Aktuálne informácie k podávaniu prihlášok na stredné školy

(v období koronavírusu)

1. Prijímacie pohovory na talentové školy ( mali sa konať v mesiaci marec, apríl 2020) sa budú konať do týždňa od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.


2. Prihlášky na netalentové školy bude podávať zákonný zástupca do 15.5.2020. O ďalšom postupe vás budeme informovať na stránke školy.


3. Prijímacie pohovory na netalentové školy sa budú konať do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovaniaV Bratislave dňa 31. 3. 2020
PaedDr. Jana Hlisnikovská
výchovný poradcaKontakt: hlisnikovska@zsostredkova.sk