predseda OZ ZRPŠ: JUDr., Jana Moravčíková

mail: ozostredkova14@gmail.com

podpredseda: Ing. Benjamín Baláž

hodpodár: Ing. Michal Dubina


2% dane vyhlásenie

Stanovy OZ

Členský príspevok

Rada rodičov

Zápisnice

Hospodárenie

Úhrady faktúr 2018/2019