1. Organizácia školského roka 2019/2020

 

1.   Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).

2.   Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

3.   Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5-2019 alebo T5-2019) sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

4.   Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9-2020, T9-2020) sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 

 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

29. október 2019

(utorok)

30. október –

31. október 2019

4. november 2019

(pondelok)

vianočné

20. december 2019

(piatok)

23. december 2019

– 7. január 2020

8. január 2020

(streda)

polročné

31. január 2020

(piatok)

3. február 2020

(pondelok)

4. február 2020

(utorok)

jarné

Bratislavský kraj,

Nitriansky kraj,

Trnavský kraj

14. február 2020 (piatok)

17. február –

21. február 2020

24. február 2020

(pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

21. február 2020

(piatok)

24. február –

28. február 2020

2.marec 2020

(pondelok)

Košický kraj,

Prešovský kraj

28. február 2020

(piatok)

2. marec –

6. marec 2020

9. marec 2020

(pondelok)

veľkonočné

8. apríl 2020

(streda)

9. apríl –

14. apríl 2020

15. apríl 2020

(streda)

Letné

30. jún 2020

(utorok)

1. júl –

31. august 2020

2. september 2020

(streda)

 

Klasifikačné porady  

štvrťročná

11.11. 2019

polročná

27.01. 2020

trištvrteročná

23.03. 2020

koncoročná

22.06. 2020

         

Občianske združenie ZRPŠ pre rodičov žiakov 1.stupňa 

triedny aktív

11.09. 2019 o 17,00 h

triedny aktív

13.11. 2019 o 17,00 h

triedny aktív

15.01. 2020 o 17,00 h

triedny aktív

25.03. 2020 o 17,00 h

triedny aktív

10.06. 2020 o 17,00 h

 

Občianske združenie ZRPŠ a informačné popoludnia (IP) pre rodičov žiakov 2.stupňa 

triedny aktív

11.09. 2019 o 18,00 h

informačné popoludnie

20.11. 2019 od 15,00 h – 19,00 h

triedny aktív

22.01. 2020 o 17,00 h

triedny aktív

01.04. 2020 o 17,00 h

informačné popoludnie

03.06. 2020 od 15,00 h – 19,00 h

 

Rada rodičov OZ

17,00 h

16.09. 2019

17,00 h

11.11. 2019

17,00 h

23.03. 2020

 

Rada školy  

17,00 h

02.09. 2019

17,00 h

27.04. 2020

17,00 h

30.06. 2020


Termín LVK                                                      

 

Deň otvorených dverí                                   17. marca 2020 (utorok)

 

Zápis žiakov do I. ročníka                               17. – 18.apríl 2020

 

Prijímacie skúšky na SŠ                                   podľa určenia MŠ SR

 

Prijímacie skúšky na osemročné G                   podľa určenia MŠ SR

 

 Termín jednodňových školských výletov           23. - 29. júna 2020

 

Termín škôl v prírode                                   maximálne do 31. mája 2020

 

Vyučovací čas

Vstup žiakov do budovy na vyučovanie             7:45 – 7:55

v zimnom období a počas dažďa                       7:40 – 7:55

 

1.hodina

08:00 – 08:45

2.hodina

08:55 – 09:40

3.hodina

09:50 – 10:35

veľká prestávka

10:35 – 10:55

4.hodina

10:55 – 11:40

5.hodina

11:50 – 12:35

6.hodina

12:45 – 13:30

7.hodina

14:00 – 14:45

8.hodina

14:50 – 15:35