Súkromná školská jedáleň AB -

základné informácie a pokyny pre stravníkov

platné do 31.12. 2020


Stravníkom v našej jedálni ponúkame výber z dvoch jedál:
Obed č. 1 - mäsité jedlo/ neobjednáva sa , je priradené automaticky po úhrade
Obed č. 2- bezmäsité jedlo/ musí sa objednať

Pre vyzdvihnutie obedov je potrebný čip , ktorý si zakúpite v našej kancelárii pri jedálni v hodnote 6 € = zálohová platba, po vrátení nepoškodeného čipu bude záloha vrátená

Stravná jednotka:
I. stupeň ZŠ    1,21 €  režijný poplatok 13 €/mesiac hradí rodič
II. stupeň ZŠ   1,30 €  režijný poplatok 13 €/mesiac hradí rodič
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zamestnanci školy  2,50 €
Cudzí stravníci   3,50 €

Štátna dotácia
pre 1.stupeň je  1,20 € a k tomu ešte 0,01€ hradí MČ Ružinov
pre 2.stupeň je  1,20 € a k tomu ešte 0,10€ hradí MČ Ružinov


Réžia sa hradí vždy do 25. dňa v mesiaci so správnym variabilným symbolom na nasledujúci mesiac aby sa platba do 31. spárovala na účet SK53 7500 0000 0040 0852 4480 prevodom alebo trvalým príkazom. Systém vždy posledný deň v mesiaci automaticky prihlasuje na
menu číslo 1 stravníkov na obed podľa výšky kreditu.
Platby ktoré prídu po prvom dni a neskôr na aktuálny mesiac, tak tieto obedy si stravník musí poprihlasovať sám cez http://www.e-jidelnicek.eu a jeho prihlasovacie údaje.
Objednávanie obedov č. 2 je možné do 14,00 hod na nasledujúci deň priamo v jedálni cez stravovací box, alebo cez internet na e-jidelniček bratislava/ Ostredkova/ obj.z internetu za pomoci prihlasovacieho mena a hesla , ktoré obdržíte pri registrácii.
Odhlasovanie obedov do 8,00hod je povinné cez www.e-jidelnicek.eu .

Neodhlásené neodobraté obedy hradí stravník v plnej výške!

Anna Brinkáčová, vedúca súkromnej školskej jedálne AB
Č.t. 02 – 43 42 24 51