Veronika Špániková, manželka nášho pána učitela.
Oceneným osobnostiam gratulujeme.
Logojpg
Fotogaléria

Okresné kolo olympiády v Anglickom jazyku 2019-2020

IMG_20200115_191612jpg

IMG_20200115_133815jpg


Vianočné pečenie po anglicky
Trieda 8.B počas anglickej vianočnej hodiny predviedla svoje kuchárske zručnosti a vyčarila veľmi chutné a sladké medovníčky, ale aj dokonalú pizzu.
Mgr. Michaela Cibulková
IMG-8206JPG

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že  dňa 20. 12. 2019 udeľujem žiakom ZŠ SNP Ostredková 14 riaditeľské voľno. Vianočné prázdniny sú od 23.12. 2019 do 7.1. 2020, riadne vyučovanie začne 8. 1. 2020. Želám Vám všetkým príjemné vianočné sviatky v kruhu najbližších, v novom roku veľa zdravia a radosti .

PaedDr. Erika Drgoňová,PhD., riaditeľka školy.

istockphoto-860715376-612x612jpg„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“

CUsersUiteDesktop20191129_142152 1jpg

Spolu s deťmi z 2.A a s rodičmi sme sa zapojili do krásnej výzvy, ktorá sa šíri celým Slovenskom. Vďaka tomuto nápadu budú mať o čosi štedrejšie vianoce seniori, ktorých sme obdarovali. Všetkým rodičom, ktorí prispeli do zbierky zo srdca ďakujeme.

Vanda ĎatkováMikuláš 2019

1jpg

2jpg

3jpg

FotogalériaOZNAM

pre rodičov žiakov 2.A a 2.C triedy, ktorí sú dnes – štvrtok 14.11.2019 na výlete v Leviciach: Autobus so žiakmi je v poriadku, stojí v preplnenej premávke pred vstupom do Nitry a predpokladaný termín návratu je okolo 15, 00 h. Obed bude deťom vydaný.

PaedDr. Erika Drgoňová, riaditeľka školy


Výstava svetlonosov

Copy of IMG_4559jpg

V súčasnosti sa vyrezané tekvice spájajú so sviatkom Halloween, ktorý sa slávi predovšetkým v anglicky hovoriacich krajinách.
Málokto však vie, že vyrezávanie tekvíc bolo zaužívaným zvykom aj na Slovensku. Naši predkovia v minulosti v období dušičkových sviatkov používali vyrezané tekvice - svetlonosy, aby im svietili na cestu pri návrate z návštevy cintorína.
Svetlonosov, ktorých vytvorili naši šikovní rodičia spolu so svojimi deťmi, si môžete pozrieť v našej galérii.

FotogalériaHalloween-Sviatok všetkých svätých-Dušičky

IMG_0595jpg
Fotogaléria

Nadácia detského kardiocentra
Pedagógovia našej školy venovali 1500 Eur nadácii DK pri príležitosti 10.výročia založenia tejto nadácie. Pomáhať najslabším a ísť príkladom pre všetkých je pre nás dôležité.
20191014_211935 1jpg

NOC V ŠKOLE

27. - 28. september 2019

Triedy 6.B, 6.C, 8.A a 8.B sa zúčastnili krásnej akcie Noc v škole. Počas tejto noci sme absolvovali tímovú zábavu v štýle Pevnosť Boyard, pripravenú spoločnosťou TeamUp na Zlatých Pieskoch.


Cieľom hry bolo zdolať 24 úloh v miestnostiach, ktoré preverili fyzickú silu, logické myslenie a tímového ducha žiakov. Zdolanie všetkých úloh nebolo podmienkou, hlavnou métou bolo spoločne sa zabaviť a utužiť vzťahy starších spolužiakov s mladšími.

Mgr. Klaučová, Mgr. Gdovcová, Mgr. Mitasová
a Mgr. Trnka
Fotogaléria
JESENNÝ MATBOJ
18. október 2019
JESENNÝ MATBOJ je matematická súťaž pre žiakov základných škôl a prímy až kvarty osemročných gymnázií z bratislavského kraja. Žiaci na Matboji súťažili v riešení matematických úloh, ktorých správne riešenia im umožnili vykonať ťahy v strategickej hre. Okrem počtu vyriešených úloh sa pri celkovom vyhodnotení zohľadňovala aj miera úspešnosti v tejto hre.


Vo veľkej konkurencii sme získali v kategórii:
8. ročník krásne 3. miesto
9. ročník sa súťažiaci umiestnili na 19. mieste.
 
Súťažiacim blahoželáme!
Mgr. Klaučová

VD Gabčíkovo a plavebné komory

18. október 2018

Ročníky: 6.A, 6.B, 6.C

(Mgr. Fondatiová, Mgr. Škorica, Mgr. Bulíková, Mgr. Gdovcová)
uptavka obrzok 1png

uptavka obrzok 2jpg

FotogalériaVážení rodičia,

oznamujem Vám, že  dňa 4. 11. 2019 udeľujem žiakom ZŠ SNP Ostredková 14 riaditeľské voľno. Jesenné prázdniny sú od 30.10. do 31.10. 2019. Riadne vyučovanie začne v utorok 5. 11. 2019.

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD., riaditeľka školy

.

BIELA PASTELKA

imagepng

20.septembra 2019 sa naša škola zapojila do zbierky Biela pastelka.

Vyzbieralo sa 184,95 eur.

Všetkým, ktorým prispeli, zo srdca ďakujeme.

image 1png
KÚZELNÁ FYZIKA

18. september 2019

apng

Žiaci sa zúčastnili zábavno-vzdelávacieho programu s názvom Kúzelná fyzika, ktorého cieľom bolo vzbudiť záujem o fyzikálne deje okolo nás a tak popularizovať fyziku ako krásnu vednú disciplínu. Žiaci videli množstvo zaujímavých experimentov, z ktorých si niektoré mohli aj osobne vyskúšať.

6., 7., 8. a 9. ročník

(Mgr. Fondatiová)
Fotogaléria


VEDECKÝ VEĽTRH

vtjpg

Aj tento rok si siedmaci formou interaktívnych experimentov a hier mohli sami overiť mnohé skutočnosti a javy z fyziky, chémie, biológie, geológie, informatiky a matematiky.

7. B a 7. C triedy
(Mgr. Bulíková, Mgr. Fondatiová)
FotogalériaPOĎAKOVANIE. 

Žiaci 1.stupňa dostali od rodičov k začiatku nového školského roka darček v podobe vynovenej plochy malého školského ihriska. Predseda OZ ZRPŠ JUDr. Ing. Zsolt Mánya, PhD., odovzdal v mene všetkých rodičov do užívania vynovený areál a deti ho pokrstili športom. Ihrisko nám rodičia zrekonštruovali prostredníctvom príspevkov 2% z daní.

ĎAKUJEME.

FotogalériaOtvorenie školského roka 2019/2020

2. septembra 2019


Program:

8:15 h – rozdávanie odznakov žiakom prvého ročníka pred budovou školy


8:30 h – nástup žiakov na školskom dvore


8:45 h – slávnostné otvorenie školského roka: hymna SR, príhovor riaditeľky školy


9:00 h – rozchod do tried


9:10 h - 10:35 h – triednické hodiny


10:40 h - 11:10 h – obed II. stupeň


11:10 h - 12:00 h – obed I. stupeň


V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie nového školského roka uskutoční v triedach.

Triedne učiteľky 1. ročníka odovzdajú rodičom zoznam učebných pomôcok v triedach.

FotogalériaZáver školského roka 2018/2019

Zaver sk roka 2008_19_1jpg

Zaver sk roka 2008_19_3jpg

Zaver sk roka 2008_19_2jpg

FotogalériaRozlúčka s deviatakmi 2018/19
IMG_3346jpg

IMG_3512jpg

1jpg

Fotogaléria


Súťaž o najobľúbenejšieho učiteľa našej školy za šk.rok 2018/2019

Náš Žiacky parlament v mesiacoch máj, jún zorganizoval súťaž o najobľúbenejšieho učiteľa našej školy.
Žiaci anonymne zahlasovali a zvolili nasledovne:

1.stupeň:
1.miesto - PaedDr. Hrnčárová
2.miesto - Mgr. Hašanová
3.miesto - Mgr. Hájiková
2.stupeň:
1.miesto - Mgr. Gdovcová
2.miesto - Mgr. Hlatký
3.miesto - Mgr. Trnka
ŠKD:
1.miesto - p.uč. Pališčáková
2.miesto - p.uč. Vöröšová
3.miesto - p.uč. Kolláriková

GRATULUJEME!
Vedúca Žiackeho parlamentu
Mgr. Zuzana Gajdošová
IMG_20190627_082317jpg
IMG_20190627_083135jpg
Fotogaléria

Raňajky so Žiackym parlamentom

Dňa 26.6.2019 sa členovia Žiackeho parlamentu stretli spolu na raňajkách v palacinkárni Pán Cakes, kam ich za odmenu pozvalo OZ ZRPŠ.
Toto stretnutie bolo poďakovaním za aktívnu účasť na Žiackom parlamente v tomto školskom roku a zároveň na ňom vedúca zhodnotila celoročnú bohatú aktivitu na našej škole. Popremýšľali nad možnými aktivitami na buduci rok, rozlúčili sa a popriali si pekné prázdniny.

IMG-20190626-WA0020jpg

FotogalériaÚčelové cvičenie na Kuchajde
IMG_1856cbjpg
Fotogaléria

Príprava na vystúpenie
3.B a 6.A- vyučovanie CLIL
(Tony Hill, Ciaran Chapman)
IMG_1157jpg
IMG_1226jpg
IMG_1174jpg
Beseda s Karen Henderson (VB),
predsedníčkou vedeckej rady projektu European Science Foundation ‘Forward Look "(2009-2011)
(R. Truchlá, žiaci a učitelia školy)
IMG_1001jpg
IMG_0980jpg
IMG_0986jpg
Majstrovstvá Slovenska v atletike žiakov
Beh na 1000m
Jakub Patúc (9.B)
2.miesto
20190618_130356jpg
Fotogaléria

Skús pokus 3
Naši žiaci sa zapojili do súťaže Skús pokus 3.
Pozrite sa s akými pokusmi uspeli na popredných miestach!
február – apríl 2019
Ročníky: 6., 7., 8. a 9.
(Mgr. Bulíková, Mgr. Zorkócyová,
Mgr. Fondatiová)
pokusjpg
Viac informácií o súťaži tu
Videá pokusov tu

2. ROČNÍK ŠKOLSKÉHO KOLA SPELLING BEE

Dňa 21.6. sa vybraní žiaci 4. a 5. ročníka zúčastnili sútaže v anglickom hláskovaní SPELLING BEE.
Priebeh sútaže bol velmi napínavý, lebo máme šikovných žiakov, ktorých hláskovanie náramne baví.
Výsledky:
1.miesto - Christian Guy Bailey, 5.A
2.miesto - Michal Brutenič, 5.C
3.miesto - Michal Kašiar, 5.B
Gratulujeme!
(Mgr. Prokopová a Mgr. Gajdošová)
IMG_0563jpg
IMG_0558jpg

Medzinárodný deň detí

sme tento rok na II. stupni trávili zábavou a športom. V duchu príslovia „Ako si ustelieš, tak budeš spať“, sme si pripravili aktivity toho najrôznejšieho charakteru a hrali sme, súťažili a predovšetkým sme sa zabávali. Spolu. Nikomu nechýbal online svet a na chvíľu sme boli v realite, v ktorej sme sa trochu viac spoznali.

(žiaci a učitelia ZŠ SNP Ostredková 14)
IMG_7951jpg

IMG_7814jpg

IMG_8956jpg

Fotogaléria


Súťažné popoludnie v ŠKD z príležitosti MDD 

5.6.2019

20190605_145425jpg

FotogalériaMaroš Golian, 5.B
Majster Slovenska
IMG_20190602_183308jpg
 Maroš sa cez vikend v Prievidzi zúčastnil s klubom BK Inter Majstrovstiev Slovenska v basketbale v kategórii U12 - mladší žiaci a stal sa po roku stal opäť majstrom Slovenska!
 Maroš bol zároveň vyhlásený ako člen All Star teamu - najlepšej päťky turnaja.
 Tento úspech umocňuje aj fakt, že už pred týždňom v Košiciach sa stal v kategórii U13 opäť vicemajstrom SR.
HISTORICKÁ NITRA
7.5. 2019
"Pátranie po hradnom poklade“ bolo zamerané na obdobie Veľkej Moravy a vierozvestcov Cyrila a Metoda. (7A,B,C)
(Mgr.Ž. Gdovcová, Mgr. P. Klaučová,
Mgr. Z. Rožová)
20190507_103547jpg
Fotogaléria
NÁVŠTEVA EU HOUSE
3.5. 2019 
Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike privítalo našich piatakov na svojej pôde.(Mgr. Ž. Gdovcová, Mgr. M. Cibulková)
20190503_110103jpg
Fotogaléria
Modra - Štúrovci
22.5.2019
Literárna exkurzia - 8.A a 8.B
(Mgr. Machánová, Mgr. Kubulková)
IMG_3292JPG
Fotogaléria
MS v ľadovom hokeji
IMG_3254JPG
Vďaka výherným lístkom zo súťaže OLOMÁNIE, do ktorej sa zapojili žiaci 8.A a 6.A triedy sme sa mohli zúčastniť zápasu Lotyšsko - Taliansko na MS v ľadovom hokeji.
(Mgr. Machánová, Mgr. Prokopová)
Fotogaléria
Chránime obojživelníky
P3250308_uvodna fotojpg
Žiaci 5.C a 7.C triedy- členovia Kolégia Zelenej školy pomáhali ohrozeným živočíchom.
V oblasti Železnej studničky zbierali migrujúce ropuchy a prenášali ich k vode na miesto ich rozmnožovania.
Zabránili tomu, aby žabky pri presune cez cestnú komunikáciu skončili pod kolesami áut.
( Mgr. Zorkócyová, Mgr. Bulíková)
Fotogaléria
Hodina varenia po anglicky so 6.B
( skupina p. učiteľky Gajdošovej)
il_570xN1121691818_pey1jpg
V stredu 15.5. 2019 si skupina p. učiteľky Gajdošovej spríjemnila hodinu anglického jazyka prípravou dvoch receptov v našej kuchynke.
Hovorilo sa tam len po anglicky!
Toto varenie predchádzali nákupy surovín, pomáhali aj 3 žiacky zo 6.B.
V dvoch skupinách žiaci pripravovali čokoládové muffiny a pizza slimáky.
Išlo im to od ruky, napiekli veľmi chutne, všetko zjedli a nakoniec dostali veľkú pochvalu!
Fotogaléria
Zdravé popoludnie v ŠKD
Vo štvrtok 9.5. sme mali v ŠKD "Zdravé popoludnie". Deti doma s rodičmi, ale aj v škole s pani vychovávateľkami, nachystali zdravé a chutné dobroty. O 14.15 už boli stoly pred triedami pripravené pre všetkých zvedavých ochutnávačov. Z ozaj širokej ponuky si každý vybral, čo sa mu zapáčilo. Výsledkom boli spokojné brušká plné zdravého jedla a zvýšenie povedomia detí o tom, že aj zdravé jedlo dokáže byť chutné.
Fotogaléria

Aktívni rodičia na

 ZŠ Ostredková

Prvú májovú zamračenú  sobotu prišli do areálu v Základnej škole na Ostredkovej ulici  celé rodiny spolu s deťmi, aby sa zapojili do brigády a skrášľovania okolia. Rodičia žiakov našej školy spolu s pánom vicestarostom Ing. Martinom Patoprstým a poslancami z našej Rady školy Mgr. Marošom Mačuhom a Ing. Vladimírom Sirotkom, ale najmä mnohí pedagógovia a zamestnanci školy opravili oplotenie ihriska, upravili terén a nasadili novú trávu, ruže, okrasné kríky, stromčeky, namaľovali záhradnú búdku, naložili opadané lístie zo stromov, orezali kríky a vyhrabali priestor pod nimi, ktorý sa stal pre nedisciplinovaných okolochodiacich obyvateľov odpadkovým košom, odstránili i staré pneumatiky, ktoré boli porozhadzované v areáli Športovej školy na Ostredkovej ulici a špatili vstup do priestorov školského areálu aj našim žiakom a rodičom. Na záver si všetci pochutili na výbornom guľáši v školskej jedálni.

Radosť, dobrá nálada, skvelé pracovné nasadenie, priateľská atmosféra a dobrovoľné pridanie rúk k úspešnému spoločnému dielu. Milí rodičia, pán vicestarosta,  učitelia, žiaci, pán školník, pani kuchárky, všetkým Vám patrí veľké ĎAKUJEM !

PaedDr. Erika Drgoňová, riaditeľka školy
Fotogaléria


11. apríl 2019 Deň narcisov
Každoročne naši deviataci zisťujú na vlastnej koži, že dobrovoľníctvo je krásna,ale náročná práca. Napriek nepriazni počasia, sa vďaka ich usilovnosti podarilo vyzbierať sumu 3 391,33 €.
ĎAKUJEME!
(Mgr. Zorkócyová, PaedDr. Drgoňová,
Mgr. Zuštiaková, Mgr. Horváthová,
Foto : Mgr. Kubulková, Mgr. Zuštiaková)
Fotogaléria

Poľsko - Osvienčim, Krakov, Wieliczka

V dňoch od 18.-20.4 sa výletu spolu zúčastnilo 53 detí z tried: 8.A, 8.B, 9.A, 9.B. Časť veľkonočných prázdnin strávili inak ako niektorí ich spolužiaci. Rozhodli sa spoločne s pani učiteľkami spoznať Poľsko. Konkrétne navštíviť - Osvienčim, Krakov a Wieliczku. 

(Mgr. Želmíra Gdovcová, Mgr. Lucia Zuštiaková, Mgr. Lucia Kubulková)

FotogalériaKomparo 4

Žiaci 4. ročníka píšu 2. mája 2019 počas 1.-3. hodiny Komparo 4.
Potrebujú len tmavomodré alebo čierne guľôčkové pero.
Viac na www.exam.skZápis 2019
Zápis detí do prvého ročníka
( foto: R. Truchlá)

IMG_0269_Zapis det do prvho ronkajpg

FotogalériaLATKA 2019
(Mgr. Eva Krištofičová, Mgr. Milan Špánik, PhD., foto: R. Truchlá)
IMG_0967_uvod foto 1jpg
IMG_1706_latka uvodne foto 2bjpg
IMG_2137_uvod foto LATKAjpg

ZELENÁ ŠKOLA

V rámci projektu Zelená škola a našej témy “Zeleň a ochrana prírody” sme sa rozhodli založiť pri našej škole ovocný sad.
A tak žiaci prvého ročníka v utorok 2.apríla vysadili prvé ovocné stromy. Každá trieda zasadila 2 stromčeky za pomoci pani učiteliek a starších žiakov. Deti pracovali s nadšením a radosťou a preto veríme, že sa všetky stromy dobre uchytia a budú nás už čoskoro tešiť peknou úrodou chutného ovocia!

Za nadšenú prácu všetkým ďakujeme!
Za Zelenú školu Renáta Kumor a Janka Hlisnikovská

IMG_1015jpgIMG_1135jpg

Fotogaléria


PREZENTIÁDA

12.4.2019

Žiaci 8.A triedy, Richard Maguľa, Karin Fahmawi a Nina Lehotská, vyhrali krajské kolo medzinárodnej súťaže v prezentačných zručnostiach a postúpili tak do Grandfinále, ktoré sa bude konať na Ekonomickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne 25.4.2019.
GRATULUJEME! 
(Mgr. Júlia Machánová)

IMG_3191JPG

Víťazná prezentácia tu.


Zážitkové vyučovanie v 8.A v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK

27.3.2019

Žiaci na hodine biológie prenikajú do tajov genetiky, spoznávajú princíp genetického kódu prostredníctvom vytvárania modelu DNA.
( Mgr. Zorkócyová Monika, foto: Truchlá Renata)
IMG_4881jpg

FotogalériaOcenenie

Pán starosta udelil ocenenie pri priležitosti Dňa učiteľov Mgr. Kláre Meňhert Kausitz a bývalej pani učiteľke Mgr.Jirinke Bobotovej.

 Blahoželáme!

20190326_155435jpg

Fotogaléria
Byť múdrym nie je hanba II.

21.3.2019
Fyzikálne deje v mikrovlnej rúre - workshop s doc. RNDr. Františkom Kundracikom, PhD.
8.A a 9.A, Mgr. Júlia Machánová, Mgr. Klára Meňhert Kausitz

IMG_2988JPG

Fotogaléria

_______________________________________

Svetový deň Downovho syndrómu
Uvodne foto_Downov syndr3jpg
Fotogaléria
_______________________________________
Hviezdoslavov Kubín
20.3. 2019 žiak 3.E  Frederik Martinus získal 1. miesto v Okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v 1. kategórii v prednese poézie. Recitoval báseň Milana Rúfusa - Lomidrevo sa bije s drakom. Blahoželáme a držíme palce v Krajskom kole!
(Mgr. Marcela Martinusová, Mgr. Nataša Klimeková )
IMG_3612jpg
IMG_3648jpg
IMG_3645jpg
_______________________________________
Jazykovo-poznávací pobyt vo Veľkej Británii - október 2019
Návratka
united-kingdom-great-britain-map-travel-city-vector-13549067jpg
__________________________________________

Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka

T9-2019

thjpg

 Oznam pre deviatakov:

 Testovanie 9 - 2019 žiakov 9. ročníka ZŠ v SR bude dňa:

3.4.2019

Nástup žiakov do školy je najneskôr o 7,45 h.

Bližšie informácie (okrem svojich triednych učiteľov) môžete nájsť aj na stránke: www.nucem.sk   


Okresné kolo Biologickej olympiády 2019
 Blahoželáme Simone Halinkovičovej ( 9.B)
víťazke okresného kola Biologickej olympiády kategórie C.
Prajeme veľa úspechov pri reprezentácii školy v Krajskom kole BiO.
( Mgr. Zorkócyová Monika, foto: R. Truchlá)

Simona Halinkovicova 9B BIO_vyucjpg
Príprava na karneval
(foto: R. Truchlá)

Šaliansky Maťko

Blahoželáme Janke Mizákovej
k 2. miestu
v krajskom kole prednese slovenskej povesti
súťaže
Šaliansky Maťko
(Mgr. Lucia Kubulková)

E6CA0365-EB9B-433A-BED8-A19EAA0FAA33jpeg
Fotogaléria

Karneval v ŠKD 20.2.2019

IMG_2123jpeg

Fotogaléria

Deň otvorených dverí

Plagat DODjpg

Stretnutie zástupcov OZ „ Angličtina – ZŠ Ostredková“ s rodičmi budúcich prvákov, ktorí majú záujem o vyučovanie anglického jazyka metódou CLIL sa uskutoční dňa 26. 3. 2019 o 17,00 h v 8. B triede na prízemí hlavnej budovy. Prosíme rodičov, aby si zabezpečili dozor pre svoje deti, ktorých prítomnosť na danom podujatí nie je vhodná.

Ďakujeme.


Zelený certifikát

www.sewa.sk

ZŠ SNP, Ostredková 14 získala certifikát zodpovednej školy - Zelený certifikát. Naša základná škola zozbierala použité batérie a elektroodpad, ktorý sme následne odovzdali na riadnu recykláciu, za čo nám spoločnosť SEWA udelila Zelený certifikát. Záleží nám na našom ekosystéme a životnom prostredí, preto zodpovedne pristupujeme aj k ich ochrane. PaedDr. Erika Drgoňová


ZELENÁ ŠKOLA: Vyrábame kŕmidlá
Januar 2019  
(Mgr. R. Kumor, žiaci školy a kolégium ZŠ,
foto: R. Truchlá)
Titulka na web_ vtacie budkyjpg
Kalendár ZŠ SNP Ostredková 14
Ľudové tradície
(Mgr. R. Kumor, žiaci,
fotodokumentácia: R. Truchlá)
Titulka na web Kalendar Ludove tradiciejpg
Laboratórne práce na FEI
31. január 2019
9.A, 9.B
(Mgr. Fondatiová, Mgr. Škorica)
Uptavka podkladpng
Fotogaléria

Šaliansky Maťko

 Blahoželáme Janke Mizákovej k 1. miestu a zároveň k oceneniu poroty za mimoriadny výkon v umeleckom prednese v obvodnom kole súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko!

aliansky Mako - Janka Mizkovjpg

NAJKRAJŠIA FOTOGRAFIA MESIACA DECEMBER.
Téma: PREDVIANOČNÝ ZHON.
Absolútna víťazka: Amália Perfecká, 6.B
Gratulujeme!
Amlia Perfeck 6Bjpg

Aktuálna súťaž o fotografiu mesiaca je na tému I LOVE YOU.  
Fotografie sa budú pridávať do zdielaného albumu na google disku do 11. ferbruára.
TU

Ďakujeme!

Váš ŽIACKY PARLAMENT.
Mgr. Gajdošová, vedúca ŽP.


OLYMPIÁDA V INFORMATIKE

 Gratlujeme žiakovi 8.A Richardovi Maguľovi k postupu do krajského kola v Olympiáde v informatike.
oi-logogif

Vážení rodičia

uuuuuuuujpg

Oznamujem vám, že dňa 16.1. 2019 sa uskutoční informačné popoludnie od 15,00 h do 19,00 h. Pedagógov na konzultáciu o výchovno- vzdelávacích výsledkoch vašich detí za prvý polrok v školskom roku 2018/19 nájdete podľa informačných tabúľ v budove školy.

PaedDr. Erika Drgoňová, riaditeľka školy


Mikuláš 2018

07.12.2018
(Mgr M. Koľšovská, foto: R. Truchlá)

Mikulas 2018_uvodne fotojpg

Fotogaléria


Halloween
26.10.2018

IMG_4209_1jpg

Fotogaléria


Vážení rodičia

uuuuuuuujpg

Oznamujem Vám, že  dňa 21. 12. 2018 udeľujem žiakom ZŠ Ostredková 14 riaditeľské voľno.

 Vianočné prázdniny sú od 23.12. 2018 do 7.1. 2019, riadne vyučovanie začne 8. 1. 2019. Želám Vám všetkým príjemné vianočné sviatky v kruhu najbližších, v novom roku veľa zdravia a radosti . 

PaedDr. Erika Drgoňová, riaditeľka školy.


Po stopách Konštantína a Metoda.

IMG_2766JPG
Literárna exkurzia v Nitre, 8.A a 8.B trieda, 21.11.2018.

Fotogaléria

(Mgr. Machánová, Mgr. Kubulková)


BLAHOŽELÁME!

IMG_2790JPG
Jurajovi Klimekovi z 8.A triedy, ktorý sa umiestnil na 2. mieste v okresnom kole súťaže Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C.

(Mgr. Júlia Machánová)


MIKULÁŠSKY JARMOK

imagesjpg

Milí rodičia,
srdečne vás pozývame na charitatívny predaj výrobkov -
"MIKULÁŠSKY JARMOK",
ktorý sa uskutoční 7.12. od 9:30 do 11:00 hod..


Fotografie z výstavy tekvíc

7.11.2018
(ŠKD, foto Mgr. Truchlá)

IMG_9527ssjpg

Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka

T5-2018

Oznam pre piatakov:

  Testovanie 5 - 2018 žiakov 5. ročníka ZŠ v SR bude dňa:

21.11.2018

 Nástup žiakov do školy je najneskôr do 7,45 h.

Bližšie informácie (okrem svojich triednych učiteľov) môžete nájsť aj na stránke: www.nucem.sk   

sovajpg

 


a58e40ee2c6f450ede7c45cfb4ae3231--silhouette-cameo-files-silhouette-designjpg 

Vyhodnotenie súťaže žiackeho parlamentu o najkrajšiu fotografiu mesiaca.

 Téma: JESEŇ.

Do našej celoškolskej súťaže sa zapojilo 17 žiakov a jedna pani učiteľka. Spolu sme dostali až 47 fotografií.

 1. miesto: Petra Greschnerová,6.A.

20181019_074323jpg

2. miesto: Samuel Lobodáš, 5.C, Andrea Dubová a Matej Láska,7.B.

 3. miesto: Jessica Julie Goga, 3.D, Michaela Škultétyová, 5.B a Amálka Perfecká, 6.B.

Špeciálna učiteľská cena: Juraj Hladuvka, 5.C

Výhercom srdečne gratulujeme! Ďakujeme, že ste nám poslali nádherné fotografie, úžasné boli úplne VŠETKY!

Fotografie nájdete tu: Fotogaléria


Aktuálna suťaž o fotograftu mesiaca je na tému PREDVIANOČNÝ ZHON.

Prosíme posielať už len 1 fotografiu na žiaka!

Fotografie sa budú pridávať do zdielaného albumu na google disku do 21. Decembra.

Pridávajte sem vo formáte celé meno+trieda:

https://drive.google.com/drive/folders/1u01Euc2Gu36zajqne4tyoaynibTPlHOG?usp=sharing

Pre všetky informácie sledujte prosím stránku školy, nástenku žiackeho parlamentu, alebo sa spýtajte jedného z členov.

Foťte a zdieľajte s nami.

Ďakujeme!


Výstava Svetlonosov - 7.11.2018

IMG_0660jpeg

Fotogaléria

Finančná gramotnosť 8.A - Svetový deň sporenia
26. október 2018

 Pri príležitosti Svetového dňa sporenia k nám zavítala JUDr. Veronika Balintová z finančnej inštitúcie, ktorá si pre nás pripravila zaujímavý workshop o financiách a obdarovala nás peknými darčekmi. Ďakujeme.
(Mgr. J. Machánová)

Literárna exkurzia žiakov 7. ročníka - Orava
18. - 19. október 2018

PA180169JPG
Fotogaléria

 Navštívili sme rodný dom M. Kukučína v Jasenovej a Oravský hrad. Zažili sme a vyskúšali sme si ťažký život našich predkov v Múzeu oravskej dediny v Zuberci, kde sme vypracovali aj pracovný list zameraný na čitateľskú gramotnosť. Spomenuli sme si na pietnom mieste na P. O. Hviezdoslava a J. Matúšku. Zároveň sme absolvovali aj prehliadku a prednášku v Múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.
(Mgr. J. Machánová, Mgr. L. Kubulková, Mgr. M. Zorkócyová)

Vážení rodičia

uuuuuuuujpg

Oznamujem vám, že dňa 14.11. 2018 sa uskutočnia triedne aktívy OZ  ZRPŠ v kmeňových triedach o 17,00 h na 1.stupni a o 18,00 h na 2.stupni.

 PaedDr. Erika Drgoňová, riaditeľka školy


Vážení rodičia

autumn-leaves-in-the-sun-of-lightjpg

Oznamujem Vám, že  dňa 29. 10. 2018 udeľujem žiakom ZŠ Ostredková 14 riaditeľské voľno. Dňa 30.10. 2018 je mimoriadny štátny sviatok. Jesenné prázdniny sú od 31.10. do 2.11. 2018. Riadne vyučovanie začne 5. 11. 2018.

PaedDr. Erika Drgoňová, riaditeľka školy.


Energoland, Mochovce

18. október 2018

9. A a 9. B triedy

20181018_090549jpg
Fotogaléria

(Mgr. Fondatiová, Mgr. Meňhert-Kausitz, Mgr. Zuštiaková)

VD Gabčíkovo a plavebné komory

12. október 2018

Ročníky: 6.A, 6.B, 6.C

20181012_134313jpg

Fotogaléria

(Mgr. Fondatiová, Mgr. Trnka, Mgr. Hlatký, Mgr. Prokopová)Cezpoľný beh


DSC_0104JPG

Dňa 9.10.2018 sa konalo krajské kolo v Cezpoľnom behu. žiak našej školy z 9.B triedy Patúc Jakub sa stal víťazom krajského kola v kategórií starších žiakov a vybojoval si postup na Majstrovstvá Slovenska.

Gratulujeme!


Súťaž o fotku mesiaca. Téma JESEŇ.


2518jpg
Zapojte sa do sútaže o najkrajšiu fotku mesiaca! Tuto súťaž organizuje Žiacky parlament. Téma na tento mesiac je JESEŇ. Prosím posielať fotografie na adresu vedúcej parlamentu gajdosova@zsostredkova.sk  alebo osobne do kabinetu na 2.poschodí.
Termín do 26.10.2018.
Ďakujeme a držíme vám palce!
Váš Žiacky parlament.


VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY


„Stavebná úprava vchodu do školníckeho bytu v budove Základnej školy SNP
Ostredkova“

Výzva tuChemicko – fyzikálna show

20. september 2018

Ročníky: 6., 7., 8., 9.

Uptavka - podkladpng

Fotogaléria

(Mgr. Fondatiová, Mgr. Bulíková, Mgr.Truchlá)Žiacky parlament navštívil Národnú radu SR

Dňa 10.9. 2018 sa členovia Žiackeho parlamentu zúčastnili exkurzie v Národnej rade Slovenskej republiky.
Jednalo sa o odmenu za aktivitu ešte z minulého roka a zároveň sme prizvali aj našich najnovších členov, piatakov, aby sme ich nadchli pre ich novú funkciu v Žiackom parlamente, ktorá ich tento rok čaká.
Zúčastnilo sa dokopy 11 žiakov, ktorí spolu s vedúcou Žiackeho parlamentu, Mgr. Zuzanou Gajdošovou a sprievodcom dve hodiny spoznávali zákutia slovenského parlamentu.
Veľa sme sa dozvedeli o Ústave SR, o štátnych symboloch SR, o pracovnej náplni poslancov a ich možnostiach zmien v spoločnosti. Preskúmali sme rokovaciu sálu z výšky a podebatovali s pánom poslancom Pčolinským. V apríli určite prídeme zas!


Dňa 12.9. 2018 odovzdal Ing. Radoslav Daniš,

 riaditeľ BVS dary žiakom našej školy. žiaci sa potešili loptám, fľašiam na pitnú vodu aj
metodickým materiálom. Ďakujeme.

DSC_0174JPG

novinky

PaedDr. Erika DrgoňováVážení rodičia.

Oznamujem vám, že dňa 12.9. 2018 sa uskutočnia triedne aktívy OZ  ZRPŠ v kmeňových triedach o 17,00 h na 1.stupni a o 18,00 h na 2.stupni.

 PaedDr. Erika Drgoňová, riaditeľka školyOtvorenie školského roka 2018/19

Vitajte v škole

3.9.2018

uvod fotka Otvorenie sk rokajpgOtvorenie školského roka 2018/2019

3. septembra 2018

Program:
8:15 h – rozdávanie mašličiek žiakom prvého ročníka pred budovou školy
8:30 h – nástup žiakov na školskom dvore
8:45 h – slávnostné otvorenie školského roka: hymna SR, príhovor riaditeľky školy, kultúrny program
9:00 h – rozchod do tried
9:10 h - 10:35 h – triednické hodiny
10:40 h - 11:10 h – obed II. stupeň
11:10 h - 12:00 h – obed I. stupeň


V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie nového školského roka uskutoční v triedach.
Triedne učiteľky 1. ročníka odovzdajú rodičom zoznam učebných pomôcok v triedach.

Záver školského roka 2017/18


Rozlúčka s deviatakmiOcenenie úspešných žiakov- MATEMATIKA

Hviezdoslavov Kubín


V dňoch od 20.-21.6 sa naša žiačka Janka Mizáková z 5.A triedy zúčastnila Celoštátnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v Dolnom Kubíne.

Svojím prednesom veľmi pekne reprezentovala našu školu. Blahoželáme ku krásnemu úspechu a účasti na významnom 64. ročníku Hviezdoslavovho Kubína.

Fotogaléria

(príspevok + fotografie - Mgr. Lucia Kubulková)Účelové cvičenie


IMG_7011jpg

1.+2. stupeň

(foto: R. Truchlá)


 
 
 

Základná škola SNP

Ostredková 14, 821 02 Bratislava
Tel: 0911 234 934 (sekretariát)
Tel: 02-43 42 24 51 (jedáleň)

Mail: drgonova@zsostredkova.sk(riaditeľka)

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.