Krúžky v školskom roku 2019/2020
Názov Vedúci Miestnosť Čas konania
Tanečno športový klub M+M Milan Špánik tanečná sála (budova A) pondelok: 14:45-17:00,19:00-21:00
utorok: 18:00-21:00
streda: 14:45-17:00, 18:00-19:30
štvrtok: 14:45-21:00
BENITIM                          pohybové aktivity

www.benitim.sk
Becová Dana, Mgr.   benitim@benitim.sk veľká telocvičňa (pavilón B) pondelok: 16:15 - 17:15
utorok: 17:15 - 18:45
streda: 16:15 - 17:15
malá telocvičňa budova A prízemie piatok: 14:00 - 16:00
Class - jazyková škola Wienková Libuša         class@class.sk učebňa č. 008 utorok, štvrtok: 14:00 - 14:45, 14:55 - 15:40
Evanjelické náboženstvo
www.ecavprievoz.sk
Mgr. Norbert Hajský, PhD.     učebňa č. 212 utorok: 14:00 - 14:45
Krúžky v škole - keramika   www.kruzkyvskole.sk Tomáš Zámečník učebňa č. 209 pondelok: 14:00-15:00
Krúžky v škole - vedecké pokusy Miroslava Černá učebňa č. 212 pondelok: 14:00-14:45, 15:00-15:45
Krúžky v škole - logické hry a šach Anton Závodský učebňa č. 212 streda: 14:00-14:45, 14:55-15:40
Krúžky v škole -  zdravé varenie Karin Schniererová kuchynka č. 005 utorok: 14:00-15:30
Krúžky v škole - hravá angličtina pre 1. a 2. triedu Lukáš Oslanec učebňa č. 009 utorok: 14:00 - 14:45
Okinawan karate Debrecký Igor   debrecky@azet.sk veľká telocvičňa (pavilón B) pondelok, streda: 17:30 - 19:30
Reflectangulo 361 Peter Ščepán       s3tkidz@yahoo.com malá telocvičňa (prízemie hlavná budova) piatok: 16:15-18:15
SZUŠ Prokofievova - tanečný odbor Michalovičová Alžbeta, Mgr.art     info@umeleckaskola.sk malá telocvičňa (prízemie hlavná budova) pondelok: 14:00-17:35
utorok: 14:00-18:45
streda: 14:00-19:10
štvrtok: 13:50-18:10
SZUŠ Prokofievova - tanečný odbor Nemcová Monika, Bc.       info@umeleckaskola.sk veľká telocvičňa (pavilón B) utorok: 15:35-17:05
štvrtok: 16:15-17:55,
piatok: 14:00-17:55
SZUŠ Prokofievova - tanečný odbor Hvozdík Samuel, Bc       info@umeleckaskola.sk baletná sála (pavilón B) pondelok: 14:00-19:25
utorok: 14:00-15:30;17:05-19:20
streda: 14:00-19:00
štvrtok: 14:00-14:45
piatok: 14:00-17:35; 18:20-19:50
SZUŠ Prokofievova - výtvarný odbor Weberová Veronika, PaedDr. info@umeleckaskola.sk učebňa č. 002 pondelok - štvrtok: 14:00 - 18:45
piatok: 14:00 - 16:15
Talentina: Literárno-dramatický odbor           www.talentina.sk Mgr.art.Marek Lupák, Bc. Tomáš Hájek učebňa č. 009 pondelok: 14:05-15:15, 15:20-16:50
piatok: 14:00-16:00
Talentina: Hudobný odbor Jana Bútorová, DiS. Art. učebňa č. 209 utorok: 14:00-19:05
streda: 14:00-18:55
Volejbalový klub Slávia UK BA Podhorná Eva evapodhorna@gmail.com veľká telocvičňa (pavilón B) pondelok, streda, štvrtok: 14:30 - 16:00
LEGO-Tvorivé stavebnice www.tvorivestavebnice.sk   učebňa č. 212 piatok: 14:00-15:00
ZUŠ Exnárova ul.:
gitara, klavír, spev, flauta, saxofón, priečna flata, husle
www.zus-exnarova.sk
Denisa Stašková         podľa rozpisu, učebne č. 301,302, 303, 304, 305, 306, 307, 310, 106 pondelok-piatok: 14:00 - 19:40

KRÚŽKY V ŠKD
Názov krúžku Krúžok vedie Miesto Čas
Prepletené prsty (tvorivý) Mgr. Szőllősy 1.A streda: 13:30 - 15:00
Rýchle pršteky - múdre hlavičky Mgr. Gondová 1.B piatok: 13:30 - 15:00
Kreatívna dielnička Beňová 1.C streda: 13:30 - 15:00
Čítaj, čítam, čítame Mgr. Šelembová 1.D streda: 14:00-15:30
Hokus, pokus Ďatková 2.A štvrtok: 14:00-15:30
Slovenské zvyky, tradície, originály PhDr. Dolná 2.B pondelok: 14:00-15:30
Čáry-máry s papierom Mgr. Martinková 2.C utorok: 14:00-15:30
Šikovné ruky Obuchová 2.D streda: 14:00-15:30
Maľované čítanie (funkčná gramotnosť) Ing. Horváthová 3.A piatok: 14:00-15:30
Usilovné včielky (tvorivý) Mgr. Perniš 3.B štvrtok: 14:00-15:30
Čarovné nožničky Belaiová 3.C štvrtok: 14:00-15:30
Piráti - objavujme nepoznané Vőrőšová 3.D ŠKD streda: 14:00-15:30
Čitateľsko-debatný krúžok Mgr. Křečková T. 3.E streda: 13:00-14:30
Malý záchranár Mgr. Schoellerová 4.A streda: 14:30-16:00
Učíme sa hovoriť aj inak (rozvíjanie komunikácie) Mgr. Prepletaná 4.B utorok: 14:00-15:30
Ruský jazyk - hráme sa s azbukou PaedDr. Křečková V. 4.C utorok: 13:15 - 14:15
Kreslenie čiarou Pališčáková 4.D pondelok: 14:00-15:30
Spievajme, tancujme, recitujme pre radosť Ing. Kolláriková 4.E streda: 14:00-15:00