Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
udeľujem žiakom ZŠ SNP Ostredková 14 dňa 16.09. 2022 riaditeľské voľno. 

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.,

 riaditeľka školy


Rozšírenie ZŠ SNP Ostredková 14: Dôležité informácie!

V objekte areálu našej školy prebieha príprava výstavby nového pavilónu školy. Vznikne tak nová moderná škola.
Aktuálne sa pripravuje stavebný dvor. Tieto práce však prinášajú aj viaceré obmedzenia, najmä pri parkovaní a príchode do areálu autom, preto prosíme o rešpektovanie pokynov v okolí stavby. Organizácia prác prebieha tak, aby bola zachovaná veľká časť parkovacích miest, vstup do objektu školy aj športového areálu, ale napriek tomu bude rozumnejšie autom nevchádzať do areálu vôbec a pripraviť si dlhší čas na ranný príchod autom cestujúcich žiakov do školy. 

PaedDr. Erika Drgoňová, PhD., 

riaditeľka školy


Milí žiaci,

školská brána sa pre Vás opäť po prázdninách otvára v pondelok dňa
5. 9. 2022 od 8,40 h.

8,40 h - OTVORENIE ŠKOLSKEJ BRÁNY
8, 40 h - 8,55 h príchod žiakov 2. – 9. ročníka (žiaci pôjdu neprezutí priamo do tried)
8,40 h – 8,40 h – príchod žiakov 3.C, D pred elokované pracovisko Drieňová 35 (Triedne pani
učiteľky 3.C,D si prevezmú žiakov 3.C,D a aj s rodičmi sa presunú do vynovených tried, kde sa rodičia môžu zdržať do 9,00 h. Bude nasledovať triednická hodina do 11,00 h, potom sa žiaci s pani vychovávateľkou presunú na obed a do ŠKD do hlavnej budovy školy, prípadne si rodičia môžu žiakov vyzdvihnúť o 11,00 h. )
8,55 – 9,20h – triednické hodiny v kmeňových triedach
9,00 h príchod prvákov pred hlavnú budovu školy
Prvácke pani učiteľky vyjdú pred školu od 8,50 h, kde pasujú prvákov za žiakov školy a pridelia im
odznak prváka. Následne prváci aj s rodičmi prejdú do tried, kde sa môžu zdržať podľa pokynov prváckych učiteľov.
9,20 h – hymna, slávnostný príhovor riaditeľky školy v školskom rozhlase.
9,30 h – 9,40 h prestávka
9,40 h – 11,00 h triednické hodiny so stanovenou prestávkou
OBED
2.stupeň od 11,15 h do 11,45 h
1.stupeň od 11,45 h do 13,00 hRozlúčka s ŠKD

Pred prázdninami sa deti so školským klubom rozlúčili športovým popoludním. Na deviatich stanovištiach si vyskúšali tradičné i netradičné disciplíny. A pritom si užili aj zábavu.

Všetkým našim deťom želáme krásne prázdniny

Kyberšikana - projekt z INF

Michal Foltin 5.B

Boj proti ikane Plagt_maly_programator_5BjpgFarmársky deň v ŠKD

V jeden slnečný štvrtok sa náš altánok premenil na burzu zdravých dobrôt. Pokojne by sme mohli konkurovať akémukoľvek streetfood festivalu.
Pripravte si servítku, pretože pri pozeraní našej fotogalérie Vám určite vybehne nejedna slinka.
Ďakujeme všetkým rodičom, deťom a pani vychovávateľkám za prípravu tejto skvelej akcie
IMG_20220519_142127794_HDRjpg

Celoslovenské Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

Obrzok1jpg

 Termín: 18.5.2022 od 8,00 hod. vo vopred určených učebniach. Testujú sa vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Bližšie a kompletné informácie:

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5


DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA
BLAHOŽELÁME!

Naši úspešní žiaci v OKRESNOM KOLE DO :
7.ročník - Nina Repková (4.miesto), Hanka Berciková (7.miesto)
8. ročník - Viliam Weis (2.miesto), Dalibor Jakub Hrtko (3. miesto)
9.ročník - Jakub Weis (1.miesto), Michaela Kužmová (2.miesto)
foto 1jpg

Úspešní žiaci v KRAJSKOM KOLE DO:
9.ročník - Jakub Weis (4.miesto)
8.ročník - Viliam Weis (3.miesto)
foto 2jpg
Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

Deň vody v ŠKD

20220316_134730jpg
Bez vody by nebol život. Voda je vzácna a musíme ňou šetriť. Nie každý má pitnú vodu.
Naše deti toto všetko vedia. Vedia, ako s vodou narábať tak, aby sme jej mali dosť aj v budúcnosti. Pri príležitosti Svetového dňa vody sme v ŠKD realizovali rôzne ekologicky zamerané aktivity, ktoré s vodou bezprostredne súvisia. Spolu sme kreslili, tvorili, skúmali, ale aj premýšľali a diskutovali, experimentovali, ba niektorí si dokonca "zaplávali" v moriach a oceánoch.
Presvedčte sa sami v našej fotogalérii.

Celoslovenské Testovanie žiakov
9. ročníka ZŠ

Obrzok1jpg

Termín: 6.4.2022 od 8,00 hod. vo vopred určených učebniach. Testujú sa vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. 

Bližšie informácie: 


Ponožková výzva

IMG_20220324_074624jpg

Možno viete, možno nie, 21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu.
Preto sme si v pondelok s deťmi na znak spolupatričnosti obuli dve rôzne ponožky. Týmto gestom chceme vyjadriť podporu všetkým ľuďom s Downovým syndrómom.
Naše modelkovské nôžky v ponožkách, ako aj návrhy ponožiek starších žiakov našej školy, ktorými nám školu v tento deň krásne vyzdobili, si pozrite vo fotogalérii.


Gratulujeme Sebastiánovi Klučkovi žiakovi 1.D triedy.

IMG_9374jpg

Podarilo sa mu získať cenu poroty vovýtvarnej  súťaži Namaľuj svoju obľúbenú hračku. Cenu si prevzal 22.01.2022 na výstave Ako sa hrali naši v Múzeu dejín mesta - Stará radnica. Výber výtvarných diel zaslaných dosúťaže je uverejnený v januárovom čísle časopisu Slniečko. Našu školu reprezentujú výtvarné práce dvoch spolužiakov Sebastiána Klučku a Karin Krchňavej.


Karneval v ŠKD

Minulý rok sme sa pre pandemické opatrenia museli zaobísť bez karnevalu. Zato tento rok sme si pred jarnými prázdninami naplno užili zábavu a súťaže v karnevalových maskách.
Ako sa naše deti bavili a aké krásne masky si pripravili si môžete pozrieť v našej karnevalovej fotogalérii.
maskajpgJarné prázdniny

8d8dea02ae956a796c38e98f5016188bjpg
Jarné prázdniny sú od 28.2. 2022 do 4. 3. 2022, všetci zdraví žiaci nastupujú na prezenčné vyučovanie dňa 7. 3. 2022.

 
 
 

Základná škola SNP

Ostredková 14, 821 02 Bratislava
Tel: 0911 234 934 (sekretariát)
Tel: 02-43 42 24 51 (jedáleň)

Mail: drgonova@zsostredkova.sk(riaditeľka)