Aktuálne informácie k podávaniu prihlášok na stredné školy

(na základe vyhlásenia MŠ SR zo dňa 4.1.2021)

Všetky podmienky a termíny sú závislé od vývoja situácie a lokálnych podmienok šírenia nákazy COVID 19.

 

Informácie pre žiakov 9. ročníka

Testovanie T9 sa uskutoční v termíne 9. júna 2021. (náhradný termín 24. jún 2021)

Prijímacie konanie do prvého ročníka na tzv. talentové školy a odbory sa koná v dvoch termínoch:

1. termín:     5. máj 2021  (podľa potreby 6.a 7. mája 2021)

2. termín:   12. máj 2021 (podľa potreby 13. a 14. mája 2021)

Prijímacie konanie do prvého ročníka ostatných stredných škôl sa koná v dvoch termínoch:

1. termín:     3. máj 2021  (podľa potreby 4. máj 2021)

2. termín:   10. máj 2021  (podľa potreby 11. máj 2021)

 

Informácie pre žiakov 8. ročníka


Prijímacie konanie do prvého ročníka na bilingválne gymnáziá (tzv. talentové školy a odbory) sa koná v dvoch termínoch:

1. termín:     5. máj 2021  (podľa potreby 6.a 7. máj 2021)

2. termín:   12. máj 2021  (podľa potreby 13. a 14. máj 2021)

 

Informácie pre žiakov 5. ročníka

 Testovanie žiakov T5 sa ruší.


Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná v dvoch termínoch:

1. termín:     3. máj 2021  (podľa potreby 4. máj 2021)

2. termín:   10. máj 2021  (podľa potreby 11. máj 2021)V Bratislave dňa: 5.1.2021                                                  PaedDr. Jana Hlisnikovská                                                                                                                                    výchovný poradca

Kontakt: hlisnikovska@zsostredkova.sk