Kontakt

 

Tel: 0911 234 934 (sekretariát)
Tel: 02-43 42 24 51 (jedáleň)

Mail: drgonova@zsostredkova.sk(riaditeľka)

Poštová adresa

     Základná škola SNP, Ostredková 14, 821 02 Bratislava

Zriaďovateľ
    Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová ul. č. 21, Bratislava

Vedenie školy
    Riaditeľka školy: PaedDr. Erika Drgoňová, PhD.
    Zástupkyňa RŠ pre 1.-4. ročník: Mgr. Alena Piešová
    Zástupkyňa RŠ pre 5.-9. ročník: Mgr. Miroslava Mičjanová
 Zástupkyňa RŠ pre ŠKD: Mgr. Zuzana Berešíková

Sekretariát
    Vedúca sekretariátu riaditeľky: Nataša Káčerová
    Ekonómka a referentka pre PaM: Viera Kohýlová, Anna Jajcajová
Meno

Funkcia

Služobný mobil/pevná linka

Mail

PaedDr. Erika Drgoňová

riaditeľka školy

0911 234 934

drgonova@zsostredkova.sk

Nataša Káčerová

sekretariát riaditeľky školy

0911 234 934

kacerova@zsostredkova.sk

Mgr. Alena Piešová

zástupkyňa RŠ pre I.st.

0911 174 345

piesova@zsostredkova.sk

Mgr. Miroslava Mičjanová

zástupkyňa RŠ pre II.st.

0911 174 347

micjanova@zsostredkova.sk

Mgr. Lenka Rumanská

Mgr. Daniela Adamčíková

školský psychológ

0911 972 790

rumanska@zsostredkova.sk

adamcikova@zsostredkova.sk

Mgr. Zuzana Berešíková

vedúca ŠKD

0911 174 340

beresikova@zsostredkova.sk

Mgr. Vlasta Šalingová

špeciálny pedagóg

0911 174 340

salingova@zsostredkova.sk

Viera Kohýlová, Anna Jajcayová

personalistika-ekonomika

0911 174 343

kohylova@zsostredkova.sk

Anna Brinkáčová

školská jedáleň

02/4342 2451

abjedalen@gmail.com

Ak potrebujete pomoc

     Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

     Drieňová 36, Bratislava

     02 / 43632588 - oddelenie diagnostiky

     02 / 43410712 - oddelenie prevencie